Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 29/2004Usnesení NS ze dne 31.05.2004

EcliECLI:CZ:NS:2004:11.TD.29.2004.1

přidejte vlastní popisek

11 Td 29/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných J. B. a P. U., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 5 T 60/2004 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 31. května 2004 o příslušnosti soudu takto:

Podle § 22 tr. řádu jek projednání trestní věci obviněných J. B. a P. U. p ř í s l u š n ý Obvodní soud pro Prahu 8.

Odůvodnění:

Obvodní státní zástupkyně pro Prahu 8 podala dne 7. 4. 2004 Obvodnímu soudu pro Prahu 8 obžalobu na obviněné J. B. a P. U. pro trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, 3 písm. c) tr. zák. ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., který měli spáchat tím, že jako předseda a místopředseda představenstva společnosti V. a. s., se sídlem B., C. 20 prostřednictvím zmocněné společnosti P. s. r. o., se sídlem v P., K. 1/1885, v průběhu září 2000 až listopadu 2000 včetně uzavírali Dohody o rezervaci bytových jednotek v budoucím objektu „S.“ v P. spojený s úhradou rezervačního poplatku ve výši 50.000,- Kč k rezervaci konkrétní bytové jednotky s tím, že pokud nebude s klientem do 15. 4. 2001 uzavřena kupní smlouva na předmětnou bytovou jednotku zaviněním zavázaného (V. a. s.), bude rezervační poplatek klientovi v plné výši do 7 dnů vrácen, avšak po uplynutí této doby, kdy k realizaci projektu nedošlo, rezervační poplatky klientům nevrátili a dále zaslané peníze používali v období od 29. 9. 2000 do 4. 1. 2001 na úhradu provize společnosti P. s. r. o., dále z účtu společnosti V., a. s. č. 151633…/0600, kam byly poplatky zasílány, hradily platby firmám podílejícím se na realizaci projektu, zbývající část opakovaně vybírali v tomto období oba jmenovaní v hotovosti a použili nezjištěným způsobem, přičemž ani později klientům vložené peníze nevrátili, čímž způsobili poškozeným škodu ve výši 1.750.000,- Kč.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 19. 4. 2004, sp. zn. 5 T 60/2004, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněných J. B. a P. U. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že v dané věci nelze ze zatím shromážděných důkazů místo spáchání trestného činu, tedy místo, kde mělo dojít ke zmenšení majetku poškozených, vzhledem k dlouhodobějšímu používání finančních prostředků obviněnými na různých místech České republiky zjistit a je tedy plně na místě stanovit podle § 18 odst. 2 tr. řádu místní příslušnost Okresního soudu v Ostravě, v jehož obvodu mají oba obvinění trvalé bydliště.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

V projednávané věci je ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu s ohledem na jednání obviněných, tak jak je zachyceno v obžalobě, dána příslušnost více soudů. Protože k převzetí rezervačních poplatků prostřednictvím společnosti P. s. r. o., což naplňuje zákonné znaky skutkové podstaty trestného činu zpronevěry, mělo dojít v P., není v rozporu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. řádu, pokud k Obvodnímu soudu pro Prahu 8 byla podána obžaloba, podle § 22 tr. řádu rozhodnout o příslušnosti tohoto soudu k projednání věci.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 31. května 2004

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru