Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 74/2018Usnesení NS ze dne 07.02.2019

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2019:11.TCU.74.2018.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 74/2018-95

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 7. 2. 2019 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na přijetí rozhodnutí ve věci občana České republiky L. P., nar. XY, podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení L. P., nar. XY rozsudkem Okresního soudu v Kiskunhalas ze dne 12. 7. 2013, sp. zn. 7.B.275/2011/198 ve znění rozsudku odvolacího Soudu v Kecskemétu, Maďarská republika ze dne 7. 4. 2014, sp. zn. 3.Bf.15/2014/36, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

1. Rozsudkem Okresního soudu v Kiskunhalas, Maďarská republika ze dne 12. 7. 2013, sp. zn. 7.B.275/2011/198, který nabyl právní moci dne 7. 4. 2014 ve spojení s rozsudkem odvolacího Soudu v Kecskemétu, sp. zn. 3.Bf.15/2014/36, byl obv. L. P. uznán vinným ze spáchání trestného činu převaděčství spáchaného soustavně a v rámci zločinného spolčení podle § 218 odst. 1 bod b), odst. 3 bod c) maďarského trestního zákona, za což mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání 2 let, trest vyhoštění z území Maďarska na dobu 3 let a trest zákazu řízení motorových vozidel na dobu 2 let.

2. Podle skutkových zjištění Okresního soudu v Kiskunhalas se L. P. v průběhu července 2009 podílel v rámci zločinného spolčení na přepravě pašovaných osob mezi Maďarskem a Rakouskem, a to tak, že:

- dne 19. 7. 2009 po dohodě s L. B. odjeli každý se svým autem k usedlosti na samotě u K., kde se nacházelo 8-10 migrantů, ze kterých L. B. vybral k přepravě 4 osoby, a poté, co obdržel od Z. S. instrukce k přepravě a částku 100 EUR, je pronajatým mikrobusem typu Renault Megane Senic se slovenskou SPZ XY úspěšně převezl do S. H. ve V.,

- dne 30. 7. 2009 na pokyn Z. S. a po dohodě s L. B. v brzkých ranních hodinách společně vyrazili do prostoru státních hranic pro 8 kosovských běženců, kteří dle předchozí dohody přešli státní hranice před 5,00 hod. u hraničního boru č. XY u obce T., kde je L. P. naložil do pronajatého mikrobusu Renault Megane Senic se slovenskou SPZ XY s úmyslem odvézt je na usedlost obv. L. B., který je doprovázel v černém osobním vozidle Audi, SPZ XY. Do cíle ale nedorazili, neboť v 7,10 hod. si skupiny při nakládání migrantů všimli příslušníci policie a po krátkém pronásledování v K. obv. L. P., L. B. i běžence přepravované v mikrobusu legitimovali a následně zadrželi.

3. Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo pod sp. zn. MSP-1551/2011-MOT-T/29 ze dne 10. 12. 2018 Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 13. 12. 2018.

4. Podle § 4a odst. 3 tohoto zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

5. Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že odsouzený L. P. je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu EU a odsouzení se týká skutku, které vykazuje znaky trestného činu i podle právních předpisů České republiky (trestný čin organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 340 tr. zákoníku). Shora uvedeným jsou tedy naplněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona. Je třeba připomenout, že postup Nejvyššího soudu je též opodstatněn z hlediska materiálního, a to jednak pochopitelně ukládáním nepodmíněného trestu odnětí svobody, ale též s ohledem na závažnost trestné činnosti spočívající v tom, že obv. L. P. se zapojil do aktivit zločinného spolčení, které opakovaně organizovalo a řídilo ilegální migraci většího množství běženců. Současně nelze opomenout, že jmenovaný byl dle záznamů v opise z Rejstříku trestů v minulosti na území ČR 3krát soudně trestán pro majetkovou trestnou činnost.

6. Protože jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení obv. L. P. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky, Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. 2. 2019

JUDr. Antonín Draštík

předseda senátu

Vyhotovil:

JUDr. Michael Vrtek, Ph. D.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru