Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 74/2013Usnesení NS ze dne 27.06.2013

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:11.TCU.74.2013.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 74/2013-11

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 27. června 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky J. K. rozsudkem Obvodového soudu Görlitz, Spolková republika Německo, ze dne 9. 5. 2012, sp. zn. 6 Ls 500 Js 1502/12, ve spojení s rozsudkem Zemského soudu Görlitz, Spolková republika Německo, ze dne 10. 7. 2012, sp. zn. GR 6a Ns 500 Js 1502/12, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Obvodového soudu Görlitz ve spojení s rozsudkem Zemského soudu Görlitz byl J. K. uznán vinným trestným činem krádeže ve čtyřech případech a pokusem trestného činu krádeže v pěti případech a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou let a dvou měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Obvodového soudu Görlitz tím, že

1. Dne 28. 12. 2011 mezi 6.45 hodin 7.25 hodin odsouzený a zvlášť stíhaný L. L. odcizili na pozemku A. H., W. S.v G. zaparkovaný osobní automobil VW Polo, rok výroby 1992 v hodnotě přibližně od 100,00 EUR.

2. Dne 1. 1. 2012 v 8.45 přijeli odsouzený a zvlášť stíhaný L. vozem VW Polo k pozemku S. v G. Zde odsouzený vystoupil a šel k VW Passat zaparkovanému na pozemku vedle garáže poškozeného J. H., aby ho odcizil. Zamčený osobní automobil otevřel a pokusil se ho nastartovat nabodnutím zámku zapalování. Protože byli vyrušeni sousedkou, zanechali svého záměru, osobní automobil VW Passat nechali na místě a odjeli pryč s VW Polo. To bylo potom zajištěno v České republice a bylo možné ho vrátit. Hodnota VW Passat je alespoň ve výši 5.000,00 EUR.

3. Dne 3. 1. 2012 mezi 19.30 a 20.35 hodin odsouzený odcizil z podzemní garáže K.-M. v Ž., Ä. W., tam uzavřené zaparkované osobní auto BMW 320 poškozeného E. Z. se státní poznávací značkou ... V tomto voze nalezl po rozbití zadního trojúhelníkového okénka v přihrádce na rukavice klíč a nastartoval jím vozidlo. Tento vůz se zbytkovou hodnotou ve výši nejméně 7.000,00 EUR byl potom zajištěn v České Republice a vrácen zpět.

4. Dne 24. 1. 2012 mezi 10.45 a 13.45 hodin se odsouzený pokusil v podzemní garáži K. M., Ä. W., v Ž., dostat nabodnutím zámku dveří řidiče do malého osobního vozu Fiat se státní poznávací značkou ..., aby ho nabodnutím spínací skřínky zapalování nastartoval a odcizil. Toto se mu však nepodařilo. Proto odcizil z tohoto vozidla různé předměty jako cestovní pas poškozeného, telefon, vrtačku, šedý kufr a různá CD v celkové hodnotě přibližně 70.00 EUR. Tyto předměty byly později nalezené v osobním voze zaparkovaném v Ž. Fiat měl zbytkovou hodnotu přibližně 2.500,00 EUR.

5. Na základě nového rozhodnutí k trestnému činu se odsouzený pokusil dne 24. 1. 2012 také odcizit zaparkovaný osobní automobil Opel v podzemní garáži se státní poznávací značkou ... poškozené S. K. tím, že si nabodnutím zámku dveří umožnil vstup do vnitřku vozidla. Krádež auta se zbytkovou hodnotou přibližně 1,000.00, EUR, se nezdařila. Šlo o Opel Vectra.

6. Na základě nového rozhodnutí k trestnému činu se odsouzený pokusil ve výše uvedené garáži dne 24. 1. 2012 také odcizit osobní vozidlo Peugeot 206 se státní poznávací značkou ... poškozené Ch. S. nabodnutím zámků dveří. To se rovněž nepodařilo. Vozidlo má zbytkovou hodnotu přibližně 1.000,00 EUR.

7. Dne 24. 1. 2012 v již nezjistitelném čase odcizil odsouzený z T.-B. Z., H., dvě mikiny, dva kontrolní systémy s barevnou obrazovkou, tři šroubováky a dvoje pracovní rukavice a batoh, celkem zboží v hodnotě přibližně 578,00 EUR. S těmito předměty byl zadržen na cestě k hraničnímu přechodu. Nicméně předtím se ještě pokusil odcizit dvě osobní motorová vozidla.

8. Dne 24. 1. 2012 v již nezjistitelném čase se odsouzený pokusil odcizit z parkoviště T.-B. Z., H., zaparkovaný osobní automobil Honda Civic se státní poznávací značkou ... vylomením zámku zadních dveří. Toto vozidlo náležející poškozené S. B. má zbytkovou hodnotu přibližně 800,00 EUR.

9. Na základě nového rozhodnutí k trestnému činu se odsouzený pokusil vylomením uzamčeného zámku zadních dveří vozu Opel Combo se státní poznávací značkou GR-164 PP odcizit vůz poškozené S. S., rovněž zaparkovaný na parkovišti „T.“ v Z., H. Na rozdíl od zde zaparkovaných jiných vozidel šlo o nový vůz. Poprvé byl zaregistrován do provozu v září 2010 a měl najeto téměř 9.500 km, takže tento Opel Combo měl zbytkovou hodnotu alespoň ve výši 15.000,00 EUR.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně především vlastnického práva. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména se dopustil trestné činnosti opakovaně), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. června 2013

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru