Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 7/2005Usnesení NS ze dne 31.01.2005

EcliECLI:CZ:NS:2005:11.TCU.7.2005.1

přidejte vlastní popisek

11 Tcu 7/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 31. ledna 2005 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl takto:

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení státního občana České republiky J. P., rozsudkem Zemského soudu ve Welsu, Rakouská republika, ze dne 28. 11. 2003, sp. zn. 15 Hv 146/03v, a to pro trestný čin těžké krádeže vloupáním podle § 127, § 128 odst. 1 č. 4, § 129 č. 1 rakouského trestního zákoníku, k trestu odnětí svobody v trvání dvou let.

Odůvodnění:

Rozsudkem Zemského soudu ve Welsu, Rakouská republika, ze dne 28. 11. 2003, sp. zn. 15 Hv 146/03v, jenž nabyl právní moci téhož dne, byl J. P.uznán vinným trestným činem těžké krádeže vloupáním podle § 127, § 128 odst. 1 č. 4, § 129 č. 1 rakouského trestního zákoníku, za který byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou let.

Uvedené trestné činnosti se podle zjištění soudu dopustil tím, že dne 17. 10. 2003 v R. společně s dalšími osobami odcizili sbírku mincí, šperky, brilianty a nezpracované diamanty v úhrnné hodnotě cca 10.000 EUR, patřící A. a H. R., a to poté co vnikli do jejich domu násilným promáčknutím okna v místech selské jizby.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen „zákon“), Nejvyššímu soudu České republiky (dále též jen „Nejvyšší soud“), návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení rakouského soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 3 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestné činy krádeže podle § 247 tr. zák. a porušování domovní svobody podle § 238 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. J. P. se dopustil závažného úmyslného majetkového trestného činu, při současném útoku na domovní svobodu jiných osob, jímž způsobil relativně vysokou škodu. Pokud pak jde o druh trestu, byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v nikoli zanedbatelné výměře. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. ledna 2005

Předseda senátu

JUDr. Antonín Draštík

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru