Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 44/2004Usnesení NS ze dne 24.08.2004

EcliECLI:CZ:NS:2004:11.TD.44.2004.1

přidejte vlastní popisek

11 Td 44/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného R. V., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 4 T 70/2004 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 24. 8. 2004 o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu za použití § 24 odst. 2 tr. řádu jek projednání trestní věci obviněného R. V. p ř í s l u š n ý Obvodní soud pro Prahu 10.

Odůvodnění:

Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 podal dne 1. 4. 2004 Obvodnímu soudu pro Prahu 10 obžalobu na obviněného R. V. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1 tr. zák., který měl spáchat tím, že dne 20. 5. 2002 v K., T. 2233 uzavřel se společností E. L., a. s., se sídlem Č. B., S. n. 231/7, leasingovou smlouvu na jízdní kolo v hodnotě 14.230,- Kč, kdy se zavázal splatit 40 měsíčních splátek po 608,- Kč, splátky hradit nezačal a 29. 8. 2002 kolo prodal v P., F. 78 v bazaru S. b. za částku 3.000,- Kč, čímž poškozené společnosti E. L. způsobil škodu ve výši 14.230,- Kč.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 9. 4. 2004, sp. zn. 4 T 70/2004, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu z důvodů uvedených v § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněného R. V. předložena Vrchnímu soudu v Praze k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že s ohledem na ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu je ve věci místně příslušný Okresní soud v Karviné, neboť místem, kde mělo dojít ke spáchání trestného činu podvodu, je místo, kde došlo k podvodnému jednání, tedy k uzavření leasingové smlouvy, ke kterému došlo v K.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 3. 6. 2004, sp. zn. 5 Ntd 15/2004, podle § 24 odst. 1 tr. řádu trestní věc obviněného R. V. postoupil k rozhodnutí o příslušnosti Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a za použití § 24 odst. 2 tr. řádu dospěl k tomuto závěru.

Proti obviněnému R. V. bylo vedeno až do podání obžaloby trestní stíhání pro trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1 tr. zák. a ke změně právní kvalifikace jeho jednání na trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1 tr. zák. došlo až v obžalobě. Změna právní kvalifikace jednání obviněného by sice zřejmě mohla mít za následek změnu místní příslušnosti soudu k projednání věci, ale protože úkony přípravného řízení byly provedeny za dozoru Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 příslušnými místními policejními orgány a obviněný se v současné době trvale zdržuje nedaleko P., jeví se vhodné, aby ve věci jednal a rozhodl soud, ke kterému byla podána obžaloba. Okresní státní zástupce navrhuje provést důkazy toliko listinné, a tak se nejeví vhodné, aby byla věc postoupena Okresnímu soudu v Karviné, kde obviněný v současné době ani nebydlí ani se nezdržuje.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 24. srpna 2004

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru