Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 75/2001Rozsudek NS ze dne 19.02.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:11.TCU.75.2001.1

přidejte vlastní popisek

11 Tcu 75/2001

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Karla Hasche a soudců JUDr. Antonína Draštíka a JUDr. Stanislava Rizmana ve veřejném zasedání konaném dne 19. února 2002 projednal návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na uznání rozsudku soudu Spojených států amerických a rozhodl takto:

Podle § 384a odst. 1 tr. ř., v trestní věci odsouzeného M. L., seuznává na území České republiky rozsudek Okresního soudu pro východní okres města New York, Spojené státy americké, ze dne 23. 11. 1998, č. CR 98-219.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu pro východní okres města New York, Spojené státy americké, ze dne 23. 11. 1998, č. CR 98-219, byl M. L. uznán vinným trestnými činy spolčení k pašování ilegálních cizinců podle hlavy 18, oddílu 371 zákoníku USA, transportu žen v zahraničním obchodě do Spojených států podle hlavy 18, oddílu 2421 zákoníku USA, přesvědčování žen k vycestování v zahraničním obchodě za účelem provozování prostituce podle hlavy 18, oddílu 2422 (a) zákoníku USA, pašování cizinců podle hlavy 18, oddílu 1324 (a) (1) (A) (iv) zákoníku USA, vízových podvodů podle hlavy 8, oddílu 1546 (a) zákoníku USA. Za tyto trestné činy mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání šedesáti měsíců, po propuštění z výkonu trestu dohled v trvání tří let a poplatek za stanovení zvlášť závažného trestného činu ve výši 700 USD. Stalo se tak na základě zjištění soudu, že M. L. byl zapojen do zločinecké organizace v České republice, která získávala české ženy k cestě za prací do Spojených států (do New Yorku). Byl osobou odpovědnou za přivítání těchto žen po jejich příletu na mezinárodní letiště J. F. Kennedyho v Queensu, New York, nebo na Newarské mezinárodní letiště v Newarku, stát New Yersey. Ženy ubytovával v obytných domech s byty zařízenými k přespávání. V těchto domech, nacházejících se v Queensu, New York, bylo v kterékoliv době ubytováno patnáct až třicet žen z České republiky. L. ženy ihned po příjezdu v rozporu s jejich očekáváním informoval, že budou pracovat jako tanečnice v newyorských zábavních klubech pro dospělé, a že tato činnost bude zahrnovat fyzický styk se zákazníky příslušného klubu. M. L. měl od každé z žen inkasovat týdně částku 600 USD. Kluby vlastnil M. L. a jeho partner v tomto trestném činu. Ženy byly najímány s příslibem získání zaměstnání ve Spojených státech, a to prostřednictvím inzerátů zadaných do českých novin M. L. Ženy, které na tyto inzeráty odpověděly byly informovány tak, že ve Spojených státech budou pracovat jako topless tanečnice. Pro usnadnění dopravy těchto žen do Spojených států M. L. podplatil pracovnici Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, která pro jednotlivé ženy získávala falešná víza. Uvedené trestné chování bylo zaznamenáno za období od 1. ledna 1996 do 3. března 1998.

V současné době odsouzený M. L. vykonává trest odnětí svobody ve Federální nápravné instituci E., J. K., s tím, že podle vyjádření dotčených orgánů má být výkon trestu ukončen nejpozději dne 10. 3. 2003.

Odsouzený projevil žádostí ze dne 10. 9. 2000, adresovanou Generálnímu konzulátu České republiky v New Yorku, zájem o předání k výkonu trestu do České republiky. Následně tak učinil i ve formuláři dotazníku k transferu Ministerstva spravedlnosti, Federální správy věznic USA.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky předložilo proto dne 10. 12. 2001 tuto věc Nejvyššímu soudu České republiky s návrhem, aby podle § 384a tr. ř. shora citovaný rozsudek soudu Spojených států amerických uznal na území České republiky.

Nejvyšší soud České republiky přezkoumal předloženou trestní věc a shledal, že zákonné podmínky pro uznání rozsudku Okresního soudu pro východní okres města New York, Spojené státy americké, ze dne 23. 11. 1998, č. CR 98-219, jsou v této věci splněny tak, jak jsou stanoveny v Úmluvě o předávání odsouzených osob, uveřejněné pod č. 553/1992 Sb., kterou je Česká republika vázána a jejímž signatářem jsou i Spojené státy americké.

M. L. je podle potvrzení Okresního úřadu v Pardubicích ze dne 15. 11. 2001 občanem České republiky, který vyjádřil žádostí adresovanou Generálnímu konzulátu České republiky v New Yorku a následně podpisem formuláře dotazníku k transferu souhlas s předáním, přičemž je odsouzen za jednání, které je trestné i podle právního řádu České republiky (trestný čin podplácení podle § 161 tr. zák., obchodování se ženami podle § 246 tr. zák.) a zbytek trestu odnětí svobody, který je třeba ještě vykonat, převyšuje dobu šesti měsíců.

Ze shora uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, že se návrhu na uznání cizozemského rozsudku vyhovuje.

Poučení: Proti tomuto rozsudku není žádný opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. února 2002

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru