Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 52/2016Usnesení NS ze dne 11.01.2017

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:11.TCU.52.2016.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 52/2016-22

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 11. 1. 2017 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na přijetí rozhodnutí ve věci občana České republiky M. Č., podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení obv. M. Č. rozsudkem Zemského soudu Görlitz ze dne 13. 11. 2014, sp. zn. 2 KLs 150 Js 8053/14, kterým byl uznán vinným ze spáchání závažného loupežného vydírání podle § 255, § 253 odst. 1 a 2, § 250 odst. 1 č. 1 písm. b), odst. 3 německého tr. zákoníku, za který mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání 4 (čtyř) let, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

1. Rozsudkem Zemského soudu Görlitz ze dne dne 13. 11. 2014, sp. zn. 2 KLs 150 Js 8053/14, který nabyl právní moci téhož dne, byl obv. M. Č. uznán vinným závažným loupežným vydíráním podle § 255, § 253 odst. 1 a 2, § 250 odst. 1 č. 1 písm. b), odst. 3 německého trestního zákoníku.

2. Podle skutkových zjištění tohoto soudu se obv. M. Č. (zkráceně řečeno): dne 17. 3. 2014 pod vlivem omamné látky přijel odcizeným vozidlem VW Passat Variant s českou SPZ k filiálce S. O. –N. v S. na nám. R., kde zaparkoval vozidlo. Poté si nasadil paruku, sluneční brýle a čepici a kolem 13:30 hod. vstoupil do filiálky, vytáhl hračku - pistoli a namířil ji na svědkyni M., kterou vyzval, aby mu vydala všechny peníze. Na to svědkyně K., která seděla u psacího stolu a události si povšimla, spustila alarm a šla s obviněným k oblasti pokladen a pod dojmem hrozby mu vydala 275,55 EUR, které obviněný strčil do kapsy, opustil filiálku a jel do R. v České republice, kde peníze ihned utratil.

3. Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem pod sp. zn. MSP-204/2015-MOT-T/14 ze dne 5. 12. 2016 Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 14. 12. 2016.

4. Podle § 4a odst. 3 tohoto zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

5. Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že odsouzený M. Č. je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu EU a odsouzení se týká skutku, které vykazuje znaky trestného činu i podle právních předpisů České republiky (trestný čin loupeže podle § 173 tr. zákoníku).

6. Závažnost této trestné činnosti spočívá v tom, že obviněný po požití pervitinu (ale bez toho, aby byly u něj omezeny ovládací schopnosti) se dopustil závažného loupežného přepadení filiálky S. s cílem okamžitě získat finanční hotovost – a to na potraviny a omamné látky. S tím koresponduje druh a výměra uloženého trestu odnětí svobody, který je zcela ve shodě s českou právní úpravou.

7. Protože jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení M. Č. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky, Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. 1. 2017

JUDr. Stanislav Rizman

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru