Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 40/2001Usnesení NS ze dne 07.06.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:11.TCU.40.2001.1

přidejte vlastní popisek

11 Tcu 40/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Generální prokuratury Lotyšské republiky o povolení průvozu občana Lotyšské republiky M. Ž., a rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 7. června 2001 podle § 383c tr. ř. a čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání (uveř. pod č. 549/1992 Sb.) takto:

Povolujeseprůvoz vydávané osoby M. Ž., územím České republiky, pro účely trestního stíhání v Lotyšské republice pro trestný čin loupeže podle článku 176 část 2 trestního zákona Lotyšské republiky, jehož se měl dopustit tím, že v noci na 30. 5. 1999 mezi 02.00-04.00 hod., spolu s dalšími spoluobviněnými osobami, ve V. (Lotyšská republika) v blízkosti ulice U. přistoupili k A. B. a požadovali po něm peníze. Když jim odpověděl, že žádné peníze nemá, obvinění ho napadli údery a kopy do hlavy a těla, čímž mu způsobili zhmoždění hlavy, podlitiny na tváři a pažích a otřes mozku. Poté mu odcizili osobní majetek a peníze v celkové hodnotě 46 Ls. Ž. se na činu podílel tak, že jmenovaného jednou kopl do hlavy a posléze mu odcizil obuv.

Po dobu průvozu bude vydávaná osoba držena ve vazbě.

Odůvodnění:

Generální prokuratura Lotyšské republiky požádala na základě čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání o povolení průvozu státního občana Lotyšské republiky jménem M. Ž. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci vydání této osoby ze Slovenské republiky do Lotyšské republiky k trestnímu stíhání pro trestný čin uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí. Na jmenovaného bylo vydáno Vidzemským regionálním soudem dne 9. 8. 2000 pod sp. zn. K-74/02 rozhodnutí o uložení bezpečnostního opatření formou vězení.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Generální prokuratury Lotyšské republiky z hlediska splnění právních podmínek citované mezinárodní Úmluvy. Zjistil, že v posuzovaném případě jde o vydání k trestnímu stíhání pro trestný čin, který z hlediska právních řádů Lotyšské republiky i České republiky splňuje podmínky pro povolení průvozu ve smyslu čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání, ve znění výhrady České republiky. Trestní stíhání není promlčeno ani podle právního řádu Lotyšské republiky, ani podle právního řádu České republiky. Osoba, o jejíž vydání jde, není občanem České republiky. Generální prokuratura Lotyšské republiky je orgánem oprávněným k podání žádosti o průvoz ve smyslu čl. 21 odst. 1 a čl. 12 odst. 1 Evropské úmluvy o vydávání, ve znění prohlášení Lotyšské republiky ze dne 17. 4. 1997.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu osoby jménem M. Ž. za účelem trestního stíhání v Lotyšské republice, Nejvyšší soud České republiky žádosti Generální prokuratury Lotyšské republiky vyhověl. Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu vydávané osoby v době průvozu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. června 2001

Předseda senátu

JUDr. Antonín Draštík

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru