Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 19/2013Usnesení NS ze dne 09.04.2013

HeslaSpor o příslušnost
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:11.TD.19.2013.1
Dotčené předpisy

§ 24 odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

11 Td 19/2013-6

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného R. T. , vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 25 T 35/2013, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 9. dubna 2013 o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. se trestní věc obviněného R. T. k rozhodnutí o příslušnosti postupuje Vrchnímu soudu v Praze.

Odůvodnění:

Usnesením Okresního soudu v Chomutově ze dne 27. února 2013, sp. zn. 25 T 35/2013, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. a § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc obviněného R. T. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Okresní soud v Chomutově není místně příslušný k projednání a rozhodnutí této trestní věci a na základě § 18 odst. 1 tr. ř. dospěl k závěru, že k projednání této věci je příslušný Okresní soud ve Svitavách, příp. Okresní soud v Ústí nad Orlicí.

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. vzniknou-li pochybnosti o příslušnosti soudu, rozhoduje o tom, který soud je příslušný k projednání věci, soud, jenž je nejblíže společně nadřízen soudu, u něhož byla podána obžaloba, návrh na potrestání, návrh na schválení dohody o vině a trestu, jemuž byla věc postoupena podle § 39 zákona o soudnictví ve věcech mládeže nebo mu byla přikázána nadřízeným soudem, a soudu, který má být příslušný podle rozhodnutí o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti [§ 188 odst. 1 písm. a), § 222 odst. 1, § 257 odst. 1 písm. a), § 314p odst. 3 písm. a)]. Přitom je vázán jen zákonnými hledisky rozhodnými pro určení příslušnosti (§ 16 až 22). Není-li soud, jemuž byla věc předložena k rozhodnutí, nadřízen soudu podle zákona příslušnému, postoupí věc k rozhodnutí o příslušnosti tomu soudu, který je společně nadřízen soudu věc předkládajícímu a soudu podle zákona příslušnému.

V daném případě je trestní věc vedená u Okresního soudu v Chomutově, který spadá do obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem, přičemž tento soud má za to, že k projednání posuzované věci je příslušný Okresní soud ve Svitavách nebo Okresní soud v Ústí nad Orlicí, oba patřící do obvodu Krajského soudu v Hradci Králové. Podle přílohy 1 k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, je zřejmé, že jak Krajský soud v Ústí nad Labem, tak Krajský soud v Hradci Králové spadají do obvodu Vrchního soudu v Praze, který je tak společně nadřízen pro výše zmíněné okresní soudy, a proto měl být návrh na určení místní příslušnosti předložen k rozhodnutí Vrchnímu soudu v Praze.

Z těchto důvodů bylo podle § 24 odst. 1 poslední věta tr. ř. rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 9. dubna 2013

Předseda senátu:JUDr. Antonín Draštík

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru