Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 11/2002Usnesení NS ze dne 27.02.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:11.TD.11.2002.1

přidejte vlastní popisek

11 Td 11/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky v trestní věci obviněných J. B., a R. V. , vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 1 T 59/2002 projednal v neveřejném zasedání konaném dne 27. 2. 2002 spor o příslušnost mezi Okresním soudem v Jindřichově Hradci a Okresním soudem v Jihlavě a rozhodl takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu se trestní věc obviněných J. B. a R. V. přikazuje k projednání Okresnímu soudu v Jihlavě.

Odůvodnění:

Okresnímu soudu v Jindřichově Hradci napadla dne 12. 2. 2002 obžaloba proti obviněným J. B. a R. V. pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), e) tr. zák.

Usnesením Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 13. 2. 2002, sp. zn. 1 T 59/2002, byla trestní věc obviněných B. a V. podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu předložena Nejvyššímu soudu ČR k rozhodnutí o příslušnosti s odůvodněním, že k jednání obviněných, které spočívalo v přisvojení si cizí věci jejím zmocněním, došlo v obvodu Okresního soudu v Jihlavě a v obvodu tohoto soudu došlo i k následku předpokládanému ustanovením § 247 tr. zák.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k řešení tohoto sporu a dospěl k následujícímu závěru.

Obvinění J. B. a R. V. se měli dopustit trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), e) tr. zák. Podle zjištění učiněného v přípravném řízení se jednání obviněných uskutečnilo dne 3. 8. 2001 v obci Č., okres J., kdy ze zahrady poškozeného M. Z. přes jeho výslovný zákaz odcizili osobní automobil tovární značky Opel Rekord a obraceč sena. Vyšetřování v této věci provedla složka Policie ČR v Jindřichově Hradci a obžalobu k Okresnímu soudu v Jindřichově Hradci podalo Okresní státní zastupitelství v Jindřichově Hradci. Místní příslušnost stanoví ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu a v souladu s tímto ustanovením je místně příslušným k projednání žalované věci Okresní soud v Jihlavě.

Za tohoto stavu ve sporu o příslušnost podle § 24 odst. 1 tr. řádu rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 27. února 2002

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru