Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 51/2019Usnesení NS ze dne 30.05.2019

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2019:11.TCU.51.2019.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 51/2019-16

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 30. 5. 2019 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky M. G., nar. XY, Slovenská republika, rozsudkem Obvodového soudu Hof, Spolková republika Německo, ze dne 25. 2. 2015, sp. zn. 7 Ls 34 Js 8016/14, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

Rozsudkem Obvodového soudu Hof, Spolková republika Německo, ze dne 25. 2. 2015, sp. zn. 7 Ls 34 Js 8016/14, který nabyl právní moci téhož dne, byl M. G. uznán vinným trestným činem profesionální krádeže v šesti případech, podle německého trestního zákona, a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 1 (jednoho) roku a 4 (čtyř) měsíců.

Podle skutkových zjištění cizozemského soudu se odsouzený M. G. v úmyslu zajistit si částečně trestnou činností – krádežemi – svou obživu, této dopustil tím, že:

1.

v době od 08:00 hod. dne 2. 7. 2014 do 22:55 hod. dne 3. 7. 2014 odcizil v O. v O. ke škodě poškozené T. E. sadu zimních pneumatik na ocelových ráfcích, sportovní tašku zn. Nike a 10 euro v hotovosti, vše v celkové hodnotě cca 800 euro,

2.

dne 8. 7. 2014 kolem 15:50 hod. odcizil v ulici H. v Z., poškozené N. M. mobil zn. Samsung v hodnotě 100 euro,

3.

v době od 16:30 hod. dne 11. 7. 2014 do 16:30 hod. dne 13. 7. 2014 odcizil v ulici G.-R., S., poškozené společnosti K. R. B. šest měděných kabelů v celkové hodnotě 80 euro,

4.

dne 13. 7. 2014 v době od 14:00 hod. do 19:00 hod. odcizil v ulici W. v S., poškozené R. W. dvě sady zimních pneumatik na ocelových ráfcích, snowboard a hustilku, čímž poškozené způsobil škodu ve výši 658 euro,

5.

dne 24. 7. 2014 kolem 18:20 hod., v ulici A., H., odcizil zbytky kabelů, barevné kovy, části vozidel, pneumatiky a zahradnické přístroje v úmyslu si tyto ponechat, čímž poškozené M. R. vznikla škoda ve výši 1.020 euro,

6.

dne 24. 7. 2014 v době od 15:30 hod. do 19:30 hod. odcizil v ulici A., D., z neuzamčeného zahradního domku poškozené A. T. H. tašku s nářadím, dvě motorové kosy, emailový klíč s 6 srnčími parožími, nůžky na růže, jakož i starou uzdu a kožený popruh, čímž poškozené vznikla škoda ve výši 1.000 euro.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisu vyplývá, že odsouzený M. G. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (minimálně trestného činu krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený M. G. se pro svůj prospěch dopustil jednání, kterým byla způsobena vyšší škoda na cizím majetku. Společenská škodlivost jeho trestné činnosti je zvyšována zejména počtem protiprávních útoků i způsobem jejich provedení. Z obsahu spisového materiálu rovněž vyplývá, že byl v České republice již pro majetkovou trestnou činnost v minulosti odsouzen. Pokud jde o druh uloženého trestu, ze spisového materiálu vyplynulo, že odsouzenému byl uložen nezanedbatelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení M. G. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. 5. 2019

JUDr. Antonín Draštík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru