Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 27/2002Usnesení NS ze dne 24.04.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:11.TD.27.2002.1

přidejte vlastní popisek

11 Td 27/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného P. S., vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 2 T 144/2002 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 24. 4. 2002 o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu jek projednání trestní věci obviněného P. S. p ř í s l u š n ý Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou.

Odůvodnění:

Okresní státní zástupce podal dne 29. 3. 2002 u Okresního soudu v Chrudimi návrh na potrestání obviněného P. S. pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), e) tr. zák., který měl spáchat tím, že v přesně nezjištěné době od 10. 3. 2002 postupně z neuzamčeného skladu v areálu jatek ve S., okres Ž. n. S., odcizil ke škodě J. Č., 2 kusy hovězích kůží a 4 kusy telecích kůží v hodnotě 4.500, Kč a dále ke škodě společnosti P., V., s. r. o., se sídlem v H., 5 kusů hovězích kůžích a 2 kusy telecích kůží v hodnotě nejméně 8.300,- Kč, přičemž tohoto jednání se dopustil přesto, že rozhodnutím Okresního soudu v Chrudimi ze dne 20. 12. 2001, sp. zn. 2 T 413/2001, jež nabylo právní moci dne 8. 1. 2002, byl odsouzen mimo jiné pro pokračující trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), b) tr. zák.

Usnesením Okresního soudu v Chrudimi ze dne 29. 3. 2002, sp. zn. 2 T 144/2002, byla trestní věc obviněného P. S. podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu za použití § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s odůvodněním, že k žalovanému jednání došlo v areálu jatek ve S., okres Ž. n. S., takže k projednání je místně příslušný Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k řešení tohoto sporu a dospěl k následujícímu závěru.

Z návrhu na potrestání podaného Okresním státním zastupitelstvím v Chrudimi i ze spisového materiálu k tomuto návrhu připojeného jednoznačně vyplývá, že ke skutku, za který má být obviněný souzen, došlo v okrese Žďár nad Sázavou. Za tohoto stavu je ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu k projednání věci místně příslušný Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou.

Ze všech těchto důvodů bylo podle § 24 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 24. dubna 2002

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru