Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 45/2002Usnesení NS ze dne 28.08.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:11.TD.45.2002.1
Podána ústavní stížnost

I. ÚS 679/02


přidejte vlastní popisek

11 Td 45/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných J. K., P. N., P. M., a M. S., vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 4 T 541/2002 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 28. 8. 2002 o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu jek projednání trestní věci obviněných J. K., P. N., P. M. a M. S. p ř í s l u š n ý Okresní soud v České Lípě.

Odůvodnění:

Okresní státní zástupkyně v České Lípě podala dne 24. 6. 2002 Okresnímu soudu v České Lípě obžalobu na obviněného J. K. pro trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák., trestný čin šíření toxikomanie podle § 188a odst. 1 tr. zák., trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187a odst. 1, 2 tr. zák., trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. zák. a pokračující trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. zák. spáchaný ve formě spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., které měl spáchat tím, že v době od léta 2001 do 18. 12. 2001 s výjimkou doby od 25. 8. 2001 do 2. 10. 2001 pravidelně ve větším rozsahu na různých místech republiky, zejména ve Ž. n. S., prodával pervitin a heroin a takto v uvedené době prodal drogu nejméně těmto osobám: D. M., F. S., A. S., P. P., a D. L., dne 22. 6. 2001 přechovával v kabině dodávkového vozidla zn. MB 207D, SPZ RO 57-41, jeden narkosáček o hmotnosti 200 mg obsahující efedrin a metamfetamin a jeden narkosáček o hmotnosti 3,38 g obsahující heroin a thebain, dne 25. 3. 2000 v N. B. v L. ulici, okr. Č. L., odcizil ku škodě laesingové společnosti G. C. L., a. s., se sídlem P. 4, V. 1422/1a, osobní automobil zn. Peugeot 306, SPZ ULK 69-16, v hodnotě 140.620,- Kč, který poté užíval pro svoji potřebu, v době od 22. 8. 2001 do 23. 8. 2001 v N. B. v ulici V P., okr. Č. L., odcizil dodávkové vozidlo zn. Mercedes, SPZ DCJ 66-23, v hodnotě 92.520,- Kč, který v té době užívala M. W., na základě laesingové smlouvy se společností V., a. s., se sídlem P. 6, M. H. 121, včetně věcí ve vozidle se nacházejících, patřících M. W., a to horského jízdního kola v hodnotě 2.500,- Kč a sady gola klíčů v hodnotě 1.200,- Kč, takže v daném případě způsobil škodu v celkové výši 96.220,- Kč, na obviněného P. N. pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. zák. spáchaný ve formě spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. a trestný čin úvěrového podvodu podle § 250b odst. 1 tr. zák. spáchaný ve formě spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., který měl společně s obviněným J. K. spáchat tím, že v přesně nezjištěnou noc v době od 29. 7. 2001 do 7. 8. 2001 po předchozí vzájemné dohodě v N. O. – M., okr. Č. L., násilím po vyražení otvoru ve dveřích vnikli do místního kostela, z něhož ku škodě Ř. c., B. l., odcizili 11 obrazů Křížové cesty, 4 dřevěné svícny a reliéf hlavy Krista, vše v celkové hodnotě 121.000,- Kč, přičemž poškozením dveří způsobili další škodu ve výši 2.500,- Kč, a na obviněné P. M. a M. S. pro trestný čin úvěrového podvodu podle § 250b odst. 1 tr. zák. spáchaný ve formě spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., který měli společně s obviněným P. N. spáchat tím, že dne 29. 12. 2001 po předchozí vzájemné dohodě v Č. L. v obchodním domě K. v prodejně Elektro uzavřel obviněný P. N. se společností H. C. F., a. s., se sídlem B., K. 39, úvěrovou smlouvu č. 2143950330 na poskytnutí úvěru ve výši 19.480,-Kč, přičemž k uzavření smlouvy předložil občanský průkaz, řidičský průkaz a potvrzení o zaměstnání na jméno T. S., kdy tyto doklady mu poskytli obvinění P. M. a M. S., zaplatil akontaci ve výši 500,- Kč, přičemž tyto peníze rovněž obdržel od obou obviněných a poté převzal zboží DVD a video zn. Grundig a Thomson, věci ihned předal obviněným P. M. a M. S. a za toto od nich obdržel 1.500,- Kč, přičemž obvinění P. M. a M. S. s věcmi naložili nezjištěným způsobem.

Usnesením Okresního soudu v České Lípě ze dne 10. 7. 2002, sp. zn. 4 T 541/2002, byla trestní věc obviněných J. K., P. N., P. M. a M. S. podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s odůvodněním, že místně příslušným soudem k projednání trestní věci všech obviněných je ve smyslu § 21 odst. 2 tr. řádu Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou, neboť nejtěžší trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák. nebyl ani zčásti spáchán v obvodu Okresního soudu v České Lípě. Současně bylo podle § 192 tr. řádu s přihlédnutím k § 71 odst. 5 tr. řádu rozhodnuto o dalším trvání vazby obviněného J. K.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k řešení tohoto sporu a dospěl k následujícímu závěru.

Vyšetřování trestné činnosti obviněného J. K. a společníků provedla policejní složka Okresního ředitelství policie v České Lípě a obžalobu na tyto obviněné k Okresnímu soudu v České Lípě podala Okresní státní zástupkyně v České Lípě. Usnesení Okresního soudu v České Lípě lze přisvědčit, že nejpřísnějším trestným činem, pro který je obviněný J. K. žalován, je trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák., a že z tohoto formálního hlediska je podle § 21 odst. 2 tr. řádu k projednání obžaloby příslušný Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou. Při rozhodování o příslušnosti je však ve smyslu § 24 odst. 2 tr. řádu s přihlédnutím k § 25 tr. řádu nutno přihlédnout i k dalším důvodům, které by formální hledisko pro určení místní příslušnosti mohly ovlivnit. Takovým důvodem je nesporně důvod vhodnosti. V projednávané věci je nejpřísnější trestný čin z hlediska náročnosti objasnění nejsnazší, a naopak. K složitému dokazování může dojít při objasňování zbývající trestné činnosti. V tomto směru není bez významu, že se, s výjimkou vazebně stíhaného obviněného J. K., všichni ostatní obvinění trvale zdržují v obvodu Okresního soudu v České Lípě a v obvodu tohoto soudu má bydliště i většina svědků potřebných k objasnění věci.

Ze všech těchto důvodů považuje Nejvyšší soud za vhodné, aby ve věci jednal a rozhodl Okresní soud v České Lípě, ke kterému byla podána obžaloba, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 28. srpna 2002

Předseda senátu

Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru