Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 29/2010Usnesení NS ze dne 31.05.2010

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2010:11.TD.29.2010.1
Dotčené předpisy

§ 336 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

11 Td 29/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci odsouzeného A. M., vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 90 Nt 154/2009 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 31. května 2010 o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu je k projednání trestní věci odsouzeného A. M. příslušný Okresní soud v Mladé Boleslavi.

Odůvodnění:

Odsouzený A. M. byl trestním příkazem Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 29. 5. 2009, sp. zn. 2 T 140/2009, uznán vinným ze spáchání trestného činu podvodu podle § 250 odst. 1 tr. zákona a odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin. Vzhledem místu bydliště odsouzeného v Brně, byla dne 1. 6. 2009 jeho trestní věc postoupena k nařízení a kontrole výkonu trestu obecně prospěšných prací Městskému soudu v Brně, jako soudu místně příslušnému.

Usnesením Městského soudu v Brně ze dne 15. 10. 2009, sp. zn. 90 Nt 154/2009, byl odsouzenému A. M. podle § 336 odst. 2 tr. řádu ve znění do 31. 12. 2009, nařízen výkon obecně prospěšných prací ve prospěch Úřadu městské části Brno-sever, ale toto usnesení o nařízení výkonu nebylo dosud odsouzenému doručeno, neboť se na adrese svého pobytu nezdržuje. S poukazem na novelu § 336 odst. 2 tr. řádu, účinnou od 1. 1. 2010, postoupil Městský soud v Brně spis odsouzeného A. M., sp. zn. 90 Nt 154/2009, Okresnímu soudu v Mladé Boleslavi k dalšímu řízení a rozhodnutí ve věci realizace výkonu trestu obecně prospěšných prací z trestního příkazu Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 29. 5. 2009, sp. zn. 2 T 140/2009.

Okresní soud v Mladé Boleslavi přípisem ze dne 20. 1. 2010 vrátil spisový materiál odsouzeného A. M., sp. zn. 90 Nt 154/2009, Městskému soudu v Brně zpět s tím, že k dalšímu postupu je příslušný soud, který trest obecně prospěšných prací nařídil.

Usnesením Městského soudu v Brně ze dne 17. 5. 2010, sp. zn. 90 Nt 154/2009, byla trestní věc odsouzeného A. M. předložena podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu z důvodů uvedených v 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu Nejvyššímu soudu ČR k rozhodnutí o příslušnosti soudu, neboť Městský soud v Brně není k jejímu projednání příslušný.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy a dospěl k tomuto závěru.

Odsouzenému A. M. byl uložen trest obecně prospěšných prací Okresním soudem v Mladé Boleslavi dne 29. 5. 2009. Pokud Městský soud v Brně dne 15. 10. 2009 nařídil výkon trestu obecně prospěšných prací u odsouzeného A. M., postupoval v souladu s tehdy platným ustanovením § 336 tr. řádu, a to vzhledem k místu bydliště odsouzeného. Výkon tohoto trestu odsouzený dosud nenastoupil, jelikož mu nebylo dosud doručeno usnesení Městského soudu v Brně ze dne 15. 10. 2009, sp. zn. 90 Nt 154/2009, o nařízení výkonu trestu obecně prospěšných prací. Vzhledem k tomu, že ustanovení § 336 tr. řádu bylo později novelizováno, náleží v současné době podle § 336 odst. 2 tr. řádu úkon nařízení výkonu trestu obecně prospěšných prací soudu, který tento trest uložil.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k závěru, že se nelze ve vztahu k novelizaci ustanovení § 336 odst. 2 tr. řádu, účinného od 1. 1. 2010, ztotožnit s názorem Okresního soudu v Mladé Boleslavi, tedy že toto ustanovení se týká pouze dosud nenařízených trestů obecně prospěšných prací, ale nikoliv i příslušnosti ke sledování průběhu výkonu či přeměny tohoto trestu v nepodmíněný, tedy pokud již došlo u obecně prospěšných prací k pravomocnému postupu podle dříve platného ustanovení § 336 tr. řádu.

V případě, že tedy byl trest obecně prospěšných prací již nařízen, je ke kontrole jeho dalšího výkonu i případné přeměny v trest nepodmíněný příslušný soud, který trest obecně prospěšných prací uložil, a to i v souladu s ustanovením § 337 tr. řádu, který shodně se zněním účinným do 31. 12. 2009 stanoví, že o výkonu tohoto trestu či o neplnění povinností ze strany odsouzeného je informován soud, který trest obecně prospěšných prací nařídil, čímž je podle novely trestního řádu účinné od 1. 1. 2010 soud, který trest obecně prospěšných prací uložil.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 31. května 2010

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru