Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 16/2012Usnesení NS ze dne 16.05.2012

HeslaSpor o příslušnost
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2012:11.TD.16.2012.1
Dotčené předpisy

§ 24 odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

11 Td 16/2012-12

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky v trestní věci obviněných W. S. A. F. A. , vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 27 T 13/2011 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 16. května 2012 o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněných W. S. A. F. A. a spol. příslušný Okresní soud v Ústí nad Labem.

Odůvodnění:

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem podal dne 20. 1. 2011 Okresnímu soudu v Ústí nad Labem obžalobu na obviněné W. S. A. F. A. a spol. pro trestné činy účasti na zločinném spolčení podle § 163a odst. 1 tr. zák. (č. 140/1961 Sb.), nedovoleného překročení státní hranice podle § 171a odst. 1, 2 písm. b), c) tr. zák., zločin účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 1 tr. zákoníku a zločin organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 340 odst. 1, 3 písm. a) tr. zákoníku, kterých se měli dopustit tím, že:

v dosud nezjištěné době, nejpozději však od června roku 2006 (ad I.) a v prosinci roku 2007 (ad II.) založili na území České republiky zločinné spolčení dlouhodobého charakteru s mezinárodní působností, s přesným rozdělením funkcí a dělbou činností, které bylo výhradně zaměřeno na dosahování finančních zisků se soustavným pácháním závažné trestné činnosti, která spočívala v organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice ČR, a to osobami cizích státních příslušností z ČR do dalších evropských zemí, případně obráceně, přičemž členové této organizace se činnosti tohoto zločinného spolčení účastnili nebo ho podporovali. Celá organizace byla řízena hlavními organizátory W. A. , M. A. (přezdíván jako A. A. ), M. A. G. (přezdíván jako H. )aP. H. , působícími na území ČR a spolupracujícími s organizátory v dalších tranzitních a cílových zemích. Tato organizace zajišťovala a prováděla nelegální přepravu a přechody přes státní hranice různým osobám převážně arabské národnosti různých státních příslušností přes ČR do cílových zemí Evropy, zejména do Spolkové republiky Německo (dále jen SRN), Rakouska, Itálie, Dánska, Švédska, Norska, kdy finanční zisk za jednu osobu v řádech stovek Euro či USD byl následně rozdělen mezi jednotlivé členy organizace, dle jejich konkrétního zařazení a vykonané práce.

Hlavní organizátor W. A. (zajišťoval migranty od dodavatelů z domovských zemí a dále zajišťoval jejich transport přes hranice ČR až do cílové země) a další organizátoři M. A. (přezdíván jako A. A. ), M. A. G. (přezdíván jako H. )aP. H. (dostávali od W. A. pokyny nebo společně s ním případně sami pokyny vydávali a přebírali migranty, kterým zajišťovali veškerou „servisní“ činnost na území ČR nutnou pro jejich nelegální přechod státní hranice) organizačně zajišťovali nelegální převody přes státní hranice, sami či přes prostředníky inkasovali finanční částky za převedení migrantů, vydávali pokyny podřízeným osobám (R. K. , J. Š. , A. K. M. , F. B. a P. Š. ) působícím ve zločinném spolčení, kdy se jejich role v různých skutcích měnily, případně různě prolínaly, např. plnili funkci tzv. doprovodu, kdy hlídali cestu před policejní kontrolou, jako řidiči převáželi migranty na území České republiky i mimo něj, P. K. plnil funkci doprovodu, kdy hlídal cestu před policejní kontrolou, jako řidič převážel migranty na území ČR i mimo něj, dále byl převaděčem přes „zelenou hranici“, M. N. poskytla své osobní doklady a motorové vozidlo, kdy všechny tyto podřízené osoby vykonávaly servisní služby jako je zajištění ubytování, stravování, dopravu na místo nakládky či překládky, přechod přes státní hranici do cílové země či do zemí tranzitních, kdy v době od 16. 6. 2006 do 19. 4. 2007 (ad I.) a v době od 23. 12. 2007 do 6. 3. 2009 (ad II.) se jednalo nejméně o tyto případy:

I.

1. v době od 16. 6. 2006 do 19. 6. 2006 W. A. spolu s M. A. (přezdíván jako A. A. ) zajistili čtyři dosud neustanovené osoby arabské národnosti k nelegálnímu překročení státní hranice ve směru z České republiky přes Rakousko a dále do Itálie, přičemž samotné překročení státní hranice přes „zelenou hranici“ v blízkosti D. D. zorganizoval W. A. , převoz migrantů automobily v uvedeném období jako řidiči zajišťovali R. K. , J. Š. a pěším převaděčem migrantů přes „zelenou hranici“ byl P. K.

2. v době od 18. 6. 2006 do 19. 6. 2006 dosud neustanovený muž arabské národnosti jménem B. zajistil dvě ženy somálské národnosti a to M. A. M. ,aA. A. C. , k nelegálnímu překročení státní hranice ve směru z České republiky přes Spolkovou republiku Německo a dále do Norska, přičemž samotné překročení státní hranice přes hraniční přechod C. zorganizoval W. A. a M. A. (přezdíván jako A. A. ) po předchozím zadání dosud neustanoveného muže arabské národnosti jménem B. , kdy převoz migrantů automobilem v uvedeném období do Německa k městu B. zajišťovala dosud nezjištěná osoba a zde migranty převzal dosud neustanovený muž jménem A. S. a jako řidič automobilu je převezl do Norska, kdy v obou případech W. A. za převod každé osoby obdržel blíže nezjištěnou částku,

3. v době od 20. 6. 2006 do 24. 6. 2006 W. A. spolu s M. A. (přezdíván jako A. A. ) zajistili pět osob egyptské státní příslušnosti N. H. , M. A. , J. , A. F. a V. (dále blíže neustanoveni) k nelegálnímu překročení státní hranice ve směru z České republiky přes Rakousko a dále do Itálie, přičemž samotné překročení státní hranice přes „zelenou hranici“ v blízkosti D. D. zorganizoval W. A. , převoz migrantů automobily v uvedeném období jako řidiči zajišťovali R. K. , J. Š. a pěším převaděčem migrantů přes „zelenou hranici“ měl být P. K. , ale k převodu migrantů z důvodu neuhrazení požadované částky nedošlo a proto byli migranti převezeni zpět do P. k hotelu H. ,

4. v době od 27. 6. 2006 do 15. 7. 2006 potom, co výše uvedená pětice migrantů egyptské státní příslušnosti (viz skutek č. 3) obstarala požadovanou finanční hotovost k nelegálnímu překročení státní hranice ve směru z České republiky přes Rakousko a dále do Itálie, W. A. zajistil ještě šestou dosud neustanovenou osobu arabské národnosti a následně zorganizoval převoz migrantů do Rakouska a Itálie, který jako řidiči v uvedeném období zajišťovali dvěma automobily R. K. a J. Š. , přičemž J. Š. vyložil jednu osobu (arabské národnosti) ve V. a R. K. předal migranty (pět osob egyptské státní příslušnosti) v Itálii ve městě U. poblíž čerpací stanice Shell dosud nezjištěnému muži arabské národnosti s červeným vozidlem tovární značky Audi, nezjištěného typu a registrační značky, mezinárodní poznávací značky Itálie, od kterého obdržel 13.000,- Euro a tyto následně téhož dne předal v P. – R. W. A.

5. v době od 25. 6. 2006 do 4. 7. 2006 W. A. spolu s M. A. (přezdíván jako A. A. ) zajistili pět dosud neustanovených osob arabské národnosti k nelegálnímu překročení státní hranice ve směru z České republiky přes Rakousko a dále do Spolkové republiky Německo, přičemž samotné překročení státní hranice na přesně nezjištěném místě zorganizoval W. A. , převoz migrantů automobilem do SRN jako řidič zajišťoval R. K. a to automobilem Fiat Marea Combi, nezjištěné registrační značky, který migranty dovezl k městu R. , , kde si je převzala dosud neustanovená osoba A. S. , kdy W. A. za převod každé osoby obdržel nejméně 1.200,- Euro,

6. v době od 18. 7. 2006 do 21. 7. 2006 W. A. spolu s dosud neustanoveným mužem jménem A. S. zajistili pět osob a to U. M. G. , státní příslušnost Bangladéš, D. R. , státní příslušnost Bangladéš, E. G. , státní příslušnost Egypt, E. A. , státní příslušnost Egypt, S. M. M. A. , státní příslušnost Egypt, k nelegálnímu překročení státní hranice ve směru z České republiky do Rakouska, přičemž samotné překročení státní hranice přes „zelenou hranici“ v blízkosti D. D. zorganizoval W. A. , převoz migrantů automobily Škoda Fabia Combi, a Opel Astra Caravan, v uvedeném období jako řidiči zajišťovali R. K. a J. Z. , státní příslušnost Česká republika, trvale bytem T. , K. , kdy převezli migranty ke státní hranici v blízkosti D. D. , kde migranty jako pěší převaděč přes „zelenou hranici“ převedl P. K. a v Rakousku si migranty opět převzali R. K. a J. Z. , kteří byli krátce poté zadrženi i s migranty policií v Rakousku, kdy W. A. za převod každé osoby obdržel nejméně 850,- Euro,

7. v době od 3. 8. 2006 do 4. 8. 2006 W. A. spolu s M. A. (přezdíván jako A. A. ) zajistili nejméně pět dosud neustanovených osob státní příslušnosti Sýrie k nelegálnímu překročení státní hranice ve směru z České republiky přes Spolkovou republiku Německo a dále do Dánska, přičemž samotné překročení státní hranice zorganizoval W. A. po předchozím zadání dosud neustanoveného muže jménem A. B. , převoz migrantů automobily v uvedeném období jako řidiči zajišťovali A. K. M. a dosud neustanovený muž arabské národnosti, kdy W. A. za převod každé osoby obdržel nejméně 850,- Euro,

8. v době od 3. 8. 2006 do 4. 8. 2006 W. A. spolu s dosud neustanoveným mužem arabské národnosti zajistili čtyři dosud neustanovené osoby arabské národnosti k nelegálnímu překročení státní hranice ve směru z České republiky přes Rakousko a dále do Itálie, přičemž samotné překročení státní hranice zorganizoval W. A. , kdy převoz migrantů automobily v uvedeném období jako řidiči zajišťovali dosud neustanovený muž jménem Z. a dosud neustanovený muž arabské národnosti, kdy W. A. za převod každé osoby obdržel nejméně 850,- Euro,

9. v době od 12. 11. 2006 do 14. 11. 2006 W. A. spolu s A. G. M. (přezdíván jako H. ) zajistili nejméně čtyři dosud neustanovené osoby arabské národnosti k nelegálnímu překročení státní hranice ve směru z České republiky do Spolkové republiky Německo, přičemž samotné překročení státní hranice na přesně nezjištěném místě zorganizoval W. A. po předchozím zadání dosud neustanoveného muže arabské národnosti jménem M. , převoz migrantů automobilem v uvedeném období jako řidič zajišťovala dosud neustanovená osoba arabské národnosti a to tak, že tři migranty řidič dle zadání vyložil ve vnitrozemí Německa a poslední osobu vyložil na území Německa v blízkosti holandských hranic, kdy W. A. za převod každé osoby obdržel nejméně 1.200,- Euro,

10. v době od 2. 1. 2007 do 8. 1. 2007 W. A. spolu s dosud neustanoveným mužem arabské národnosti jménem N. zajistili jedenáct osob irácké státní příslušnosti (podařilo se ustanovit I. Y. , A. H. J. , S. J A. A. , a dalších sedm neustanovených osob) k nelegálnímu překročení státní hranice ve směru z České republiky do Spolkové republiky Německo, přičemž samotné překročení státní hranice na hraničním přechodu P. zorganizoval W. A. , převoz migrantů automobily, v uvedeném období po České republice (z P. do K. V. ) jako řidiči zajišťovali dosud neustanovený muž jménem J. a dosud neustanovený muž jménem R. ,vK. V. běženci nastoupili do předem domluveného kamionu tovární značky Scania, který řídil M. P. , a tento byl následně zadržen bavorskou hraniční policií z S. (za tuto trestnou činnost byl M. P. , státní příslušnost Česká republika, trvale bytem M. , D. , okres T. , odsouzen soudem v SRN),

11. v době od 10. 1. 2007 do 29. 1. 2007 W. A. zajistil nejméně čtyři dosud neustanovené osoby arabské národnosti k nelegálnímu překročení státní hranice ve směru z České republiky do Rakouska, přičemž samotné překročení státní hranice přes „zelenou hranici“ v blízkosti D. D. zorganizoval W. A. , převoz migrantů automobilem v uvedeném období po České republice jako řidič zajišťoval dosud neustanovený muž jménem J. s blíže nezjištěným vozidlem tovární značky Renault, pěším převaděčem migrantů přes „zelenou hranici“ byl P. K. , který se i s migranty musel z Rakouska vrátit zpět, neboť na sjednaném místě v Rakousku se mu nepodařilo setkat s dosud neustanoveným mužem jménem J. , který měl migranty převézt na dohodnutá místa v Rakousku a Itálii,

12. v době od 3. 2. 2007 do 4. 2. 2007 W. A. zajistil devět dosud neustanovených osob arabské národnosti k nelegálnímu překročení státní hranice ve směru z České republiky přes Rakousko a dále do Itálie, přičemž samotné překročení státní hranice přes „zelenou hranici“ na přesně nezjištěném místě zorganizoval W. A. , převoz migrantů automobilem v uvedeném období jako řidič zajišťoval dosud neustanovený muž a pěším převaděčem migrantů přes „zelenou hranici“ byl P. K. , přičemž v Rakousku v blízkosti města L. řidič dle zadání nejméně jednoho běžence vyložil a zbývající běžence vyložil na přesně nezjištěném nádraží v Itálii,

13. v době od 10. 3. 2007 do 15. 3. 2007 W. A. spolu s A. G. M. (přezdíván jako H. ) zajistili šest osob arabské národnosti A. S. , M. K. ,, H. H. , H. G. , M. A. ,aA. A. , k nelegálnímu překročení státní hranice ve směru ze Slovenska do České republiky, přičemž samotné překročení státní hranice přes hraniční přechod Strání zorganizoval W. A. , převoz migrantů automobily tovární značky a typu Volkswagen Passat Variant, a tovární značky a typu Volkswagen Passat Variant, mezinárodní poznávací značky SK, v uvedeném období jako řidiči zajišťovali Z. I. , státní příslušnost Slovenská republika, trvale bytem L. , B. ) a P. I. (státní příslušnost Slovenská republika, trvale bytem P. J. , B. , Slovenská republika), kteří byli následně zadrženi Policií České republiky a to v obci S. - H. (P. I. ) a v obci D. N. (Z. I. ) i s převáženými migranty (za tuto trestnou činnost byli Z. I. i P. I. již potrestáni Okresním soudem v Uherském Hradišti),

14. v době od 10. 3. 2007 do 15. 3. 2007 W. A. spolu s M. A. G. (přezdíván jako H. )as blíže neustanovenou osobou arabské národnosti zajistili nejméně čtyři dosud neustanovené osoby arabské národnosti k nelegálnímu překročení státní hranice ve směru z České republiky přes Spolkovou republiku Německo a dále do Švédska, přičemž samotné překročení státní hranice zorganizoval W. A. , převoz migrantů automobilem v uvedeném období zajišťoval M. A. G. , kdy W. A. za převod všech osob obdržel nejméně 4.800,- Euro,

15. v době od 17. 4. 2007 do 19. 4. 2007 W. A. spolu s M. A. G.

(přezdíván jako H.) a s blíže neustanovenou osobou arabské národnosti jménem

Z. zajistili nejméně deset neustanovených osob arabské národnosti k nelegálnímu

překročení státní hranice ve směru z České republiky přes Spolkovou republiku

Německo a dále do Dánska či Francie, přičemž samotné překročení státní hranice na přesně nezjištěném místě zorganizoval W. A. , převoz migrantů nezjištěným

nákladním automobilem modré barvy v uvedeném období jako řidič zajišťoval dosud

neustanovený muž, který 4 migranty dle zadání vyložil ve Spolkové republice Německo poblíž města Norimberk, tito zde přestoupili do přistaveného nezjištěného automobilu s dosud neustanoveným řidičem, který je vyložil v Dánsku, ač původní cíl měl být ve Švédsku, přičemž zbývajících šest migrantů z původních deseti pokračovalo dále v nákladním automobilu do Francie, kde byli řidičem automobilu vyloženi, kdy Wael Ahmed za převod všech osob obdržel nejméně 5.000,- Euro,

II.

16. v době od 23. 12. 2007 do 31. 12. 2007 W. A. spolu s dosud neustanoveným

mužem arabské národnosti ze Švédska zajistili šest osob irácké státní příslušnosti a to I. M. Q. , J. A. A. , S. A. S. , S. B. A. , K. S. ,aA. A. S. , k nelegálnímu překročení státní hranice ve směru z České republiky přes Spolkovou republiku Německo, Dánsko a dále do Švédska, přičemž samotné překročení státní hranice na přesně nezjištěném místě zorganizoval W. A. , převoz migrantů osobním automobilem tovární značky a typu Škoda Fabia, červené barvy s bílou střechou, v uvedeném období jako řidič zajišťoval F. B. a to tak, že nejprve dne 27. 12. 2007 odvezl tři se shora uvedených migrantů (I. M. Q. , K. S. a A. A. S. ) do Švédska, kde tyto na základě předchozího zadání vyložil a následně dne 30. 12. 2007 převezl zbylou trojici migrantů z ČR směrem do Švédska, přičemž v Dánsku v blízkosti obce F. na dálnici E45 byl spolu i s migranty dne 31. 12. 2007 zadržen dánskou policií, kdy tomuto převozu asistoval W. A. , který jel sám v jiném vozidle (za tuto trestnou činnost - pouze za druhou jízdu - byl F. B. odsouzen soudem v Dánsku),

17. v době od 25. 3. 2008 do 31. 3. 2008 W. A. zajistil dvě ženy J. N. , státní příslušnost Irák, a zřejmě její matku A. A. (blíže neustanovenou ženu arabské národnosti) k nelegálnímu překročení státní hranice ve směru z České republiky přes Spolkovou republiku Německo a dále do Belgie, přičemž samotné překročení státní hranice na přesně nezjištěném místě zorganizoval W. A. , převoz migrantek automobilem v uvedeném období jako řidiči zajišťovali F. B. (převoz po území ČR za účelem setkání s W. A. a převoz na místo překládky) a F. B. (trvale bytem M. , P. ), který migrantky po předchozím zadání vyložil v Belgii, v blízkosti města H. ,

18. v době od 16. 4. 2008 do 9. 5. 2008 W. A. spolu s dosud neustanoveným mužem arabské národnosti jménem W. S. žijícím ve Švédsku zajistili tři dosud neustanovené osoby (ženu a dvě děti) arabské národnosti k nelegálnímu překročení státní hranice ve směru z Řecka do České republiky a dále přes Spolkovou republiku Německo a Dánsko do Švédska, přičemž samotné překročení státní hranice zorganizoval W. A. a P. H. po předchozím zadání dosud neustanoveného muže arabské národnosti jménem W. S. , kdy P. H. po předchozí dohodě s W. A. zajistil řidiče P. Š. , od M. N. zajistil její cestovní pas, jehož pozměnění zajistil W. A. ,as tímto pozměněným dokladem všichni tři migranti v uvedeném období v doprovodu W. A. přiletěli do České republiky, kde si tyto převzal P. Š. a jako řidič je převezl automobilem tovární značky a typu Renault Espace, barvy šedé, do Švédska, přičemž uvedený automobil pro tento účel prostřednictvím P. H. zapůjčila M. N. , kdy W. A. za převod těchto osob obdržel nejméně 2.500,- USD,

19. v době od 9. 2. 2009 do 16. 2. 2009 W. A. spolu s dosud neustanoveným mužem arabské národnosti jménem Š. M. žijícím v Iráku zajistili dvě osoby irácké státní příslušnosti a to B. R. S. ,aE. V. J. E. , k nelegálnímu překročení státní hranice ve směru z Turecka přes Českou republiku do Slovenské republiky a ze Slovenské republiky přes Českou republiku do Spolkové republiky Německo, přičemž samotné překročení státní hranice na přesně nezjištěném místě zorganizoval W. A. a to tak, že W. A. prostřednictvím blíže nezjištěných osob zajistil migrantům udělení víz (typ D - pouze k pobytu ve Slovenské republice) na zastupitelském úřadu Slovenské republiky v Damašku v Sýrii za účelem studia na Technické univerzitě v Košicích, kdy na uvedené vízum migranti přiletěli v uvedeném období přes Českou republiku do Slovenské republiky, kde je v B. dne 15. 2. 2009 vyzvedl W. A. a motorovým vozidlem tovární značky a typu BMW 320, barvy modré, je převezl přes Českou republiku do Spolkové republiky Německo, kde byl spolu s migranty u obce W. dne 16. 2. 2009 v ranních hodinách zadržen tamní policií (věc byla od Státního zastupitelství Weiden ve Spolkové republice Německo Krajským státním zastupitelství Ústí nad Labem, pobočka Liberec, převzata k trestnímu stíhání),

20. v době od 20. 2. 2009 do 3. 3. 2009 W. A. spolu s dosud neustanoveným mužem arabské národnosti jménem Š. M. žijícím v Iráku zajistili dvě osoby irácké státní příslušnosti a to S. N. T. ,aB. A. B. , k nelegálnímu překročení státní hranice ve směru z Turecka přes Českou republiku do Slovenské republiky a ze Slovenské republiky přes Českou republiku do Spolkové republiky Německo, přičemž samotné překročení státní hranice zorganizoval W. A. a to tak, že W. A. prostřednictvím blíže nezjištěných osob zajistil migrantům udělení víz (typ D - pouze k pobytu ve Slovenské republice) na zastupitelském úřadu Slovenské republiky v Damašku v Sýrii za účelem studia na Technické univerzitě v K. , kdy na uvedené vízum migranti přiletěli v uvedeném období přes Českou republiku do Slovenské republiky, kde je v B. dne 25. 2. 2009 vyzvedl W. A. a motorovým vozidlem tovární značky a typu Volkswagen Golf, barvy černé, je převezl ze Slovenské republiky do České republiky za hraniční přechod L. , kde migranty převzal P. H. a další dosud neustanovená osoba, a jako řidič je převezl vozidlem tovární značky a typu Jaguar S-type, barvy zelené, na blíže nezjištěné místo v blízkosti P. , následně W. A. zajistil migrantům ubytování v penzionu „P. “, kde je dne 3. 3. 2009 za asistence W. A. vyzvedl I. R. (trvale bytem O. , E. , N. ) a motorovým vozidlem tovární značky a typu Audi A6, barvy černé, je jako řidič převezl do SRN (s cílem Švédsko), kde byl spolu s migranty téhož dne za hraničním přechodem P. – K. L. zadržen tamní policií,

21. v době od 8. 2. 2009 do 6. 3. 2009 W. A. spolu s dosud neustanoveným mužem arabské národnosti jménem Š. M. žijícím v Iráku zajistili dvě osoby irácké státní příslušnosti A. B. R. R. ,a A. A. M. S. , k nelegálnímu překročení státní hranice ve směru z Turecka přes Českou republiku a dále do Spolkové republiky Německo, přičemž samotné překročení státní hranice zorganizoval W. A. a to tak, že W. A. prostřednictvím blíže nezjištěných osob zajistil migrantům udělení víz (typ C – možnost volného pohybu po celém Schengenském prostoru) na zastupitelském úřadu Slovenské republiky v Damašku v Sýrii pod záminkou obchodního jednání se společností Eagles, s. r. o., se sídlem P. , K., Slovenská republika, kdy k předmětnému jednání nikdy nedošlo a o víza bylo již od prvopočátku zažádáno s podvodným úmyslem, kterým byl ten, že se migranti žádného obchodního jednání nezúčastní a ani nepřijedou do Slovenské republiky, ale za pomoci těchto krátkodobých víz (platnost 10 dní) vycestují do cílových zemí, přičemž po příletu migrantů do P. v ČR dne 6. 3. 2009 W. A. migranty převezl z letiště P. – R. na autobusové nádraží P. – F. , kde migranty vyložil a oni již sami pokračovali dále linkovým autobusem do M. ve Spolkové republice Německo.

Usnesením Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 6. 4. 2012, sp. zn. 27 T 13/2011, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc obviněných předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Okresní soud v Ústí nad Labem není místně příslušný k jejímu projednání a rozhodnutí. Podle citovaného usnesení ve věci přichází v úvahu nejméně místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 8, Obvodního soudu pro Prahu 4, Obvodního soudu pro Prahu 6, Obvodního soudu pro Prahu 9, Okresního soudu v Kladně, Okresního soudu v Českém Krumlově, Okresního soudu v Teplicích, Okresního soudu v Chebu, Okresního soudu v Karlových Varech, Okresního soudu v Uherském Hradišti a Okresního soudu v Břeclavi. Místní příslušnost Okresního soudu v Ústí nad Labem naopak není dána, k jednání obviněných, v nichž jsou spatřovány trestné činy, totiž mělo dojít v obvodu těchto soudů, nikoli v obvodu Okresního soudu v Ústí nad Labem.

V kontextu posuzované věci je podle Okresního soudu v Ústí nad Labem patrný zvláštní důraz na organizovanost činnosti seskupení osob páchajících trestnou činnost a roli osob, které takové seskupení zakládají, stmelují, vedou atd. Za hlavní organizátory jsou obžalobou označeni obvinění W. A. , M. A. , M. A. G. a P. H. Tito pobývali v obvodech působnosti Obvodních soudů pro Prahu 8, Prahu 4, Prahu 6 a Okresního soudu v Kladně, kde popsanou činnost fakticky vykonávali a řídili. Dále pak Okresní soud v Ústí nad Labem jmenuje soudy, jejichž místní příslušnost dle jeho názoru přichází v úvahu na základě míst dočasného ubytování migrantů, míst, kde docházelo k překročení státní hranice, uzlových míst transportů a nakonec také míst, kudy byli migranti přepravování, pokud bychom vycházeli z předpokladu, že byli převáženi po hlavních silničních tazích.

Oproti tomu se Okresní soud v Ústí nad Labem vyjadřuje k dílčímu útoku pod bodem II. 20. obžaloby. Zdůrazňuje, že k zadržení osoby jménem I. R. (nejde o žádného z obviněných) a jím přepravovaných migrantů došlo na území Spolkové republiky Německo, konkrétně ve spolkové zemi Sasko, nedaleko od státní hranice s Českou republikou, nicméně z konstatování tohoto faktu nevyplývá, že na místo zadržení se zmíněné osoby dopravily přes obvod působnosti Okresního soudu v Ústí nad Labem, k překročení státní hranice totiž nemuselo nutně dojít právě v lokalitě P. – K. L. , ale mohlo k němu dojít mimo obvod tohoto soudu.

Podle Okresního soudu v Ústí nad Labem je evidentní, že v jeho obvodu se nepohyboval ani nebyl jinak činný žádný z jedenácti obviněných.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že nelze přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem. Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. V daném případě se obvinění měli dopustit jednání popsaného v obžalobě na více místech České republiky a v zahraničí, jak vyplývá z výše citovaného popisu skutkových zjištění. V úvahu tedy připadala místní příslušnost více soudů.

Pokud jde o to, zda je ve věci dána místní příslušnost Okresního soudu v Ústí nad Labem, u kterého byla podána obžaloba, podle citovaného bodu II. 20. obžaloby došlo zjednodušeně řečeno k tomu, že obviněný W. A. zorganizoval nelegální překročení státní hranice dvěma osobami irácké státní příslušnosti, sám tyto osoby převezl ze Slovenské republiky do České republiky, kde je převzal další obviněný P. H. a další neustanovená osoba, zajistil jim ubytování v penzionu P. v P. a asistoval, když je dne 3. 3. 2009 vyzvedl I. R. , který je dopravil do Spolkové republiky Německo, kde byli následně „za hraničním přechodem P. – K. L. “ zadrženi tamní policií. Je tedy nesporné, že i když osoba I. R. není v této věci obviněna, skutek byl spáchán jednáním osob, které obviněny jsou. Přechod státní hranice podle popisu skutkových okolností zorganizoval W. A. a částečně se na celém dílčím skutku podílel on i další obviněný. Skutečnost, že k samotnému převedení cizinců přes hranici využili další osobu, která není v této věci obviněna, nemůže nic změnit na tom, že šlo o jednání obviněných.

Dále, ačkoli to není v popisu skutkových okolností výslovně uvedeno, víceméně z něj vyplývá, že k přechodu státní hranice došlo v obvodu Okresního soudu v Ústí nad Labem. Je zcela nepravděpodobné a nelogické, že by se osoby, které nelegálně překročily státní hranici, pohybovaly podél ní. Pravidlem naopak je, že se migranti a jejich průvodci snaží urychleně dostat dále do vnitrozemí, kde se mohou snáze ztratit z dohledu policie. Podél státní hranice se často pohybují policejní hlídky a vzhledem k nízké hustotě obyvatelstva je zde každá osoba na první pohled nápadná, zvlášť pak osoby původem z blízkého východu, které se liší od většiny obyvatelstva už svým vzezřením. Není také relevantní, zda existuje hraniční přechod s názvem P. – K. L. jak podotýká okresní soud, neboť k přechodu státní hranice mohlo dojít i mimo hraniční přechod.

Nejvyšší soud tak má za to, že je ve věci dána místní příslušnost mimo jiných soudů i Okresního soudu v Ústí nad Labem a vzhledem k tomu, že u tohoto soudu byla podána obžaloba, rozhodl ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. ř. tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 16. května 2012

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru