Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 10/2002Usnesení NS ze dne 27.02.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:11.TD.10.2002.1

přidejte vlastní popisek

11 Td 10/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky v trestní věci obviněného J. S., vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 3 T 1/2002 projednal v neveřejném zasedání konaném dne 27. 2. 2002 spor o příslušnost mezi Okresním soudem v Mladé Boleslavi a Okresním soudem v Hodoníně a rozhodl takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu se trestní věc obviněného J. S. přikazuje k projednání Okresnímu soudu v Mladé Boleslavi.

Odůvodnění:

Podle obžaloby Okresního státního zástupce v Mladé Boleslavi se měl obviněný J. S. dopustit trestného činu zpronevěry podle § 248 odst. 1, odst. 2 tr. zák. tím, že v době od 6. 4. 1999 do 23. 2. 2001 jako vrchní obchodní zástupce firmy WS I., a. s. H. v termínech stanovených smlouvou o obchodním zastoupení řádně nevyúčtoval převzaté vyplacené finanční zálohy v celkové výši nejméně 56.464,30 Kč, tyto si ponechal pro svou potřebu a do současné doby nevrátil ke škodě firmy WS I., a. s. H. Obžaloba napadla Okresnímu soudu v Mladé Boleslavi dne 7. 1. 2002.

Usnesením Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 28. 1. 2002, sp. zn. 3 T 1/2002, byla trestní věc obviněného J. S. podle § 188 odst. 1 písm. a) a § 24 odst. 1 tr. řádu předložena Nejvyššímu soudu ČR k rozhodnutí o příslušnosti s odůvodněním, že ke skutku došlo v okrese H., případně Š., takže místně příslušným k projednání věci nemůže být Okresní soud v Mladé Boleslavi, ale Okresní soud v Hodoníně.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k řešení tohoto sporu a dospěl k následujícímu závěru.

Skutek popsaný v obžalobě představuje pokračující jednání obviněného S. spočívající v tom, že přebíral na různých místech zálohy, které nevyúčtoval a ponechal si je pro vlastní potřebu. V takových případech je obtížné zjistit, kde přesně ke skutku došlo. Tak je tomu i v dané věci. Z důkazů shromážděných v přípravném řízení se nabízí, že těmito místy byla P., H. a Š. S ohledem na funkci obviněného k inkriminované činnosti docházelo v sídle jeho zaměstnavatele, ale i při jeho služebních cestách. Předané zálohy nebyly vyúčtovány a tak zatím nelze zcela spolehlivě zjistit, kde k jejich předání došlo. K upřesnění může dojít ještě při dokazování před soudem.

Za tohoto stavu se jeví naprosto přesné určení místní příslušnosti soudu podle § 18 odst. 1 tr. řádu sporné a na pořad přichází určení místní příslušnosti podle § 18 odst. 2 tr. řádu, tedy podle místa nebo obvodu, kde obviněný bydlí. Obviněný S. bydlí trvale v obvodu Okresního soudu Mladá Boleslav a u tohoto soudu byla také podána obžaloba.

Ze všech těchto důvodů Nejvyšší soud rozhodl ve sporu o příslušnost tak, že k projednání věci je místně příslušný Okresní soud Mladá Boleslav.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 27. února 2002

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru