Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 70/2004Rozsudek NS ze dne 21.04.2004

EcliECLI:CZ:NS:2004:11.TCU.70.2004.1

přidejte vlastní popisek

11 Tcu 70/2004

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Antonína Draštíka a soudců JUDr. Karla Hasche a JUDr. Stanislava Rizmana ve veřejném zasedání konaném dne 21. dubna 2004 projednal návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na uznání rozhodnutí soudů Slovenské republiky a rozhodl takto:

Podle § 384a odst. 1 tr. ř. v trestní věci odsouzeného J. G., státního občana České republiky, seuznává na území České republiky rozsudek Okresního soudu v Čadci, Slovenská republika, ze dne 5. 9. 2001, sp. zn. 1 T 63/01, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Žilině ze dne 13. 3. 2002, sp. zn. 2 To 27/02.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Čadci, Slovenská republika, ze dne 5. 9. 2001, sp. zn. 1 T 63/01, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Žilině ze dne 13. 3. 2002, sp. zn. 2 To 27/02, byl J. G. uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1, 2 trestního zákona Slovenské republiky. Za tento trestný čin mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání sedmi měsíců a trest zákazu řízení motorových vozidel po dobu tří let.

Stalo se tak na základě zjištění, že J. G. dne 9. 9. 2000 v 17.30 hodin řídil bez řidičského oprávnění motocykl tovární značky Jawa 350 bez evidenčního čísla, po místní komunikaci v obci Č., okr. Č., ve směru do obce H. v České republice, kde na křižovatce s další místní komunikací v části zv. K. p. po projetí pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil svou jízdu stavu vozovky a svým schopnostem, když na cestě uviděl chodkyni R. S., která k němu byla otočená zády, objížděl ji po levé straně vozovky a když se chodkyně otočila směrem doleva a udělala krok k levému okraji komunikace, nedokázal motocykl bezpečně zastavit a chodkyni srazil pravou stranou motocyklu, v důsledku čehož spadla na vozovku, kde zůstala ležet, přičemž utrpěla zranění, kterým po převozu do nemocnice dne 13. 9. 2000 podlehla.

Odsouzený J. G. dosud k výkonu trestu odnětí svobody uloženého mu výše uvedenými rozhodnutími slovenských soudů nenastoupil a v současné době se nachází na území České republiky.

Odsouzený podle protokolu sepsaného u Okresního soudu ve Frýdku-Místku dne 18. 11. 2002, sp. zn. 0Td 16/2002, požádal o vykonání výše uvedeného trestu odnětí svobody v České republice. Tuto svoji žádost opakoval též do protokolu ze dne 12. 3. 2004, sp. zn. 0Td 2/2004, kdy byl rovněž řádně poučen o všech právních důsledcích spojených se žádostí o předání k výkonu trestu do České republiky za situace, kdy se již nachází na území České republiky.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky předložilo proto dne 8. 4. 2004 tuto věc Nejvyššímu soudu České republiky s návrhem, aby podle § 384a odst. 1 tr. ř. rozhodnutí citovaná ve výroku tohoto rozsudku uznal na území České republiky.

Nejvyšší soud České republiky přezkoumal předloženou trestní věc a shledal, že zákonné podmínky pro uznání předložených rozhodnutí slovenských soudů jsou v této věci splněny tak, jak jsou stanoveny ve Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech sjednané dne 29. 10. 1992 v Praze (uveřejněná pod č. 209/1993 Sb.) s odvoláním se na Úmluvu o předávání odsouzených osob sjednanou dne 21. 3. 1983 ve Štrasburku (uveřejněna pod č. 553/1992 Sb.)

J. G. je podle výpisu z ústřední evidence obyvatel Ministerstva vnitra občanem České republiky, který vyjádřil do výše již citovaných protokolů sepsaných u Okresního soudu ve Frýdku-Místku výslovný souhlas s předáním výkonu trestu, a to i za specifické situace, že se v současné době již nachází na území České republiky. Přitom jeho odsouzení se týká činu, který je trestným činem i podle právního řádu České republiky (trestný čin ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1, 2 tr. zák.) a zbytek trestu odnětí svobody, který je třeba ještě vykonat, převyšuje dobu šesti měsíců.

Ze shora uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, že se návrhu na uznání cizozemského rozsudku vyhovuje.

Poučení: Proti tomuto rozsudku není žádný opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. dubna 2004

Předseda senátu

JUDr. Antonín Draštík

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru