Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 25/2013Usnesení NS ze dne 12.06.2013

HeslaSpor o příslušnost
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:11.TD.25.2013.1
Dotčené předpisy

§ 24 odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

11 Td 25/2013-6

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného R. M., vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 5 T 140/2012 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 12. června 2013 o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněného R. M.

příslušný Okresní soud v Olomouci.

Odůvodnění:

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích podal dne 24. 9. 2012 Okresnímu soudu v Českých Budějovicích obžalobu na obviněného R. M. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. (zákona č. 140/1961 Sb.), kterého se měl dopustit tím, že v době nejméně od 8. 3. 2008 do 19. 10. 2009 v Českých Budějovicích, Olomouci a jinde, jednajíce se záměrem vylákání pro sebe neoprávněné výplaty finančních provizí za fiktivně uzavřené pojistné smlouvy, jednajíce jako zprostředkovatel na základě smlouvy o zprostředkovatelské činnosti uzavřené se společností VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., se sídlem Francouzská 28, Praha 2, ze dne 25. 2. 2008 a uzavřené plné moci ze dne 25. 2. 2008, zmocňující ho jménem společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., se sídlem Francouzská 28, Praha 2, mimo jiné též k zprostředkování návrhů na uzavření, prodloužení nebo změny pojistných smluv, přijímání oznámení týkajících se pojistného vztahu, doručení pojišťovnou vystavených pojistek a dodatků a přijímání pojistného vč. úroků a nákladů, nárokoval a převzal od společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., Praha, neoprávněné finanční provize za takto sjednané fiktivní smlouvy, které si ponechal a dále užil pro svoji potřebu, a takto jednal:

1. dne 8. 3. 2008 vyhotovením fiktivní smlouvy č. ............... - návrh na uzavření životního pojištění vystavený na neexistující osobu S. K., a jeho předložením dne 17. 3. 2009 k dalšímu zaevidování do systému pojištění u společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., pobočka Olomouc, kdy v důsledku takového protiprávního jednání mu byla ze strany společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., Praha, vyplacena finanční provize ve výši 21.186,-Kč,

2. dne 16. 11. 2008 vyhotovením fiktivní smlouvy č. .............. - návrh na uzavření životního pojištění vystavený na neexistující osobu J. P., a jeho předložením dne 21. 11. 2008 k dalšímu zaevidování do systému pojištění u společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., pobočka Olomouc, kdy v důsledku takového protiprávního jednání mu byla ze strany společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s. Praha vyplacena finanční provize ve výši 414,- Kč,

3. dne 19. 11. 2008 vyhotovením fiktivní smlouvy č. ........ - návrh na uzavření životního pojištění vystavený na osobu J. J., (bez jejího vědomí) a jeho předložením dne 21. 11. 2008 k dalšímu zaevidování do systému pojištění u společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., pobočka Olomouc, kdy v důsledku takového protiprávního jednání mu byla ze strany společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., Praha vyplacena finanční provize ve výši 24.306,- Kč,

4. dne 20. 1. 2009 vyhotovením smlouvy č. ............... - návrh na uzavření životního pojištění vystavený na osobu L. K., a jeho předložením i přes výslovný nesouhlas L. K. s takovým postupem dne 22. 1. 2009 dalšímu zaevidování do systému pojištění u společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., pobočka Olomouc, kdy v důsledku takového protiprávního jednání mu byla ze strany společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., Praha vyplacena finanční provize ve výši 20.562,- Kč,

5. dne 30. 1. 2009 vyhotovením smlouvy č. ................. - návrh na uzavření životního pojištění vystavený na osobu M. K., (nyní příjmením Š.) a jeho předložením i přes výslovný nesouhlas M. K. s takovým postupem dne 17. 2. 2009 dalšímu zaevidování do systému pojištění u společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., pobočka Olomouc, kdy v důsledku takového protiprávního jednání mu byla ze strany společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., Praha vyplacena finanční provize ve výši 21.666,- Kč,

6. dne 15. 2. 2009 vyhotovením fiktivní smlouvy č. ............... - návrh na uzavření životního pojištění vystavený na osobu M. V. (bez jeho vědomí) a jeho předložením dne 17. 2. 2009 k dalšímu zaevidování do systému pojištění u společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., pobočka Olomouc, kdy v důsledku takového protiprávního jednání mu byla ze strany společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., Praha vyplacena finanční provize ve výši 23.862,- Kč, když tento o uzavření smlouvy ničeho nevěděl, za jemu poskytnutou provizi ve výši,

7. dne 17. 2. 2009 vyhotovením fiktivní smlouvy č. ............... - návrh na uzavření životního pojištění vystavený na osobu M. M. (bez jeho vědomí) a jeho předložením dne 18. 2. 2009 k dalšímu zaevidování do systému pojištění u společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., pobočka Olomouc, kdy v důsledku takového protiprávního jednání mu byla ze strany společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., Praha vyplacena finanční provize ve výši 22.830,- Kč, když tento o uzavření smlouvy ničeho nevěděl,

8. dne 7. 3. 2009 vyhotovením fiktivní smlouvy č. ....................... - návrh na uzavření životního pojištění vystavený na neexistující osobu L. S., a jeho předložením dne 17. 3. 2009 k dalšímu zaevidování do systému pojištění u společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., pobočka Olomouc, kdy v důsledku takového protiprávního jednání mu byla ze strany společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., Praha vyplacena finanční provize ve výši 20.562,- Kč,

9. dne 15. 3. 2009 vyhotovením fiktivní smlouvy č. ................ - návrh na uzavření životního pojištění vystavený na neexistující osobu B. Č., a jeho předložením dne 17. 3. 2009 k dalšímu zaevidování do systému pojištění u společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., pobočka Olomouc, kdy v důsledku takového protiprávního jednání mu byla ze strany společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., Praha vyplacena finanční provize ve výši, za jemu poskytnutou provizi ve výši 23.154,- Kč,

10. dne 15. 3. 2009 vyhotovením fiktivní smlouvy č. .................. - návrh na uzavření životního pojištění vystavený na osobu L. F., (bez jejího vědomí) a jeho předložením dne 16. 4. 2009 k dalšímu zaevidování do systému pojištění u společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., pobočka Olomouc, kdy v důsledku takového protiprávního jednání mu byla ze strany společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., Praha vyplacena finanční provize ve výši 21.186,- Kč,

11. dne 15. 3. 2009 vyhotovením fiktivní smlouvy č. ............... - návrh na uzavření životního pojištění vystavený na neexistující osobu J. P., a jeho předložením dne 17. 3. 2009 k dalšímu zaevidování do systému pojištění u společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., pobočka Olomouc, kdy v důsledku takového protiprávního jednání mu byla ze strany společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., Praha vyplacena finanční provize ve výši, za jemu poskytnutou provizi ve výši 20.838,- Kč,

12. dne 15. 4. 2009 vyhotovením fiktivní smlouvy č. ................. - návrh na uzavření životního pojištění, kterou vystavil na neexistující osobu M. S. (ustanovena M. J., narozena téhož dne) a jeho předložením dne 16. 4. 2009 k dalšímu zaevidování do systému pojištění u společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., pobočka Olomouc, kdy v důsledku takového protiprávního jednání mu byla ze strany společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., Praha vyplacena finanční provize ve výši, za jemu poskytnutou provizi ve výši 21.186,- Kč,

13. dne 15. 4. 2009 vyhotovením fiktivní smlouvy č. ................... - návrh na uzavření životního pojištění vystavený na neexistující osobu V. M., (ustanovena V. M., narozena téhož dne) a jeho předložením dne 16. 4. 2009 k dalšímu zaevidování do systému pojištění u společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., pobočka Olomouc, kdy v důsledku takového protiprávního jednání mu byla ze strany společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., Praha vyplacena finanční provize ve výši 21.762,- Kč,

14. dne 9. 5. 2009 vyhotovením fiktivní smlouvy č. ................. - návrh na uzavření životního pojištění vystavený na osobu F. M., (bez jeho vědomí) a jeho předložením dne 11. 5. 2009 k dalšímu zaevidování do systému pojištění u společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., pobočka Olomouc, po té, co jej nechal místo sebe za zprostředkovatele k jeho výslovné žádosti podepsat jeho tehdejší přítelkyní L. D. (v té době na mateřské dovolené) formálně k žádosti obviněného R. S. působící v postavení zprostředkovatelky návrhů na uzavření, prodloužení nebo změny pojistných smluv, přijímání oznámení týkajících se pojistného vztahu, doručení pojišťovnou vystavených pojistek a dodatků a přijímání pojistného vč. úroků a nákladů u téže pojišťovny, ač tuto činnost nikdy fakticky nevykonávala, kdy v důsledku takového protiprávního jednání mu byla ze strany společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., Praha vyplacena finanční provize ve výši 3.977,- Kč a L. D. provize ve výši 19.819,- Kč, když i tuto vyplacenou provizi si ponechal,

15. dne 9. 5. 2009 vyhotovením fiktivní smlouvy č. ...............- návrh na uzavření životního pojištění vystavený na osobu J. N., (bez jeho vědomí) a jeho předložením dne 11. 5. 2009 k dalšímu zaevidování do systému pojištění u společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., pobočka Olomouc, po té, co jej nechal místo sebe za zprostředkovatele k jeho výslovné žádosti podepsat jeho tehdejší přítelkyní L. D., (v té době na mateřské dovolené) formálně k žádosti obviněného R. S. působící v postavení zprostředkovatelky návrhů na uzavření, prodloužení nebo změny pojistných smluv, přijímání oznámení týkajících se pojistného vztahu, doručení pojišťovnou vystavených pojistek a dodatků a přijímání pojistného vč. úroků a nákladů u téže pojišťovny, ač tuto činnost nikdy fakticky nevykonávala, kdy v důsledku takového protiprávního jednání mu byla ze strany společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., Praha vyplacena finanční provize ve výši 3.627,- Kč a L. D. provize ve výši 18.285,- Kč, když i tuto vyplacenou provizi si ponechal,

16. dne 9. 5. 2009 vyhotovením fiktivní smlouvy č. ............... - návrh na uzavření životního pojištění vystavený na osobu J. P., (bez jeho vědomí) a jeho předložením dne 11. 5. 2009 k dalšímu zaevidování do systému pojištění u společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., pobočka Olomouc, po té, co jej nechal místo sebe za zprostředkovatele k jeho výslovné žádosti podepsat jeho tehdejší přítelkyní L. D. (v té době na mateřské dovolené) formálně k žádosti obviněného R. S. působící v postavení zprostředkovatelky návrhů na uzavření, prodloužení nebo změny pojistných smluv, přijímání oznámení týkajících se pojistného vztahu, doručení pojišťovnou vystavených pojistek a dodatků a přijímání pojistného vč. úroků a nákladů u téže pojišťovny, ač tuto činnost nikdy fakticky nevykonávala, kdy v důsledku takového protiprávního jednání mu byla ze strany společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., Praha vyplacena finanční provize ve výši 4.091,- Kč a L. D. provize ve výši 20.625,- Kč, když i tuto vyplacenou provizi si ponechal,

17. dne 8. 6. 2009 vyhotovením fiktivní smlouvy č. .............. - návrh na uzavření životního pojištění vystavený na neexistující osobu M. K., a jeho předložením dne 17. 6. 2009 k dalšímu zaevidování do systému pojištění u společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., pobočka Olomouc, po té, co jej nechal místo sebe za zprostředkovatele k jeho výslovné žádosti podepsat jeho tehdejší přítelkyní L. D., (v té době na mateřské dovolené) formálně k žádosti obviněného R. S. působící v postavení zprostředkovatelky návrhů na uzavření, prodloužení nebo změny pojistných smluv, přijímání oznámení týkajících se pojistného vztahu, doručení pojišťovnou vystavených pojistek a dodatků a přijímání pojistného vč. úroků a nákladů u téže pojišťovny, ač tuto činnost nikdy fakticky nevykonávala, kdy v důsledku takového protiprávního jednání mu byla ze strany společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., Praha vyplacena finanční provize ve výši 3.541,- Kč a L. D. provize ve výši 17.765,- Kč, když i tuto vyplacenou provizi si ponechal,

18. dne 8. 6. 2009 vyhotovením fiktivní smlouvy č. ............ - návrh na uzavření životního pojištění vystavený na neexistující osobu M. N., a jeho předložení dne 17. 6. 2009 k dalšímu zaevidování do systému pojištění u společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., pobočka Olomouc, po té, co jej nechal místo sebe za zprostředkovatele k jeho výslovné žádosti podepsat jeho tehdejší přítelkyní L. D., (v té době na mateřské dovolené) formálně k žádosti obviněného R. S. působící v postavení zprostředkovatelky návrhů na uzavření, prodloužení nebo změny pojistných smluv, přijímání oznámení týkajících se pojistného vztahu, doručení pojišťovnou vystavených pojistek a dodatků a přijímání pojistného vč. úroků a nákladů u téže pojišťovny, ač tuto činnost nikdy fakticky nevykonávala, kdy v důsledku takového protiprávního jednání mu byla ze strany společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., Praha vyplacena finanční provize ve výši 3.595,- Kč a L. D. provize ve výši 18.035,- Kč, když i tuto vyplacenou provizi si ponechal,

19. dne 15. 7. 2009 vyhotovením fiktivní smlouvy č. ..............- návrh na uzavření životního pojištění vystavený na neexistující osobu L. N., a jeho předložení dne 17. 7. 2009 k dalšímu zaevidování do systému pojištění u společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., pobočka Olomouc, po té, co jej nechal místo sebe za zprostředkovatele k jeho výslovné žádosti podepsat jeho tehdejší přítelkyní L. D., (v té době na mateřské dovolené) formálně k žádosti obviněného R. S. působící v postavení zprostředkovatelky návrhů na uzavření, prodloužení nebo změny pojistných smluv, přijímání oznámení týkajících se pojistného vztahu, doručení pojišťovnou vystavených pojistek a dodatků a přijímání pojistného vč. úroků a nákladů u téže pojišťovny, ač tuto činnost nikdy fakticky nevykonávala, kdy v důsledku takového protiprávního jednání mu byla ze strany společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., Praha vyplacena finanční provize ve výši 2.852,-Kč a L. D. provize ve výši 21.390,- Kč, když i tuto vyplacenou provizi si ponechal,

20. dne 15. 7. 2009 vyhotovením fiktivní smlouvy č. ...................... - návrh na uzavření životního pojištění vystavený na neexistující osobu P. U., a jeho předložení dne 20. 7. 2009 k dalšímu zaevidování do systému pojištění u společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., pobočka Olomouc, po té, co jej nechal místo sebe za zprostředkovatele k jeho výslovné žádosti podepsat jeho tehdejší přítelkyní L. D., (v té době na mateřské dovolené) formálně k žádosti obviněného R. S. působící v postavení zprostředkovatelky návrhů na uzavření, prodloužení nebo změny pojistných smluv, přijímání oznámení týkajících se pojistného vztahu, doručení pojišťovnou vystavených pojistek a dodatků a přijímání pojistného vč. úroků a nákladů u téže pojišťovny, ač tuto činnost nikdy fakticky nevykonávala, kdy v důsledku takového protiprávního jednání mu byla ze strany společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., Praha vyplacena finanční provize ve výši 2.852,- Kč a L. D. provize ve výši 21.390,- Kč, když i tuto vyplacenou provizi si ponechal,

21. dne 16. 7. 2009 vyhotovením fiktivní smlouvy č. .................. - návrh na uzavření životního pojištění vystavený na neexistující osobu J. H., a jeho předložení dne 17. 7. 2009 k dalšímu zaevidování do systému pojištění u společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., pobočka Olomouc, po té, co jej nechal místo sebe za zprostředkovatele k jeho výslovné žádosti podepsat jeho tehdejší přítelkyní L. D., (v té době na mateřské dovolené) formálně k žádosti obviněného R. S. působící v postavení zprostředkovatelky návrhů na uzavření, prodloužení nebo změny pojistných smluv, přijímání oznámení týkajících se pojistného vztahu, doručení pojišťovnou vystavených pojistek a dodatků a přijímání pojistného vč. úroků a nákladů u téže pojišťovny, ač tuto činnost nikdy fakticky nevykonávala, kdy v důsledku takového protiprávního jednání mu byla ze strany společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., Praha vyplacena finanční provize ve výši 2.876,- Kč a L. D. provize ve výši 21.570,- Kč, když i tuto vyplacenou provizi si ponechal,

22. dne 17. 8. 2009 vyhotovením fiktivní smlouvy č. .................. - návrh na uzavření životního pojištění vystavený na neexistující osobu L. R., a jeho předložení dne 17. 8. 2009 k dalšímu zaevidování do systému pojištění u společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., pobočka Olomouc, po té, co jej nechal místo sebe za zprostředkovatele k jeho výslovné žádosti podepsat jeho tehdejší přítelkyní L. D., (v té době na mateřské dovolené) formálně k žádosti obviněného R. S. působící v postavení zprostředkovatelky návrhů na uzavření, prodloužení nebo změny pojistných smluv, přijímání oznámení týkajících se pojistného vztahu, doručení pojišťovnou vystavených pojistek a dodatků a přijímání pojistného vč. úroků a nákladů u téže pojišťovny, ač tuto činnost nikdy fakticky nevykonávala, kdy v důsledku takového protiprávního jednání mu byla ze strany společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., Praha vyplacena finanční provize ve výši 2.833,- Kč a L. D. provize ve výši 21.246,- Kč, když i tuto vyplacenou provizi si ponechal,

23. dne 17. 8. 2009 vyhotovením fiktivní smlouvy č. ....................... - návrh na uzavření životního pojištění vystavený na neexistující osobu J. S., a jeho předložení dne 17. 8. 2009 k dalšímu zaevidování do systému pojištění u společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., pobočka Olomouc, po té, co jej nechal místo sebe za zprostředkovatele k jeho výslovné žádosti podepsat jeho tehdejší přítelkyní L. D., (v té době na mateřské dovolené) formálně k žádosti obviněného R. S. působící v postavení zprostředkovatelky návrhů na uzavření, prodloužení nebo změny pojistných smluv, přijímání oznámení týkajících se pojistného vztahu, doručení pojišťovnou vystavených pojistek a dodatků a přijímání pojistného vč. úroků a nákladů u téže pojišťovny, ač tuto činnost nikdy fakticky nevykonávala, kdy v důsledku takového protiprávního jednání mu byla ze strany společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., Praha vyplacena finanční provize ve výši 2.814,- Kč a L. D. provize ve výši 21.102,- Kč, když i tuto vyplacenou provizi si ponechal,

24. dne 17. 8. 2009 vyhotovením fiktivní smlouvy č. ...................... - návrh na uzavření životního pojištění vystavený na neexistující osobu L. Š., a jeho předložení dne 17. 8. 2009 k dalšímu zaevidování do systému pojištění u společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., pobočka Olomouc, po té, co jej nechal místo sebe za zprostředkovatele k jeho výslovné žádosti podepsat jeho tehdejší přítelkyní L. D., (v té době na mateřské dovolené) formálně k žádosti obviněného R. S. působící v postavení zprostředkovatelky návrhů na uzavření, prodloužení nebo změny pojistných smluv, přijímání oznámení týkajících se pojistného vztahu, doručení pojišťovnou vystavených pojistek a dodatků a přijímání pojistného vč. úroků a nákladů u téže pojišťovny, ač tuto činnost nikdy fakticky nevykonávala, kdy v důsledku takového protiprávního jednání mu byla ze strany společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., Praha vyplacena finanční provize ve výši 2.814,- Kč a L. D. provize ve výši 21.102,- Kč, když i tuto vyplacenou provizi si ponechal,

25. dne 17. 8. 2009 vyhotovením fiktivní smlouvy č. ............ - návrh na uzavření životního pojištění vystavený na neexistující osobu J. V., a jeho předložení dne 17. 8. 2009 k dalšímu zaevidování do systému pojištění u společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., pobočka Olomouc, po té, co jej nechal místo sebe za zprostředkovatele k jeho výslovné žádosti podepsat jeho tehdejší přítelkyní L. D., (v té době na mateřské dovolené) formálně k žádosti obviněného R. S. působící v postavení zprostředkovatelky návrhů na uzavření, prodloužení nebo změny pojistných smluv, přijímání oznámení týkajících se pojistného vztahu, doručení pojišťovnou vystavených pojistek a dodatků a přijímání pojistného vč. úroků a nákladů u téže pojišťovny, ač tuto činnost nikdy fakticky nevykonávala, kdy v důsledku takového protiprávního jednání mu byla ze strany společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., Praha vyplacena finanční provize ve výši 2.814,- Kč a L. D. provize ve výši 4.288,- Kč, když i tuto vyplacenou provizi si ponechal,

26. dne 17. 9. 2009 vyhotovením fiktivní smlouvy č. .................. - návrh na uzavření životního pojištění vystavený na neexistující osobu P. F., a jeho předložení dne 18. 9. 2009 k dalšímu zaevidování do systému pojištění u společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., pobočka Olomouc, po té, co jej nechal místo sebe za zprostředkovatele k jeho výslovné žádosti podepsat jeho tehdejší přítelkyní L. D., (v té době na mateřské dovolené) formálně k žádosti obviněného R. S. působící v postavení zprostředkovatelky návrhů na uzavření, prodloužení nebo změny pojistných smluv, přijímání oznámení týkajících se pojistného vztahu, doručení pojišťovnou vystavených pojistek a dodatků a přijímání pojistného vč. úroků a nákladů u téže pojišťovny, ač tuto činnost nikdy fakticky nevykonávala, kdy v důsledku takového protiprávního jednání byla ze strany společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., Praha vyplacena finanční provize L. D. ve výši 20.862,- Kč, když i tuto vyplacenou provizi si ponechal,

27. dne 17. 9. 2009 vyhotovením fiktivní smlouvy č. ................ návrh na uzavření životního pojištění vystavený na neexistující osobu L. F., a jeho předložení dne 18. 9. 2009 k dalšímu zaevidování do systému pojištění u společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., pobočka Olomouc, po té, co jej nechal místo sebe za zprostředkovatele k jeho výslovné žádosti podepsat jeho tehdejší přítelkyní L. D., (v té době na mateřské dovolené) formálně k žádosti obviněného R. S. působící v postavení zprostředkovatelky návrhů na uzavření, prodloužení nebo změny pojistných smluv, přijímání oznámení týkajících se pojistného vztahu, doručení pojišťovnou vystavených pojistek a dodatků a přijímání pojistného vč. úroků a nákladů u téže pojišťovny, ač tuto činnost nikdy fakticky nevykonávala, kdy v důsledku takového protiprávního jednání byla ze strany společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., Praha vyplacena finanční provize L. D. ve výši 20.766,- Kč, když i tuto vyplacenou provizi si ponechal,

28. dne 17. 9. 2009 vyhotovením fiktivní smlouvy č. 1114003844 - návrh na uzavření životního pojištění vystavený na neexistující osobu K. K., a jeho předložení dne 18. 9. 2009 k dalšímu zaevidování do systému pojištění u společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., pobočka Olomouc, po té, co jej nechal místo sebe za zprostředkovatele k jeho výslovné žádosti podepsat jeho tehdejší přítelkyní L. D., (v té době na mateřské dovolené) formálně k žádosti obviněného R. S. působící v postavení zprostředkovatelky návrhů na uzavření, prodloužení nebo změny pojistných smluv, přijímání oznámení týkajících se pojistného vztahu, doručení pojišťovnou vystavených pojistek a dodatků a přijímání pojistného vč. úroků a nákladů u téže pojišťovny, ač tuto činnost nikdy fakticky nevykonávala, kdy v důsledku takového protiprávního jednání byla ze strany společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., Praha vyplacena finanční provize L. D. ve výši 21.246,-Kč, když i tuto vyplacenou provizi si ponechal,

29. dne 19. 10. 2009 vyhotovením fiktivní smlouvy č. ................. - návrh na uzavření životního pojištění vystavený na neexistující osobu V. N., a jeho předložení dne 20. 10. 2009 k dalšímu zaevidování do systému pojištění u společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., pobočka Olomouc, po té, co jej nechal místo sebe za zprostředkovatele k jeho výslovné žádosti podepsat jeho tehdejší přítelkyní L. D., (v té době na mateřské dovolené) formálně k žádosti obviněného R. S. působící v postavení zprostředkovatelky návrhů na uzavření, prodloužení nebo změny pojistných smluv, přijímání oznámení týkajících se pojistného vztahu, doručení pojišťovnou vystavených pojistek a dodatků a přijímání pojistného vč. úroků a nákladů u téže pojišťovny, ač tuto činnost nikdy fakticky nevykonávala, kdy v důsledku takového protiprávního jednání byla ze strany společnosti VICTORIAVOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., Praha vyplacena finanční provize L. D. ve výši 27.688,- Kč, když i tuto vyplacenou provizi si ponechal,

30. dne 19. 10. 2009 vyhotovením fiktivní smlouvy č. .................... - návrh na uzavření životního pojištění vystavený na neexistující osobu K. P., a jeho předložení dne 20. 10. 2009 k dalšímu zaevidování do systému pojištění u společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., pobočka Olomouc, po té, co jej nechal místo sebe za zprostředkovatele k jeho výslovné žádosti podepsat jeho tehdejší přítelkyní L. D., (v té době na mateřské dovolené) formálně k žádosti obviněného R. S. působící v postavení zprostředkovatelky návrhů na uzavření, prodloužení nebo změny pojistných smluv, přijímání oznámení týkajících se pojistného vztahu, doručení pojišťovnou vystavených pojistek a dodatků a přijímání pojistného vč. úroků a nákladů u téže pojišťovny, ač tuto činnost nikdy fakticky nevykonávala, kdy v důsledku takového protiprávního jednání byla ze strany společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., Praha vyplacena finanční provize L. D. ve výši 27.816,- Kč, když i tuto vyplacenou provizi si ponechal,

kdy vylákané provize si nechal zasílat na bankovní účet č. ...................../..., vedený na jméno L. D. u společnosti Komerční banka, a. s., Praha, k němuž měl dispoziční právo, přičemž tímto jednáním způsobil společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., se sídlem Francouzská 28, Praha 2, škodu ve výši nejméně 647.195,- Kč.

Usnesením Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. 3. 2013, sp. zn. 5 T 140/2012, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc obviněného předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Okresní soud v Českých Budějovicích není místně příslušný k jejímu projednání a rozhodnutí. Podle citovaného usnesení obviněný sdělil soudu, že od roku 2006 bydlí v Olomouci, od tohoto data se nezdržoval jinde. Činnost pro Victoria Volksbanken pojišťovnu, a. s., vykonával rovněž v Olomouci, kde spolupracoval s místní pobočkou, které předával veškeré doklady. Ve spisovém materiálu soud nenachází žádnou informaci o tom, že trestná činnost byla páchána v Českých Budějovicích, jak je uváděno v obžalobě. Skutečnost, že zprostředkovatelskou činnost vykonával obviněný v Olomouci, je podporována ve spise založenými návrhy na uzavření smluv, z nichž je patrné, že byly na olomoucké pobočce pojišťovny odevzdány a evidovány. Pokud jde o následek trestného činu, ani k tomu nedošlo podle Okresního soudu v Českých Budějovicích v jeho obvodu. Smlouvy zněly v jednadvaceti případech na neexistující osoby, zbylým osobám nevznikla z trestné činnosti žádná škoda, neboť pojišťovna po nich nic nepožadovala. V případě svědka M. sice zaplatili jeho rodiče finanční částku exekutorovi, peníze jim však byly pojišťovnou neprodleně vráceny. Podle čl. II. smlouvy o zprostředkování odpovídá pojišťovna za škodu způsobenou zprostředkovatelem při výkonu jeho zprostředkovatelské činnosti. Vznik následku v podobě finanční škody lze podle okresního soudu vázat na sídlo pojišťovny v Praze nebo její pobočky v Olomouci.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že lze přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích. Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu.

V daném případě ze spisového materiálu skutečně nevyplývá, že by byl trestný čin spáchán v obvodu Okresního soudu v Českých Budějovicích, ač je to v obžalobě uvedeno. Není z ní však zřejmé, z čeho státní zástupce vycházel. K jednání pachatele podle dosud zjištěných skutečností došlo v Olomouci, neboť se tak stalo uvedením v omyl olomoucké pobočky pojišťovny předáním výše označených návrhů smluv. Následkem je škoda způsobená této pojišťovně, následek proto nastal v jejím sídle v Praze 2. Vzhledem k tomu, že obviněný bydlí v Olomouci, považuje Nejvyšší soud v tomto případě za vhodnější, aby řízení provedl tamní okresní soud.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. ř. rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 12. června 2013

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru