Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 46/2004Usnesení NS ze dne 24.08.2004

EcliECLI:CZ:NS:2004:11.TD.46.2004.1

přidejte vlastní popisek

11 Td 46/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného P. L., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 5 T 71/2004 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 24. srpna 2004 o příslušnosti soudu takto:

Podle § 22 tr. řádu jek projednání trestní věci obviněného P. L. p ř í s l u š n ý Obvodní soud pro Prahu 4.

Odůvodnění:

Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 podal dne 31. 5. 2004 Obvodnímu soudu pro Prahu 4 obžalobu na obviněného P. L. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák., který měl spáchat tím, že dne 12. 4. 1999 na D. i. v K. přihlásil na jméno J. N. osobní motorové vozidlo zn. Škoda Octavia GLXI, č. karoserie TMBZZZ1UXW2042417 poté, co byla předložena falešná faktura č. 0128/99 na koupi vozidla vydaná společností V. A., s. r. o., se sídlem U. H., S. 15 ze dne 12. 4. 1999 a technický průkaz k vozidlu zn. Škoda Octavia, č. karoserie TMBZZZ1UXW2042417 a toto vozidlo dále jménem J. N. dne 6. 5. 1999 převedl na svoji matku H. F., která jej prodala na základě kupní smlouvy ze dne 29. 7. 1999 Ing. L. J. za částku 300.000,- Kč, avšak dalším šetřením bylo zjištěno, že vozidlo zn. Škoda Octavia s č. karoserie TMBZZZ1UXW2042417 bylo již v měsíci listopadu 1997 vyvezeno mimo území ČR společností C. se sídlem P., V. 17 a provedenou metalografickou expertízou u vozidla, které H. F. prodala Ing. L. J. byla zjištěna druhotná úprava čísla karoserie a bylo zjištěno původní číslo karoserie TMBZZZ1U9W2056017 patřící vozidlu, které bylo teprve dne 3. 9. 1999 odcizeno v L. společností J. s., s. r. o., se sídlem v L., Č. m. 15/14, užívaném zaměstnancem V. K. dne 12. 4. 1999 na D. i. v K. přihlásil na jméno Ing. F. K. osobní motorové vozidlo zn. Škoda Octavia GLXI, č. karoserie TMBZZZ1U1W2079646 poté, co byla předložena falešná faktura č. 0125/99 na koupi vozidla vydaná společností V. A., s. r. o., se sídlem U. H., S. 15 dne 12. 4. 1999 a technický průkaz k vozidlu zn. Škoda Octavia, č. karoserie TMBZZZ1U1W2079646, vozidlo dále jménem Ing. F. K. a za úplatu převedl dne 21. 4. 1999 na R. S. a dne 8. 6. 1999 R. S. vozidlo na obviněného na jeho žádost dne 22. 10. 1999 a obviněný jej poté prodal S. M. za částku 315.000,- Kč, avšak dalším šetřením bylo zjištěno, že vozidlo zn. Škoda Octavia s č. karoserie TMBZZZ1U1W2079646 bylo již v měsíci březnu 1998 vyvezeno mimo území ČR M. R., pro odběratele M. B. R. L. B. se sídlem M., Ukrajina a provedenou metelografickou expertízou u vozidla, které obviněný prodal S. M. byla zjištěna druhotná úprava čísla karoserie a bylo zjištěno původní číslo karoserie TMBZZZ14U5W2040672 patřící vozidlu zn. Škoda Octavia, které bylo dne 11. 3. 1999 odcizeno v P. společnosti Š. A., a. s., se sídlem M. B., dne 6. 12. 1999 požádal M. K., aby za úplatu na sebe přihlásil na D. i. v Č. B. do provozu osobní motorové vozidlo zn. Škoda Octavia GLXI, č. karoserie TMBZZZ1U8W2056171 poté, co mu k tomuto přihlášení předal doklady k vozidlu, a to falešnou fakturu č. 1211/99 na koupi vozidla vydanou společností D., s. r. o., se sídlem S., S. 1540 dne 30. 11. 1999 a technický průkaz k vozidlu zn. Škoda Octavia, č. karoserie TMBZZZ1U8W2056171, a následně M. K. zapsaný jako držitel vozidla toto vozidlo dále na žádost obviněného prodal dne 23. 2. 2000 Ing. J. L. za částku 270.000,- Kč, avšak dalším šetřením bylo zjištěno, že vozidlo zn. Škoda Octavia s č. karoserie TMBZZZ1U8W2056171 bylo dne 28. 10. 1997 vyvezeno mimo území ČR společností C. se sídlem P., V. 17 a provedenou metalografickou expertízou u vozidla, které bylo prodáno Ing. J. L., byla zjištěna druhotná úprava čísla karoserie a bylo zjištěno původní číslo karoserie TMBZZZ1U4W2069502 patřící vozidlu zn. Škoda Octavia, které bylo dne 29. 10. 1999 odcizeno v P. společnosti Š. P., se sídlem P., P. 6, dne 13. 12. 1999 na D. i. v P., K. 2, prostřednictvím zmocněnkyně H. K. na sebe přihlásil osobní motorové vozidlo zn. Škoda Octavia GLXI, č. karoserie TMBZZZ1U7W2049342 poté, co předložil falešnou fakturu č. 1215/1999 na koupi vozidla vydanou společností D., s. r. o., se sídlem S., S. 1540 dne 1. 12. 1999 a technický průkaz k vozidlu zn. Škoda Octavia, č. karoserie TMBZZZ1U7W2049342, vozidlo dále prodal společnosti A. G., s. r. o, se sídlem v B., Ú. 5 za částku 289.000,- Kč, avšak dalším šetřením bylo zjištěno, že vozidlo zn. Škoda Octavia s č. karoserie TMBZZZ1U7W2049342 bylo již v měsíci listopadu 1997 vyvezeno mimo území ČR společností C. se sídlem P., V. 17 a provedenou metalografickou expertízou u vozidla, které obviněný přihlásil do provozu byla zjištěna druhotná úprava čísla karoserie a bylo zjištěno původní číslo karoserie TMBZZZ1UXW2038481 patřící vozidlu zn. Škoda Octavia, které bylo teprve dne 27. 3. 2000 odcizeno v P. V. F., bytem P., V. 2.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 31. 5. 2004, sp. zn. 5 T 71/2004, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněného P. L. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že s ohledem na ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu není ve věci věcně příslušný, neboť k jednání obviněného popsaného v obžalobě mělo dojít jednak ve dvou případech při přihlašování vozidel na D. i. v K., dále na D. i. v Č. B. a na D. i. v P., dále předložením falešných faktur na koupi vozidel vydaných jednak společností V. A., s. r. o., se sídlem U. H., a dále společností D., s. r. o., se sídlem S., dále prodejem vozidel kupujícím Ing. L. J., S. M., Ing. J. L. a společnosti A. G., s. r. o., dále vyvezením vozidel mimo území ČR společností C. se sídlem P. a M. R., bytem Č. K., a odcizením vozidel, ke kterému došlo v L., v P. avP. Na základě shora uvedeného má Obvodní soud pro Prahu 4 za to, že v předmětné věci je dána místní příslušnost Okresního soudu v Kroměříži. Zanedbatelné rovněž není, že v obvodu tohoto soudu se zdržuje většina svědků, které bude třeba v průběhu řízení osobně vyslechnout.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Důkazy shromážděné v projednávané věci zatím dostačují k podání obžaloby. Ze stejných důkazů plyne, že k projednání věci je zřejmě místně příslušno více soudů. Protože z dosud shromážděných důkazů nelze zatím zjistit, kdy a kde u svého pokračujícího jednání pojal podvodný úmysl, je možno pro určení místní příslušnosti vycházet z toho, že tento úmysl pojal vždy v místech, kde jej realizoval. Pokud tedy obžaloba byla podána k Obvodnímu soudu pro Prahu 4, není v rozporu s § 18 tr. řádu, aby tento soud celou trestní věc obviněného P. L. projednal a rozhodl o ní, protože i v obvodu tohoto soudu k dílčímu útoku obviněného, kvalifikovaného jako trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. mělo dojít. Místní příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 4 přitom svědčí i ustanovení § 22 tr. řádu, neboť k tomuto soudu obžaloba napadla.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 24. srpna 2004

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru