Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 49/2004Usnesení NS ze dne 30.09.2004

EcliECLI:CZ:NS:2004:11.TD.49.2004.1

přidejte vlastní popisek

11 Td 49/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného V. P., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. 9. 2004 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl takto:

Návrh na odnětí věci vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 3 T 67/2004 a její přikázání Městskému soudu v Brně sezamítá.

Odůvodnění:

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Orlicí podal dne 29. 6. 2004 Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí obžalobu na obviněného V. P. pro trestný čin loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák. jako zvlášť závažného recidivistu podle § 41 odst. 1 tr. zák. a pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a) tr. zák., které měl spáchat tím, že přestože byl rozsudkem Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 28. 4. 1994, sp. zn. 3 T 28/94, odsouzen pro trestný čin loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák. k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání šesti roků, který dne 16. 3. 2001 vykonal, tak v Ú. n. O., okres Ú. n. O., dne 11. 4. 2004 kolem 02.55 hodin v herně \"P.\" na ul. 17. listopadu požadoval po obsluze herny finanční hotovost 12.000,- Kč, kdy uvedl, že jde o dlužnou částku za pronájem herny, když mu obsluha herny odmítla finanční částku předat, vytáhl samonabíjecí pistoli ? plynovku - italské výroby zn. Bruni, mod. 92, natáhl závěr a namířil na servírku J. S., která mu z tržby podala 12.000,- Kč, ke škodě pronajimatele herny R. P., poté při odchodu z herny kolem 03.05 hodin odcizil z barového pultu volně odložený mobilní telefon zn. Sony Ericson, čímž způsobil majitelce J. S. škodu ve výši 6.650,- Kč.

Podáním ze dne 26. 7. 2004 požádal obviněný V. P. podle § 25 tr. řádu o odnětí jeho trestní věci Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí a její přikázání Městskému soudu v Brně s odůvodněním, že byl již Okresním soudem v Ústí nad Orlicí souzen v roce 1994, kdy v tomto řízení předsedal stejný soudce, který má vést i toto řízení, a obžalobu na obviněného podal stejný státní zástupce, který tehdy zastupoval stát. S ohledem na to je obviněný přesvědčen, že orgány činné v trestním řízení v obvodu Okresního soudu v Ústí nad Orlicí včetně Krajského soudu v Hradci Králové nejsou vůči němu schopni objektivně a nestranně rozhodovat, a proto žádá, aby byl souzen soudem v místě svého bydliště, tedy Městským soudem v Brně, ke kterému má plnou důvěru, a v jehož obvodu se zdržují i někteří svědci, a v jehož obvodu by se po propuštění z vazby zdržoval i on.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem \"důležité důvody\" sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Pouhá skutečnost, že obviněný navrhuje, aby byla jeho trestní věc projednána mimo obvod Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, neboť byl již tímto soudem, kdy ve věci předsedal stejný soudce, který má vést i jeho současný proces, a stát byl tehdy zastoupen stejným státním zástupce, jež na něj nyní podal obžalobu, souzen v roce 1994, a nemá proto k orgánům činným v trestním řízení v obvodu Krajského soudu v Hradci Králové důvěru, nemůže být důvodem ke změně místní příslušnosti soudu podle § 25 tr. řádu. Vyloučení orgánů činných v trestním řízení upravuje postup podle § 31 tr. řádu, který obviněný zatím nevyužil. Dokud nebude rozhodnuto o vyloučení orgánů činných v trestním řízení působících v obvodu Krajského soudu v Hradci Králové, jsou tyto k projednání trestní věci obviněného i nadále příslušné a návrh na odnětí věci Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí se jeví jako předčasný.

Za tohoto stavu nebylo možno návrhu obviněného V. P. vyhovět, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. září 2004

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru