Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 17/2007Usnesení NS ze dne 30.04.2007

EcliECLI:CZ:NS:2007:11.TD.17.2007.1

přidejte vlastní popisek

11 Td 17/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněné H. B., roz. M. vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 25 T 21/2007 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. dubna 2007 o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu jek projednání trestní věci obviněné H. B., roz. M., p ř í s l u š n ý Okresní soud v Ostravě.

Odůvodnění:

Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 7 podala dne 1. 3. 2007 Obvodnímu soudu pro Prahu 7 obžalobu na obviněnou H. B., roz. M., pro trestný čin úvěrového podvodu podle § 250b odst. 1, 2, 3 tr. zák., který měla spáchat tím, že dne 31. 10. 2001 v O. uzavřela se S. s. Č. s., a. s. prostřednictvím zprostředkovatelů M. B. a M. V., nyní B. (oba stíháni odděleně), smlouvu o poskytnutí překlenovacího úvěru ke stavebnímu spoření na částku 260.000,- Kč za účelem modernizace bytu v Z. n. O., k žádosti předložila padělané potvrzení o svém příjmu u společnosti M. O.-F. vykazující vyšší příjem, které tato společnost nevystavila, souhlasila se zaplaceným ručitelem J. K. (stíhán odděleně) za částku 20.000,- Kč, kterého obstarala M. V., poskytnutý úvěr ve výši 260.000,- Kč byl na příkaz obviněné zaslán na účet M. B., který obviněné předal částku 82.000,- Kč, zbývající částku si ponechal jako úhradu za zapůjčenou akontaci a za provizi, poskytnutý úvěr nepoužila na modernizaci bytu, splátky hradila nepravidelně a S. s. Č. s., a. s. způsobila škodu ve výši 247.903,60 Kč.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 2. 3. 2007, sp. zn. 25 T 21/2007, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu a za použití § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněné H. B., roz. M., předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu je ve věci místně příslušný Okresní soud v Ostravě, neboť ke spáchání trestného činu mělo dojít na území O. Z uvedeného vyplývá, že v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 7 nedošlo k žádnému jednání, jímž by byly naplněny znaky skutkové podstaty žalovaného trestného činu.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Podle ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba považovat především místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, avšak i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Vzhledem k tomu, že v posuzované věci mělo k žalovanému jednání obviněné H. B., roz. M., dojít podle zatím shromážděných důkazů výlučně na území O., je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. řádu, pokud věc projedná a rozhodne Okresní soud v Ostravě, který je k tomuto řízení věcně a místně příslušný.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. dubna 2007

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru