Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 40/2002Usnesení NS ze dne 31.07.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:11.TD.40.2002.1

přidejte vlastní popisek

11 Td 40/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného Ing. K. Š., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 31 T 61/2002 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 31. července 2002 o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu jek projednání trestní věci obviněného Ing. K. Š. p ř í s l u š n ý Obvodní soud pro Prahu 4.

Odůvodnění:

Obvodní státní zástupce podal dne 15. 4. 2002 Obvodnímu soudu pro Prahu 4 obžalobu na obviněného Ing. K. Š. pro trestný čin poškozování věřitele podle § 256 odst. 1 písm. a), odst. 3 tr. zák., který měl spáchat tím, že jako jednatel společnosti T. – T. spol. s r.o., se sídlem P. 4, S. č. 601, v říjnu roku 1996 objednal a odebral od obchodní společnosti E., s. d. o., se sídlem B., S. 8, hliníkové slitiny STN 422290.1 v množství 20,112 kg á 38,- Sk/kg, zboží nezaplatil, dne 20. 6. 1997 jeho společnost závazek zaplatit za toto zboží částku 764.256,- Sk potvrdila, pohledávku nikdy neuhradila, dne 20. 12. 1998 přesvědčil společníka Ing. J. Č., aby společnost převedli na M. S., za částku 150.000,- Kč, aniž jej upozornil na závazek vůči obchodní společnosti E., s.d.o., nyní se sídlem P., Z. K. č. 10, a předal mu aktiva umožňující uspokojit tuto pohledávku, M. S. byl zapsán v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě dne 13. 4. 1999 jako stoprocentní majitel, čímž obchodní společnosti E., s.d.o., v likvidaci, způsobil škodu ve výši 764.256,- Sk.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 6. 5. 2002, sp. zn. 31 T 61/2002, byla trestní věc obviněného K. Š. podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu za použití § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s odůvodněním, že místně příslušným soudem k projednání trestní věci obviněného je ve smyslu § 18 odst. 1, 2 tr. řádu Okresní soud ve Frýdku Místku, neboť ze zatím shromážděných důkazů vyplývá, že místem spáchání žalovaného trestného činu je město T. v okrese F. – M. Z hlediska určení místní příslušnosti přitom není bez významu ani skutečnost, že se v obvodu Okresního soudu ve Frýdku - Místku zdržuje nejen obviněný, ale i jeho právní zástupce a další osoby do transakce zapojené.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k řešení tohoto sporu a dospěl k následujícímu závěru.

Vyšetřování trestné činnosti obviněného provedl policejní útvar Prahy 4 a Obvodní státní zástupce pro Prahu 4 podal také u tohoto obvodního soudu obžalobu. Ze zatím shromážděných důkazů je zřejmé, že k žalovanému jednání i následku došlo na více místech, přičemž jedním z těchto míst je nesporně i sídlo společnosti T. – T. spol. s r.o. v P. 4. Ve světle tohoto zjištění z hlediska určení místní příslušnosti podle § 18 odst. 1 tr. řádu je nepodstatné, jak dál inkriminovaný děj pokračoval, stejně tak jako jsou nepodstatné některé skutkové podrobnosti, jako například, že M. S. bydlící v T., okres F. – M., byl jen nastrčenou osobou. Ze zatímního zjištění se podává, že místně příslušným by mohlo být více soudů, ale protože v obvodu Obvodního soudu v Praze 4 vyšel čin najevo, obviněnému bylo v tomto obvodu sděleno obvinění a u tohoto obvodního soudu byla podána obžaloba, je v souladu s ustanovením § 18 i § 22 tr. řádu, aby věc projednal a rozhodl Obvodní soud pro Prahu 4.

Ze všech těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 31. července 2002

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru