Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 49/2016Usnesení NS ze dne 18.05.2017

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:11.TCU.49.2016.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 49/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 18. května 2017 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

I. Zamítá se návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, ohledně odsouzení občanky České republiky L. N., roz. H., rozsudkem Okresního soudu Bratislava III, Slovenská republika, ze dne 24. 1. 2012, sp. zn. 46T 37/2011, ve spojení s trestním příkazem Okresního soudu Bratislava II ze dne 30. 4. 2011, sp. zn. 0T/106/2011.

II. Zamítá se návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, ohledně odsouzení občanky České republiky L. N., roz. H., trestním příkazem Okresního soudu Bratislava II, Slovenská republika, ze dne 23. 1. 2011, sp. zn. 0T/19/2011.

Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Okresního soudu Bratislava III byla L. N. uznána vinnou trestným činem krádeže a byla odsouzena k úhrnnému souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a to při zahrnutí odsouzení trestním příkazem Okresního soudu Bratislava II ze dne 30. 4. 2011, sp. zn. 0T/106/2011, k trestu odnětí svobody v trvání osmi měsíců nepodmíněně, který byl současně zrušen.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzená dopustila podle zjištění Okresního soudu Bratislava III tím, že

1. v době kolem 12.40 hod. dne 14. 2. 2011 v B. – N. M. na ulici V. č. … v nákupním centru Polus City Center v prodejně potravin Carrefour odcizila potraviny a jiné zboží v celkové hodnotě 84,39 € tak, že si je vložila do nákupní tašky, s kterou bez zaplacení prošla pokladní zónou, kde byla následně zadržena pracovníky ostrahy prodejny, čímž poškozené společnosti Retail Value Stores, a. s., se sídlem Panónska cesta č. 16/A v Bratislavě způsobila škodu ve výši 84,39 € s tím, že zboží bylo následně vráceno do prodejny, a skutku se dopustila přesto, že jí byla dne 15. 1. 2011 Obvodním oddělením Policejního sboru v Pezinku uložena bloková pokuta, č. bloku na pokutu nezaplacenou na místě …, za spáchání přestupku proti majetku podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 372/1990 Zb., o přestupcích, za což jí byla uložena sankce ve výši 30 €, a dne 23. 1. 2011 byla trestním příkazem Okresního soudu Bratislava II, sp. zn. 0T/19/2011, uznána vinnou přečinem krádeže podle § 212 odst. 2 písm. f), odst. 3 písm. b) slovenského trestního zákona a byl jí uložen peněžitý trest ve výši 500 € s náhradním trestem odnětí svobody na šest měsíců, který nabyl právní moci dne 23. 1. 2011,

2. v době kolem 19.30 hod. dne 3. 4. 2011 v B., ul. V. č. … v nákupním centru OD Polus City Center v prodejně Carrefour odcizila 1 ks Ariel, 1 ks SchokoBons, 2 ks Rumba a 8 ks Studentské pečeti v celkové hodnotě 33,66 €, přičemž s tímto zbožím prošla bez zaplacení pokladní zónou, kde byla zadržena pracovníkem bezpečnostní služby, čímž způsobila společnosti Carrefour Retail Value Stores, a. s., škodu ve výši 33,66 €, ačkoli byla za takový čin v předchozích dvanácti měsících postižena, a to dne 15. 1. 2011 za přestupek proti majetku podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 372/1990 Zb., o přestupcích, kdy jí byla uložena bloková pokuta ve výši 30 € pod č. …, a trestním příkazem Okresního soudu Bratislava II ze dne 23. 1. 2011, sp. zn. 0T/19/2011, pravomocným dne 23. 1. 2011, pro přečin krádeže podle § 212 odst. 2 písm. f), odst. 3 písm. b) slovenského trestního zákona a byl jí uložen peněžitý trest ve výši 500 € s náhradním trestem odnětí svobody na šest měsíců.

Trestné činnosti, pro kterou byla uznána vinnou trestním příkazem Okresního soudu Bratislava II ze dne 30. 4. 2011, sp. zn. 0T/106/2011, se podle zjištění tohoto soudu dopustila tím, že dne 29. 4. 2011 ve 14.15 hod. v B., na ul. G. č. …, v OD Hornbach-Baumarkt SK, s. r. o., si vložila do tašky zboží, a to 2 ks závěsů v hodnotě 99,80 €, 3 ks záclon v hodnotě 149,70 € a 2 ks záclon v hodnotě 67,80 €, tedy zboží v celkové hodnotě 317,30 €, následně prošla přes pokladní zónu prodejny bez zaplacení, kde byla zadržena pracovníkem SBS, čímž způsobila společnosti Hornbach-Baumarkt SK, s.r. o., se sídlem Galvaniho 9, Bratislava, škodu ve výši 317,30 €, a to přesto, že byla pravomocným trestním příkazem Okresního soudu Bratislava II ze dne 23. 1. 2011, sp. zn. 0T/19/2011, uznána vinnou přečinem krádeže podle § 212 odst. 2 písm. f), odst. 3 písm. b) slovenského trestního zákona.

Výše uvedeným trestním příkazem Okresního soudu Bratislava II ze dne 23. 1. 2011, sp. zn. 0T/19/2011, byla L. N. uznána vinnou přečinem krádeže a byla odsouzena k peněžitému trestu ve výměře 500 € s náhradním trestem odnětí svobody v trvání šesti měsíců.

Trestné činnosti, pro kterou byla uznána vinnou trestním příkazem Okresního soudu Bratislava II ze dne 23. 1. 2011, sp. zn. 0T/19/2011, se podle zjištění tohoto soudu dopustila tím, že ačkoli byla pravomocným rozhodnutím příslušníka Obvodního oddělení v Pezinku - OR PZ Pezinok dne 15. 1. 2011 postižena blokovou pokutou ve výši 30 €, číslo bloku …, za drobnou krádež podle § 50 odst. 1 zákona č. 372/1990 Zb. Pro přestupek proti majetku, opětovně dne 20. 1. 2011 v 17.55 hod. v B., na ulici U., z prodejní plochy potravin Billa odcizila 1 ks nealkoholického nápoje Aloe Vera 1,5 l v hodnotě 3,29 € ke škodě společnosti Billa, s. r. o., který si ukryla do nákupní tašky a prošla přes pokladnu bez zaplacení zboží, a to přesto, že byla trestním příkazem Okresního soudu Levice ze dne 26. 4. 2010, pravomocným dne 3. 8. 2010, sp. zn. 3T/88/2010, odsouzena za přečin krádeže podle § 212 odst. 2 psím f) slovenského trestního zákona k trestu odnětí svobody v trvání deseti měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání osmnácti měsíců.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky (dále jen „Ministerstvo“) podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že nejsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Podle § 4a odst. 3 zákona Nejvyšší soud na návrh Ministerstva rozhodne, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Je-li předmětem rozsudku soudu jiného členského státu Evropské unie více skutků, posuzuje se podmínka oboustranné trestnosti uvedená v § 4a odst. 3 zákona samostatně ve vztahu ke každému z těchto skutků. Pokud některý z nich není trestným činem podle právního řádu České republiky, pak Nejvyšší soud zamítne návrh Ministerstva na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona ohledně tohoto skutku a jemu odpovídající části trestu.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzená je občankou České republiky, která byla odsouzena soudem jiného členského státu Evropské unie.

V případě odsouzení rozsudkem Okresního soudu Bratislava III ze dne 24. 1. 2012, sp. zn. 46T 37/2011, ze spisového materiálu není dostatečně patrné, zda popsaným skutkem mohlo dojít k naplnění znaků skutkové podstaty některého trestného činu podle českého práva. Skutek by sice naplňoval některé znaky trestného činu krádeže, způsobená škoda však ani v součtu nedosahuje hranice škody nikoli nepatrné, není zde dána ani jiná okolnost obsažená v § 205 odst. 1 písm. a)-e) tr. zákoníku. Slovenský soud považoval za významné postižení odsouzené pro obdobné jednání ve správním řízení a dále odsouzení trestním příkazem Okresního soudu Bratislava II ze dne 23. 1. 2011, sp. zn. 0T/19/2011, který nabyl právní moci dne 23. 1. 2011, jímž byla uznána vinnou trestným činem krádeže podle § 212 odst. 2 písm. f), odst. 3 písm. b) slovenského trestního zákona a byl jí uložen peněžitý trest ve výši 500 € s náhradním trestem odnětí svobody na šest měsíců. Tento trestní příkaz by případně mohl představovat okolnost naplňující znak skutkové podstaty trestného činu krádeže podle § 205 odst. 2 tr. zákoníku. Jak však vyplývá z popisu skutku, pro který byla odsouzená tímto trestním příkazem uznána vinnou, ani zde není jednoznačně patrné, že daným skutkem mohlo dojít k naplnění znaků některé skutkové podstaty trestného činu podle českého práva. Také v tomto případě způsobená škoda nedosahuje hranice škody nikoli nepatrné. Odsouzení je založeno na naplnění znaku opětovnosti ve vztahu k uložení blokové pokuty ve správním řízení a ve vztahu k trestnímu příkazu Okresního soudu Levice ze dne 26. 4. 2010, sp. zn. 3T/88/2010, který však nebyl Nejvyššímu soudu předložen k posouzení, zda jím byla odsouzená uznána vinnou pro skutek, který by naplňoval znaky trestného činu podle právního řádu České republiky. Pokud by tomu tak nebylo, nemohl by Nejvyšší soud shledat naplnění znaků § 205 odst. 2 tr. zákoníku ani v případě trestního příkazu Okresního soudu Bratislava II ze dne 23. 1. 2011, a potažmo ani v případě rozsudku Okresního soudu Bratislava III ze dne 24. 1. 2012, neboť by nebyl naplněn znak „za takový čin“ ve smyslu § 205 odst. 2 tr. zákoníku.

Nejvyšší soud proto uvedený návrh v této části zamítl s tím, že jej Ministerstvo může znovu podat, pakliže opatří trestní příkaz Okresního soudu Levice ze dne 26. 4. 2010, sp. zn. 3T/88/2010, a dospěje k názoru, že jím byla odsouzená uznána vinnou pro skutek, který je trestný i podle právního řádu České republiky. Nejvyšší soud přitom podotýká, že pokud by i toto odsouzení bylo založeno na naplnění znaku opětovnosti ve vztahu k jinému odsouzení soudem Slovenské republiky a z popisu skutkových okolností by nevyplývalo naplnění jiného znaku trestného činu, jako např. způsobení škody nikoli nepatrné, spáchání činu vloupáním apod., bude třeba opatřit také toto další rozhodnutí, jinak nemůže být návrhu vyhověno.

Odsouzení rozsudkem Okresního soudu Bratislava III ze dne 24. 1. 2012, sp. zn. 46T 37/2011, pak v sobě zahrnuje také trest uložený odsouzené trestním příkazem Okresního soudu Bratislava II ze dne 30. 4. 2011, sp. zn. 0T/106/2011, Nejvyšší soud proto také u tohoto odsouzení zkoumal, zda je popsaný skutek trestný i podle právního řádu České republiky (navíc Ministerstvo navrhlo rozhodnout podle § 4a odst. 3 zákona také o tomto odsouzení „ve spojení“ s výše uvedeným odsouzením). Jak je patrné z popisu skutkových okolností u tohoto trestního příkazu, odsouzená v tomto případě způsobila škodu ve výši 317,30 €, tedy by uvedený skutek naplňoval znaky trestného činu krádeže podle § 205 tr. zákoníku (způsobení škody nikoli nepatrné). Tímto trestním příkazem však byl odsouzené uložen trest odnětí svobody v trvání osmi měsíců, který by nebylo možno považovat za citelný trest ve smyslu § 4a odst. 3 zákona.

Ministerstvo dále navrhlo, aby Nejvyšší soud rozhodl podle § 4a odst. 3 zákona i ohledně trestního příkazu Okresního soudu Bratislava II ze dne 23. 1. 2011, sp. zn. 0T/19/2011, s odůvodněním, že přestože odsouzená nebyla tímto trestním příkazem odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň jednoho roku (pozn.: který lze podle judikatury Nejvyššího soudu považovat za citelný trest odůvodňující rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona), je takový postup odůvodněn s ohledem na současnou existenci odsouzení citovaným rozsudkem Okresního soudu Bratislava III ze dne 24. 1. 2012, sp. zn. 46T 37/2011, pro spáchání téhož druhu trestné činnosti. K tomu Nejvyšší soud uvádí, že takový postup nepřichází v úvahu. Splnění podmínek § 4a odst. 3 zákona se posuzuje až na výjimky, jako je uložení souhrnného trestu, kdy je dříve uložený trest zrušen a nadále tedy zahrnut v pozdějším odsouzení, zásadně u každého rozhodnutí samostatně. Pozdější odsouzení pro obdobnou trestnou činnost tak v žádném případě nemůže nahradit chybějící podmínky § 4a odst. 3 zákona. V případě trestního příkazu Okresního soudu Bratislava II ze dne 23. 1. 2011, sp. zn. 0T/19/2011, přitom chybí nejen naplnění podmínky uložení citelného trestu, ale dokonce nelze bez dalšího dovodit ani to, že se odsouzení týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, jak bylo výše vysvětleno. Proto také v této části Nejvyšší soud návrh Ministerstva zamítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. května 2017

JUDr. Karel Hasch

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru