Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 26/2004Usnesení NS ze dne 31.05.2004

EcliECLI:CZ:NS:2004:11.TD.26.2004.1

přidejte vlastní popisek

11 Td 26/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného Ing. J. F., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 43 T 67/2004 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 31. 5. 2004 o příslušnosti soudu takto:

Podle § 22 tr. řádu jek projednání trestní věci obviněného Ing. J. F. p ř í s l u š n ý Obvodní soud pro Prahu 9.

Odůvodnění:

Náměstkyně obvodní státní zástupkyně pro Prahu 9 podala dne 27. 4. 2004 Obvodnímu soudu pro Prahu 9 obžalobu na obviněného Ing. J. F. pro trestný čin útoku na státní orgán podle § 154 odst. 2 tr. zák., který měl spáchat tím, že dne 3. 3. 2003 v N. doručil na adresu Okresního soudu v Nymburce dopis, adresovaný soudkyni tohoto soudu Mgr. E. K., který napsal a podepsal, v němž použil na její adresu v souvislosti s jejím rozhodnutím v trestním řízení, jehož byl účastníkem, hrubé a hanlivé výrazy, a pro trestný čin únosu podle § 216 odst. 1 tr. zák. v jednočinném souběhu s trestným činem zbavení osobní svobody podle § 232 odst. 1 tr. zák., které měl spáchat tím, že dne 12. 12. 2003, kolem 14:30 hod. na přesně nezjištěném místě v P., poblíž stanice tramvaje \"Ú.\" násilím tak, že jej pevně uchopil za ruku, aby nemohl utéct, přinutil svého nezl. syna T. F., aby jej následoval, cestoval s ním po území města P. až na H. n., kde zakoupil jízdenky do B., kam se synem odjel, přičemž ve vlaku mu odebral jeho mobilní telefon, aby si nemohl přivolat pomoc avB. s ním musel nezl. T. proti své vůli setrvat z obavy před ním až do 14. 12. 2003, kdy byl ve večerních hodinách zadržen příslušníky Policie ČR, a to vše přesto, že syn byl po rozvodu svěřen do péče matky a předběžným opatřením soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 9, sp. zn. 29P a Nc 282/2002, mu byl styk se synem zakázán.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 6. 5. 2004, sp. zn. 43 T 67/2004, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněného Ing. J. F. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že nejzávažnějšího trestného činu únosu podle § 216 odst. 1 tr. zák. v jednočinném souběhu s trestným činem zbavení osobní svobody podle § 232 odst. 1 tr. zák., který ve smyslu ustanovení § 21 odst. 2 tr. řádu zakládá příslušnost soudu k projednání věci, se měl obviněný dopustit v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 1, kde měl být protiprávní stav vyvolán, v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 8, okresních soudů na železniční trase P.- B., Městského soudu v Brně, kde mělo dojít k udržování protiprávního stavu, a v místě, kde měl být protiprávní stav ukončen, tedy v obvodu Okresního soudu v Blansku. Zda byl protiprávní stav udržován i na území P. nelze vzhledem k nesouladným výpovědím učiněným v tomto směru obviněným a svědkem jednoznačně stanovit, takže případná místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 9 bude teprve otázkou dalšího dokazování.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

V projednávané věci je ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu s ohledem na jednání obviněného Ing. J. F., tak jak je zachyceno v obžalobě, dána místní příslušnost více soudů. Obviněný sice násilím přinutil svého nezl. syna k tomu, aby ho proti své vůli následoval v P., ale tím ho odejmul z opatrování jeho matky, která bydlí v P. Po takto zjištěném jednání cestoval obviněný se svým nezl. synem po území města P., možná i v obvodu P. a tak, pokud na obviněného byla podána obžaloba k Obvodnímu soudu pro Prahu 9, nejde o stav, který by byl v rozporu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. řádu a proto bylo možno podle § 22 tr. řádu rozhodnout o příslušnosti tohoto soudu k projednání věci.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 31. května 2004

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru