Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 6/2017Usnesení NS ze dne 18.05.2017

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:11.TCU.6.2017.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 6/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 18. 5. 2017 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky R. Z., rozsudkem Obvodového soudu Drážďany, Spolková republika Německo, ze dne 24. 10. 2014, sp. zn. 230 Ls 424 Js 21921/13, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Obvodového soudu Drážďany byl R. Z. uznán vinným pokusem trestného činu těžké krádeže ve spolčení ve čtyřech skutkově souvisejících případech, trestným činem krádeže v obzvlášť těžkém případě, trestným činem krádeže a trestným činem nedovoleného vstupu a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání tří let a tří měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Obvodového soudu Drážďany tím, že

1.

a) V noci ze 14. 5. 2013 na 15. 5. 2013 vstoupil z území České republiky na území Německé spolkové republiky, přestože věděl, že zemské hlavní město Drážďany stanovilo nenapadnutelným usnesením ze dne 28. 7. 2010, že pozbyl právo vcestovat a pobývat na území Spolkové republiky Německo.

b) V době od 14. 5. 2013 od 19.30 hod. do 15. 5. 2013 přibližně do 3:00 hod. se společně se zvlášť stíhaným E. P. v pověření zvlášť stíhaných J. T., V. V. a V. L. pokusil v … D., L. …, o odcizení zajištěného zaparkovaného VW T4, barva: stříbrná, rok výroby 2002 s poznávací značkou … patřící poškozenému M. v hodnotě 10 000 EUR, a to přineseným nářadím pro vloupání do aut a příslušnou elektronikou pro překonání imobilizéru, aby vozidlo následně převezli do České republiky, tam je předali dalším členům skupiny a zpeněžili je. Odsouzený a jeho spolupachatel vnikli do vozidla a zmanipulovali zapalování. Nastartovat vozidlo se jim však nepodařilo. Na vozidle vznikla majetková škoda ve výši 1 110,91 EUR.

2. V době od 14. 5. 2013 od 17.45 hod. do 15. 5. 2013 přibližně do 3:00 hod. se společně se zvlášť stíhaným E. P. v pověření zvlášť stíhaných J. T., V. V. a V. L. pokusil v … D., L. S. …, o odcizení zajištěné zaparkované Škody Octavia, barva: šedá, rok výroby 2012 s poznávací značkou … patřící poškozenému B. v hodnotě 16 000 EUR, a to přineseným nářadím pro vloupání do aut a příslušnou elektronikou pro překonání imobilizéru, aby vozidlo následně převezli do České republiky, tam je předali dalším členům skupiny a zpeněžili je. Odsouzený a jeho spolupachatel vnikli do vozidla; nastartovat se jim však nepodařilo. Z vozidla odcizili navigaci TomTom vč. kabelu nabíječky v hodnotě cca 100 EUR, aby je následně převezli do České republiky, tam je předali dalším členům skupiny a zpeněžili je.

3. V době od 14. 5. 2013 od 21.00 hod. do 15. 5. 2013 přibližně do 3:00 hod. se společně se zvlášť stíhaným E. P. v pověření zvlášť stíhaných J. T., V. V. a V. L. pokusil v … D., H. …, o odcizení zajištěné zaparkované dodávky modelové řady VW T5 Multivan, barva: šedá, rok výroby 2006, s poznávací značkou … patřící poškozenému R. v hodnotě 10 000 EUR, a to přineseným nářadím pro vloupání do aut a příslušnou elektronikou pro překonání imobilizéru, aby vozidlo následně převezli do České republiky, tam je předali dalším členům skupiny a zpeněžili je. Odsouzený a zvlášť stíhaný E. P. vnikli dveřmi do vozidla a zmanipulovali zapalování. Nastartovat se jim však nepodařilo. Na vozidle vznikla majetková škoda ve výši 1 346,45 EUR.

4. Dne 15. 5. 2013 krátce před 3:20 hod. společně se zvlášť stíhaným E. P. v pověření zvlášť stíhaných J. T., V. V. a V. L. v … D., D. …, odcizil obě registrační značky … v hodnotě 80 EUR ze zaparkovaného obytného vozu Fiat Hymer patřícího poškozenému C. E., aby si tyto ponechali a nasadili je na další vozidlo, které hodlali odcizit, aby ztížili odhalení této krádeže policií.

5. Dne 15. 5. 2013 kolem 3:20 hod. se společně se zvlášť stíhaným E. P. v pověření zvlášť stíhaných J. T., V. V. a V. L. pokusil v … D., T. S., o vloupání a odcizení zajištěné zaparkované dodávky VW T5 Multivan, barva: červená, rok výroby 2006 s poznávací značkou … patřící poškozenému F. F. v hodnotě cca 12 700 EUR, aby vozidlo následně převezli do České republiky, tam je předali zvlášť stíhanému J. T. a zpeněžili je. Odsouzený a jeho spolupachatel vnikli do vozidla a zmanipulovali zapalování. Když je překvapili svědci, uprchli.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona. Podle tohoto ustanovení Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodne, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (pokus trestného činu krádeže podle § 205 tr. zákoníku, trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující zejména proti zájmu společnosti na ochraně majetku. Jednal přitom v takovém rozsahu (dopustil se trestné činnosti s dalším spolupachatelem, pokusili se odcizit několik automobilů), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. 5. 2017

JUDr. Karel Hasch

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru