Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 55/2010Usnesení NS ze dne 08.07.2010

KategorieD EU
EcliECLI:CZ:NS:2010:11.TCU.55.2010.1
Dotčené předpisy

§ 422 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 55/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Slovenské republiky o povolení průvozu předávaného Š. T. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 8. července 2010 podle § 422 tr. ř. takto:

I. Povoluje se průvoz předávaného Š. T. územím České republiky z Německa do Slovenské republiky pro účely trestního stíhání pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 348 odst. 1 písm. d) zákona č. 300/2005 Zb., a to na základě evropského zatýkacího rozkazu sp. zn. 3 T 72/2007 vydaného Okresním soudem Bratislava V. dne 7. 4. 2008, a žádosti Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky ze dne 6. 7. 2010.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

Odůvodnění:

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky podalo dne 7. 7. 2010 u Nejvyššího soudu České republiky žádost datovanou dnem 6. 7. 2010 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu Š. T., státního občana Slovenské republiky, územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu sp. zn. 3 T 72/2007 vydaného Okresním soudem Bratislava V. dne 7. 4. 2008 z Německa do Slovenské republiky pro účely trestního stíhání pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 348 odst. 1 písm. d) zákona č. 300/2005 Zb., za který předávanému hrozí maximální trest odnětí svobody v trvání jednoho roku a trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel v trvání čtyř roků. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s mezipřistáním v P.

Uvedené trestné činnosti se měl předávaný Š. T. dopustit podle dosud zjištěných skutkových okolností tím, že dne 18. 7. 2007 v 18.50 hod. na L. ulici v B., Slovenská republika, řídil osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda 120, přestože mu byl rozsudkem Okresního soudu Bratislava IV. ze dne 2. 3. 2004, sp. zn. 1 T 7/04, který nabyl právní moci dne 17. 3. 2004, uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání čtyř roků, se zařazením do věznice II. NVS, který vykonal dne 22. 3. 2007, a trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel v trvání dvaceti šesti měsíců, a přitom u domu č. 37 nepřizpůsobil rychlost motorového vozidla svým schopnostem a narazil do nalevo zaparkovaného osobního motorového vozidla značky Škoda Octavia Combi, poškozeného P. Š., a následně z místa nehody ujel.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Německa do Slovenské republiky za účelem trestního stíhání. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného Š. T. územím České republiky pro účely shora uvedeného trestního stíhání, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. července 2010

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru