Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 11/2010Usnesení NS ze dne 25.03.2010

HeslaPříslušnost soudu
Vykonávací řízení
KategorieA
Publikováno10/2011 Sb. rozh. tr.
EcliECLI:CZ:NS:2010:11.TD.11.2010.1
Dotčené předpisy

§ 24 tr. ř.

§ 336 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

11 Td 11/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci odsouzeného A. M. vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 3 T 125/2005 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 25. března 2010 o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu je k projednání trestní věci odsouzeného A. M. příslušný Okresní soud v Mladé Boleslavi.

Odůvodnění:

Odsouzený A. M. byl trestním příkazem Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 28. 7. 2005, sp. zn. 3 T 125/2005, uznán vinným ze spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 1 tr. zákona a byl odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 250 hodin.

Usnesením Okresního soudu ve Znojmě ze dne 26. 10. 2009, sp. zn. Nt 1320/2009, byl odsouzenému A. M. podle § 336 odst. 2 tr. řádu ve znění do 31. 12. 2009, nařízen výkon obecně prospěšných prací ve městě Moravský Krumlov. Výkon tohoto trestu odsouzený zahájil dne 14. 12. 2009.

S poukazem na novelu § 336 odst. 2 trestního řádu, účinnou od 1. 1. 2010, vrátil Okresní soud v Mladé Boleslavi spis odsouzeného A. M., sp. zn. Nt 1320/2009, Okresnímu soudu ve Znojmě.

Usnesením Okresního soudu ve Znojmě ze dne 26. 2. 2010, sp. zn. Nt 1320/2009, byla trestní věc odsouzeného A. M. předložena podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu Nejvyššímu soudu ČR, k rozhodnutí o příslušnosti soudu, neboť Okresní soud ve Znojmě není k jejímu projednání příslušný.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy a dospěl k tomuto závěru.

Odsouzenému A. M. byl uložen trest obecně prospěšných prací Okresním soudem v Mladé Boleslavi. Pokud Okresní soud ve Znojmě dne 26. 10. 2009 nařídil a potom i nadále sledoval výkon trestu obecně prospěšných prací u odsouzeného A. M., postupoval v souladu s tehdy platným ustanovením § 336 tr. řádu, a to vzhledem k místu bydliště odsouzeného. Výkon tohoto trestu odsouzený nastoupil v místě svého bydliště a v současné době ho stále vykonává. Vzhledem k tomu, že ustanovení § 336 tr. řádu bylo později novelizováno, náleží v současné době podle § 336 odst. 2 tr. řádu úkon nařízení výkonu trestu obecně prospěšných prací soudu, který tento trest uložil.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k závěru, že se nelze ve vztahu k novelizaci ustanovení § 336 odst. 2 tr. řádu, účinného od 1. 1. 2010, ztotožnit s názorem Okresního soudu v Mladé Boleslavi, tedy že toto ustanovení se týká pouze dosud nenařízených trestů obecně prospěšných prací, ale nikoliv i příslušnosti ke sledování průběhu výkonu či přeměny tohoto trestu v nepodmíněný, tedy pokud již došlo u obecně prospěšných prací k pravomocnému postupu podle dříve platného ustanovení § 336 tr. řádu.

V případě, že tedy byl trest obecně prospěšných prací již nařízen, je ke kontrole jeho dalšího výkonu i případné přeměny v trest nepodmíněný příslušný soud, který trest obecně prospěšných prací uložil, a to i v souladu s ustanovením § 337 tr. řádu, který shodně se zněním účinným do 31. 12. 2009 stanoví, že o výkonu tohoto trestu či o neplnění povinností ze strany odsouzeného je informován soud, který trest obecně prospěšných prací nařídil, čímž je podle novely trestního řádu účinné od 1. 1. 2010 soud, který trest obecně prospěšných prací uložil.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 25. března 2010

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru