Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 12/2006Usnesení NS ze dne 26.04.2006

EcliECLI:CZ:NS:2006:11.TD.12.2006.1

přidejte vlastní popisek

11 Td 12/2006

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného B. L. projednal v neveřejném zasedání konaném dne 26. 4. 2006 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl takto:

Návrh na odnětí věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 39 To 22/2006 a její přikázání kterémukoli soudu v Praze sezamítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 9. 11. 2005, sp. zn. 5 T 102/2005, byl obviněný B. L. uznán vinným trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. b) tr. zák. a odsouzen k trestu vyhoštění v trvání čtyř let.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný B. L. odvolání a současně navrhl, aby jeho věc byla Krajskému soudu v Ostravě odňata a přikázána k projednání kterémukoli soudu v Praze s tím, že se zdržuje v P. a do O., kam cesta vlakem trvá více jak 6 hodin, by se dostával s velkými obtížemi, když nevlastní žádný dopravní prostředek.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, podle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Věcně a místně příslušným soudem k projednání odvolání obviněného B. L. je Krajský soud v Ostravě. Ke změně místní příslušnosti soudu druhého stupně k projednání odvolání obviněného, stejně tak jako je tomu u soudu nalézacího, může dojít jen za splnění podmínek § 25 tr. řádu. Pouhá skutečnost, že se obviněný zdržuje v P., a že mu cesta k procesnímu soudu připadá obtížná, nelze považovat za naplnění podmínek ke změně místní příslušnosti.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. dubna 2006

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru