Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 65/2018Usnesení NS ze dne 06.12.2018

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:11.TCU.65.2018.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 65/2018-20

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 6. 12. 2018 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí ve věci V. Č., nar. XY, podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky V. Č. rozsudkem Zemského soudu Linz, Rakouská republika, ze dne 6. 5. 2015, sp. zn. 34 Hv 46/15s, který nabyl právní moci dne 22. 7. 2015, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu Linz byl V. Č. uznán vinným trestným činem krádeže za účelem obživy a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou a půl roku.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Zemského soudu Linz tím, že společně s L. H., který jej přivezl k místu činu, v době od 14. do 15. 3. 2015 v S. O. u F. vylomil visací zámek na závoře k areálu firmy Mühlviertler Schotterindustrie Gesellschaft mbH, následně se dostal do neuzamčeného prostoru hlavní budovy, tam otevřel šachtu pro odnětí pohonných hmot tím, že pilou přeřízl visací zámek, a nakonec plochým nástrojem otevřel násilím dveře do kontejnerové kanceláře. Odcizil F. B. dvě motorové pily, náhradní řetěz a ochranný pracovní oděv v celkové hodnotě cca 380 €, pracovníkům firmy Mühlviertler Schotterindustrie Gesellschaft mbH hotovost z pokladny na kávu ve výši 273,19 € a této firmě 1 200 l nafty, lednici, nářadí, mazací prostředky a nemrznoucí směsi v celkové hodnotě nižší než 3 000 €.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona. Podle tohoto ustanovení Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodne, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně majetku. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména pokud jde o množství a hodnotu odcizených věcí a také se dopustil trestné činnosti se spolupachatelem), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. 12. 2018

JUDr. Karel Hasch

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru