Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 45/2012Usnesení NS ze dne 29.08.2012

HeslaSpor o příslušnost
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2012:11.TD.45.2012.1
Dotčené předpisy

§ 24 odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

11 Td 45/2012-8

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky v trestní věci obviněných J. K. a R. Š., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 6 T 117/2012, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 29. srpna 2012 o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněných J. K. a R. Š. přísl ušný Obvodní soud pro Prahu 1.

Odůvodnění:

Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 podal dne 11. 7. 2012 Obvodnímu soudu pro Prahu 4 obžalobu na obviněné J. K. a R. Š. pro trestný čin pojistného podvodu dle § 250a odst. 1, odst. 4 písm. b) tr. zák. ve spolupachatelství dle § 9 odst. 2 tr. zák., kterého se měli dopustit tím, že dne 17. 10. 2006 v Praze 10, uzavřel J. K. zastupující firmu J. K.-K. S. se společností ALD AUTOMOTIVE s. r. o., leasingovou smlouvu č. ....... na nákup os. auta zn. Porsche 911 Carrera 997, v níž se zavázal ke 40-ti splátkám v částce 48.061,10,-Kč/měs., načež po dvou měsících v Praze 4, se J. K. a R. Š. domluvili s úmyslem se obohatit, že vyvolají pojistnou událost a o vyplacené pojistné se rozdělí, což uskutečnili tím, že J. K. dne 21. 12. 2006 s os. autem v Pelhřimově, úmyslně zajel do rybníka „C.“, poté oznámil tuto událost na policii, jíž do protokolu č .j.: ORPE-2006/HU-PT-2001, č. DN-1147/2006 uvedl, že v noci při otáčení a couvání nezvládl vozidlo a zacouval zadní částí do rybníka, poté uplatnil nárok na pojistné u Kooperativa pojišťovny, a. s., která vyplatila ALD AUTOMOTIVE s .r. o. pojistné plnění 1.662.500,-Kč, z něhož poměrnou část 309.292,80,- Kč zaslala na účet č. ........, k němuž měl dispoziční právo R. Š., který J. K. vyplatil 100.000,-Kč, čímž Kooperativa Pojišťovně, IČ: 47116617 se sídlem Templová 747, Praha 1 způsobili škodu ve výši 1.662.500,- Kč.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 15. 8. 2012, sp. zn. 6 T 117/2012, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. a § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc obviněných předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Obvodní soud pro Prahu 4 není místně příslušný k jejímu projednání a rozhodnutí. Podle citovaného usnesení místem spáchání trestného činu pojistného podvodu dle § 250a tr. zák. je místo, kde došlo na základě nepravdivých údajů k uplatnění pojistné události u pojistného ústavu, popř. kde vznikla škoda. V daném případě byla pojistná událost ohlášena telefonicky z mobilního telefonu, a to na zákaznické centrum Kooperativy pojišťovny, a. s., přičemž k uplatnění pojistné události došlo právě tímto telefonním hovorem (nikoli již způsobením dopravní nehody, ke které navíc mělo dojít mimo území Prahy 4). Místo odkud bylo voláno, nelze zjistit. Ze zprávy Kooperativy pojišťovny, a. s. vyplývá, že zákaznické centrum, které oznámení pojistné události přijímalo, je umístěno v Brně. Podle názoru Obvodního soudu pro Prahu 4 je tedy ve věci s ohledem na místo nahlášení pojistné události dána místní příslušnost Městského soudu v Brně, popř. s ohledem na sídlo poškozené společnosti Obvodního soudu pro Prahu 1. Rovněž tvrzení ve skutkové větě obžaloby v tom směru, že oba obvinění se na spáchání údajného pojistného podvodu měli dohodnout v Praze 4 ze spisového materiálu nevyplývá a nemá oporu v žádném relevantním důkazu.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že lze přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4. Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Trestný čin pojistného podvodu podle § 250a odst. 1 tr. zák. je spáchán v okamžiku, kdy pachatel uplatní nárok na plnění z pojistné smlouvy. Za uplatnění nároku z pojistné smlouvy se podle judikatury považuje úkon pojistníka, jakožto smluvní strany a dále pojištěného a každé další osoby, které z předmětného pojištění vzniklo právo nebo povinnost, jímž tato osoba projevuje vůli směřující k tomu, aby pojistitel poskytl pojistné plnění. V daném případě bylo takovýmto úkonem telefonické oznámení předmětné pojistné události na zákaznickou linku pojišťovny. Odkud bylo telefonováno na zákaznickou linku pojišťovny, nebylo v daném případě zjištěno. Telefonický hovor byl přijat komunikačním centrem Kooperativa pojišťovny, a. s., které se v danou dobu nacházelo v Brně, čímž je založena místní příslušnost Městského soudu v Brně. Stejně tak přichází v úvahu určit místní příslušnost podle místa, kde nastal následek trestného činu, kterým je sídlo poškozené Kooperativa pojišťovny, a. s. nacházející se na území Prahy 1. S ohledem na fakt, že jeden z obviněných má bydliště v Praze, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že je vhodnější, aby trestní věc projednal Obvodní soud pro Prahu 1.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. ř. rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 29. srpna 2012

Předseda senátu

JUDr. Antonín Draštík

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru