Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 45/2009Usnesení NS ze dne 26.05.2009

EcliECLI:CZ:NS:2009:11.TCU.45.2009.1

přidejte vlastní popisek

11 Tcu 45/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Francouzské republiky o povolení průvozu předávaného P. L. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 26. května 2009 podle § 422 tr. ř. takto:

I. Povoluje se průvoz předávaného P. L. územím České republiky do Francie pro účely trestního stíhání pro trestné činy únosu, omezování osobní svobody, krádeže za přitěžujících okolností, vydírání za použití násilí a vyhrožování podle čl. 224-1, 224-2, 311-6, 311-14, 311-15, 312-1 a 312-13 francouzského trestního zákoníku, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Státním zastupitelstvím v Lyonu, Francie, dne 27. 11. 2008, a žádosti Francouzské republiky podané prostřednictvím Francouzského velvyslanectví v České republice, ze dne 25. 5. 2009.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

Odůvodnění:

Francouzská republika požádala dne 26. 5. 2009 prostřednictvím Francouzského velvyslanectví v České republice žádostí ze dne 25. 5. 2009 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu P. L. územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Státním zastupitelstvím v Lyonu, Francie, dne 27. 11. 2008, z Litvy k trestnímu stíhání ve Francii pro trestné činy únosu, omezování osobní svobody, krádeže za přitěžujících okolností, vydírání za použití násilí a vyhrožování podle čl. 224-1, 224-2, 311-6, 311-14, 311-15, 312-1 a 312-13 francouzského trestního zákoníku, za které předávanému hrozí maximální trest odnětí svobody v trvání deseti let. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s mezipřistáním v P.

Předávaný P. L. je podezřelý z únosu dvou žen a následných krádeží za použití násilí a ve druhém případě rovněž vydírání oběti, od níž požadoval kód její bankovní karty. Uvedených skutků se měl dopustit ve spolupachatelství. K prvnímu únosu došlo dne 20. 6. 2004 v O. Unesená žena byla nalezena následujícího dne a její vozidlo až v červenci 2004. Druhá žena byla unesena dne 30. 6. 2004 v M. a nalezena o několik hodin později. Obě ženy potvrdily jako jednoho z únosců jmenovaného P. L. K únosu obou obětí došlo na parkovišti, přičemž únosci používali vůči obětem násilí a poté je vysadili v lese. První oběti odcizili vozidlo.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Litvy do Francie za účelem trestního stíhání. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného P. L. územím České republiky pro účely shora uvedeného trestního stíhání, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. května 2009

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru