Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 94/2015Usnesení NS ze dne 27.10.2015

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:11.TCU.94.2015.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 94/2015-16

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 27. října 2015 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na přijetí rozhodnutí ve věci občana České republiky L. T., podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto::

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení L. T. rozsudkem Zemského soudu pro trestní věci Vídeň ze dne 28. 8. 2013, sp. zn. 42 Hv 35/13t, kterým byl uznán vinným ze spáchání trestného činu krádeže za účelem obživy podle § 16, § 127, § 130 1. případ, dále trestného činu vydírání podle § 15, § 105 odst. 1 a trestného činu kladení odporu státní moci podle § 15, § 269 odst. 1 rakouského tr. zákoníku, za které mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání 1 (jednoho) roku, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

Rozsudkem Zemského soudu pro trestní věci Vídeň ze dne 28. 8. 2013, sp. zn. 42 Hv 35/13t, který nabyl právní moci téhož dne, byl L. T. uznán vinným ze spáchání níže uvedených skutků a následně odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 1 (jednoho) roku.

Podle skutkových zjištění bylo zjištěno, že L. T. je vinen tím, že dne 10. 5. 2013 ve Vídni:

I. se za účelem obživy pokusil odcizit Ö. O. cizí movité věci, totiž hotovost ve výši 140,- EUR s úmyslem se tak neoprávněně obohatit tím, že v zóně pokladen firmy BILLA vytrhl jmenovanému peněženku a vzal z ní peníze, avšak byl poškozeným dopaden,

II. pokusil se firemního detektiva firmy BILLA, D. P. donutit, aby jej nezadržel tím, že mu zasadil oběma rukama silnou ránu, udeřil jej a pokusil se ho udeřit hlavou, stejně jako mu sdělil, že je příslušníkem mafie a že jej zabije, pokud jej okamžitě nepustí,

III. pokusil se násilím zabránit úředníkovi ve výkonu jeho služby, jeho zadržení v důsledku skutečností, uvedených pod body I. a II. tak, že inspektora R. P. a insp. E. M. W. chtěl udeřit loktem do hlavy, přičemž zůstalo u pokusu, protože byl přemožen úředníkem D. P.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem pod sp. zn. MSP-151/2015-MOT-T/7 ze dne 24. 9. 2015 Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 29. 9. 2015.

Podle § 4a odst. 3 tohoto zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že odsouzený L. T. je občan České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu EU a odsouzení se týká skutků, vykazujícího znaky trestného činu i podle právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže § 205 tr. zákoníku, trestný čin vydírání podle § 175 tr. zákoníku a trestný čin násilí proti úřední osobě podle § 325 tr. zákoníku). Závažnost předmětné trestné činnosti spočívá nejen v krádeži finanční hotovosti, ale také v následné verbální i fyzické agresi vůči firemnímu detektivovi firmy BILLA a následně vůči stáním úředníkům - inspektorům ve výkonu služby. S touto trestnou činností koresponduje druh i výměra uloženého trestu odnětí svobody, který je zcela ve shodě s českou právní úpravou.

Protože jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení L. T. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky, Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. října 2015

JUDr. Stanislav Rizman

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru