Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 22/2002Usnesení NS ze dne 28.03.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:11.TD.22.2002.1

přidejte vlastní popisek

11 Td 22/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky v trestní věci obviněných Z. N., J. N., M. N., P. R., S. V., M. S., J. K., J. S., a J. V., vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 7 T 52/2001 projednal v neveřejném zasedání konaném dne 28. 3. 2002 spor o příslušnost mezi Krajským soudem v Hradci Králové a Městským soudem v Brně a rozhodl takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu jek projednání trestní věci obviněných Z. N., J. N., M. N., P. R., S. V., M. S., J. K., J. S. a J. V. p ř í s l u š n ý Krajský soud v Hradci Králové.

Odůvodnění:

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové podalo dne 6. 6. 2001 ke Krajskému soudu v Hradci Králové obžalobu proti obviněným Z. N. pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), odst. 4 tr. zák. a trestný čin poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák., J. N. pro trestné činy krádeže dle § 247 odst. 1 písm. b), odst. 4 tr. zák., poškozování cizí věci dle § 257 odst. 1 tr. zák a podílnictví dle § 251 odst. 1 písm. a) tr. zák., na M. N. pro trestné činy krádeže dle § 247 odst. 1 písm. b), odst. 4 tr. zák., poškozování cizí věci dle § 257 odst. 1 tr. zák. a podvodu dle § 250 odst. 1, 2 tr. zák., na P. R. pro trestné činy krádeže dle § 247 odst. 1 písm. b), odst. 3 písm. b) tr. zák, poškozování cizí věci dle § 257 odst. 1 tr. zák a podílnictví dle § 251 odst. 1 písm. a) tr. zák., S. V. pro trestné činy krádeže dle § 247 odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. zák a poškozování cizí věci dle § 257 odst. 1 tr. zák, M. S. pro trestný čin krádeže dle § 247 odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. zák, J. K., pro trestný čin podílnictví dle § 251 odst. 1 písm. a) tr. zák., J. S., pro trestný čin podílnictví dle § 251 odst. 1 písm. a) tr. zák., a J. V., pro trestný čin podílnictví dle § 251 odst. 1 písm. a) tr. zák.

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. 12. 2001, sp. zn. 7 T 52/2001, byla podle § 188 odst. 1 tr. řádu trestní věc všech obviněných postoupena k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně s odůvodněním, že s ohledem na novelu trestního zákona a trestního řádu je po 1. 1. 2002 k projednání věcně příslušný okresní soud, a protože k části jednání obviněných došlo v obvodu Městského soudu v Brně, je k projednání věcně i místně příslušný tento soud.

Městský soud v Brně usnesením ze dne 18. 2. 2002, sp. zn. 1 T 20/2002, předložil trestní věc všech obviněných podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu k rozhodnutí o příslušnosti Nejvyššímu soudu ČR, protože s ohledem na přechodné ustanovení novely trestního řádu, neuznává svoji věcnou příslušnost.

Nejvyšší soud podle § 24 odst. 1 tr. řádu zhodnotil důkazy použitelné k řešení tohoto sporu a dospěl k následujícímu závěru.

Obžaloba na všechny obviněné byla u Krajského soudu v Hradci Králové podána dne 6. 6. 2001, tedy za účinnosti trestního zákona a trestního řádu před novelou provedenou zák. č. 265/2001 Sb. Krajský soud v Hradci Králové před platností novely žádným svým rozhodnutím svou místní ani věcnou příslušnost k projednávání obžaloby nezpochybňoval. Pokud tak učinil svým rozhodnutím ze dne 17. 12. 2001, sp. zn. 7 T 52/2001, jde o rozhodnutí účelové, kterému měl čl. II citované novely zabránit. Podle tohoto ustanovení se příslušnost ve věcech, v nichž byla podána obžaloba před účinností tohoto zákona, posoudí podle dosud platných předpisů. Protože Krajský soud v Hradci Králové k tomuto ustanovení, byť ještě před jeho účinností, nepřihlédl, nebylo možno rozhodnutí o postoupení věci vyhovět. Ustanovení čl. II zák. č. 265/2001 Sb. směřovalo právě k tomu, aby nedocházelo k účelovým změnám věcné příslušnosti po té, co dojde ke změnám v hodnotových kritériích výše škody. Bylo by protismyslné, kdyby to neplatilo za platnosti novely před její účinností.

Za tohoto stavu ve sporu o příslušnost podle § 24 odst. 1 tr. řádu rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 28. března 2002

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru