Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 25/2005Usnesení NS ze dne 29.08.2005

EcliECLI:CZ:NS:2005:11.TD.25.2005.1

přidejte vlastní popisek

11 Td 25/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných A. M. a J. M. R., vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 31 T 32/2005 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 29. 8. 2005 o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu s přihlédnutím k § 24 odst. 2 tr. řádu jek projednání trestní věci obviněných A. M. a J. M. R., p ř í s l u š n ý Okresní soud v Uherském Hradišti.

Odůvodnění:

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích podala dne 17. 3. 2005 Okresnímu soudu v Českých Budějovicích obžalobu na obviněné A. M. a J. M. R., roz. R., pro trestný čin účast na zločinném spolčení podle 163a odst. 1 tr. zák. formou spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. a trestný čin nedovolené překročení státní hranice podle § 171a odst. 1, 2 písm. b), c) tr. zák. formou spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., kterých se měl obviněný A. M. dopustit tím, že v době od 1. 1. 2000 do současné doby na území hlavního města P. vytvořil zločinné spolčení mezinárodního charakteru, které založil s pevnou organizační strukturou, za účelem soustavného dosahování vysokého finančního zisku, se zaměřením na páchání úmyslné trestné činnosti spočívající v organizaci nelegálního převádění osob z tzv. třetích zemí na území SRN a do dalších zemí, když touto činností získal nejméně 691.500,- USD a dále tím, že způsobem podrobně popsaným v podané obžalobě v místě svého bydliště zorganizoval, řídil a provedl přechod nelegálním emigrantům přes státní hranice P., S. a Č. r. Nelegální přechod migrantů organizoval A. M. zčásti sám, zčásti společně s obviněnou J. M.R., která je obviněna, že od 14. 4. 2003 do konce roku 2003 společně s A. M. zorganizovala v místě svého bydliště nelegální přepravu nejméně 60 migrantů.

Usnesením Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 13. 7. 2005, sp. zn. 31 T 32/2005, byla trestní věc obviněných A. M. a J. M. R., roz. R. podle § 186 odst. 1 písm. a) tr. řádu, § 187 odst. 1 tr. řádu a § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s tím, že obvinění se měli trestné činnosti dopouštět v obvodu Okresního soudu v Uherském Hradišti, kde se oba trvale zdržují, a na území hlavního města Prahy, kdy přesná specifikace místa, kde na území hlavního města Prahy k páchání trestné činnosti mělo docházet, není ze spisového materiálu zřejmá. S ohledem na to se soud domnívá, že místně příslušným soudem k projednání věci je Okresní soud v Uherském Hradišti.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Z důkazů obsažených v trestním spise je zřejmé, že se oba obvinění měli dopouštět žalované trestné činnosti v obvodu více soudů. Zatímco je sporné, zda k žalovanému jednání došlo i v obvodu Okresního soudu v Českých Budějovicích, je zcela nepochybné, že k němu došlo v obvodu Okresního soudu v Uherském Hradišti, kde se oba obvinění zdržují. Za tohoto stavu je v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 tr. řádu, když s přihlédnutím k § 18 odst. 2 tr. řádu ve sporu o příslušnost soudu k projednání věci byl tímto soudem určen Okresní soud v Uherském Hradišti.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 29. srpna 2005

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru