Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 16/2005Usnesení NS ze dne 29.06.2005

EcliECLI:CZ:NS:2005:11.TD.16.2005.1

přidejte vlastní popisek

11 Td 16/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného P. K. vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 48 T 8/2002 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 29. 6. 2005 o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu jek projednání trestní věci obviněného P. K. p ř í s l u š n ý Krajský soud v Brně.

Odůvodnění:

Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně podal dne 17. 7. 2002 Krajskému soudu v Brně obžalobu na obviněného P. K. pro trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, 4 tr. zák., který měl spáchat tím, že jako soukromý podnikatel – fyzická osoba, podnikající pod obchodním jménem P. K. – R., D., R. n. L., poté co na základě kupní smlouvy ze dne 20. 3. 1995, se sjednanou výhradou vlastnictví zboží pro prodávajícího až do doby zaplacení kupní ceny, odebral od spol. S., kožedělné družstvo, Z., ve dnech 22. 3. 1995 a 19. 5. 1995 celkem 19.617 párů obuvi v celkové ceně vč. DPH 9.361.340,- Kč, když uvedené množství obuvi bylo poškozenou spol. S., k. d., Z., dodáno obviněnému do jeho skladu v R. n. L., okres Ú. n. L.: dne 20. 6. 1995 v R. n. L., okres Ú. n. L., na základě rámcové kupní smlouvy z 9. 6. 1995 a jejího doplňku z 19. 6. 1995 prodal spol. V.-Z., K. oblast, R., a takto vyvezl do R. 8.315 párů obuvi, které následně na základě smlouvy ze dne 25. 6. 1995 prodal v K., R., se souhlasem spol. V.-Z. dalšímu odběrateli – spol. B., K., L. prospekt, R., v blíže nezjištěné době od 22. 3. 1995 do 22. 6. 1995 v R. n. L. okr. Ú. n. L., prodal dosud neustanoveným osobám či společnostem celkem 4.023 párů obuvi, prodal spol. L.-R. C., Z., N., celkem 3.600 párů obuvi, v blíže nezjištěné době od 22. 3. 1995 do 22. 6. 1995 v R. n. L., okr. Ú. n. L., prodal dosud neustanoveným osobám či společnostem celkem 4.023 párů obuvi, za odebrané zboží dne 30. 5. 1995 v hotovosti uhradil pouze částku 200.000,- Kč, když částka ve výši 138.344,- Kč byla na úhradu dluhu obv. K. za dříve odebranou obuv u spol. S. Z. s. r. o., kdy tato pohledávka byla smlouvou ze dne 11. 1. 1995 postoupena na spol. S., k. d., Z., a zbytek kupní ceny neuhradil s tím, že předmětná obuv nebyla dosud odběrateli uhrazena, čímž poškozené spol. S., k. d., se sídlem Z., tř. T. B., po vrácení zbývající části obuvi, a to 3.679 párů, v celkové hodnotě 1.816.369,- Kč, vč. DPH, způsobil škodu ve výši 7.483.315,- Kč.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 2. 3. 2005, sp. zn. 48 T 8/2002, byla trestní věc obviněného P. K. podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že s ohledem na ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu je ve věci místně příslušný Krajský soud v Ústí nad Labem, v jehož obvodu se nachází místo, kde mělo dojít k přisvojení si odebraného zboží obviněným, stejně jako místo, kde mělo dojít k následku jednání obviněného, tedy ke způsobení škody.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Z důkazů shromážděných v přípravném řízení zatím vyplývá, že k svěření věci, tedy odebrání obuvi v celkové ceně vč. DPH 9.361.340,- Kč došlo ve spol. S., kožedělné družstvo, Z., a z tohoto zjištění se dovozuje i místní příslušnost soudu k projednání věci. Za tohoto stavu nelze nic vytknout státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Brně, pokud obžalobu podal ke Krajskému soudu v Brně. Na Krajském soudu v Brně bylo, aby buď věc projednal a rozhodl, nebo pokud měl pochybnosti o své místní příslušnosti s ohledem na to, že k následku jednání obviněného došlo mimo jeho obvod, aby bezprostředně po podání obžaloby postupoval podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu. Pokud Krajský soud v Brně obžalobu, která mu napadla 17. 7. 2002, předkládá Nejvyššímu soudu z těchto důvodů až po téměř třech letech, aniž by v té době udělal jakýkoliv procesní úkon, jeví se jeho postup jako naprosto nezodpovědný a následky této nezodpovědnosti nelze přenést na jiný soud, k jehož určení by došlo až v rámci kompetenčního sporu.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 29. června 2005

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru