Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 4/2013Usnesení NS ze dne 04.07.2013

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:11.TCU.4.2013.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 4/2013-13

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 4. července 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, ve věci občana České republiky obv. M. H. a rozhodl takto:

I. Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení M. H., rozsudkem Zemského soudu v Chemnitz ze dne 3. 4. 2009, sp. zn. 7 Ns 710 Js 44807/07, pro spáchání trestného činu pokusu krádeže podle § 242 odst. 1, odst. 2, § 243 odst. 1, věta 2, č. 1, § 22, § 23 věta 2, odst. 2 § 52 německého tr. zákona, za který mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání 18 (osmnácti) měsíců, při započítání trestu odnětí svobody v trvání 14 (čtrnácti) měsíců, který mu byl uložen rozsudkem Obvodového soudu v Pirně ze dne 16. 7. 2009, sp. zn. 1 Ls 193 Js 7455/09 Haft, pro spáchání trestného činu krádeže ve skupině podle § 242, 243 odst. 1, bod 2, § 25 odst. 2 německého tr. zákona, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

II. Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení M. H., rozsudkem Zemského soudu v Annaberg ze dne 18. 10. 2010, sp. zn. 3 Ds 700 Js 16557/10, pro spáchání trestného činu krádeže ve zvlášť těžkém případě podle § 55, § 25 odst. 2, § 242 odst. 1, § 243 odst. 1, věta 1 č. 1 německého tr. zákona, za který mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání 1 (jeden) rok a 9 (devět) měsíců, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

I. Rozsudkem Zemského soudu v Chemnitz (Spolková republika Německo) ze dne 3. 4. 2009, sp. zn. 7 Ns 710 Js 44807/07, byl občan České republiky M. H. odsouzen pro spáchání trestného činu krádeže podle výše uvedených ustanovení německého tr. zákona. Podle skutkových zjištění Zemského soudu v Chemnitz dne 22.12.2007 kolem 00.25 hod. obv. M. H. společně s J. M. na základě společného rozhodnutí k činu vypáčili v areálu autosalonu K.v G. zadní část kontejneru zajištěného minimálně 3 zámky a odcizili z něj 3 sady nových pneumatik. V době příchodu policie obvinění již měli část pneumatik ve svém vozidle, další část již byla připravena před ním. U pneumatik se jednalo o 4 pneumatiky zn. Continetal v jednotkové ceně 120,- EUR, 4 pneumatiky zn. GoodYear v jednotkové ceně 60 – 80,- EUR a 4 pneumatiky zn. Dunlop v jednotkové ceně 200,- EUR, takže celková cena činila cca 1.900,- EUR.

II. Rozsudkem Obvodového soudu v Pirně (Spolková republika Německo) ze dne 16. 7. 2009, sp. zn. 1 Ls 193 Js 7455/09 Haft, byl obv. H. (spolu s obv. M.) odsouzen pro spáchání trestného činu krádeže. Podle skutkových zjištění tohoto soudu dne 14. 2. 2008 před 22.30 hod. obviněný H. (společně s J. M.) podle předchozí domluvy vypáčili visacím zámkem uzamčený kontejner s autodíly, stojící v Autosalonu Renault S., I., D. a z tohoto skladovacího kontejneru odcizili pět kompletních sad kol, aby je mohli prodat. Přičemž všech 20 pneumatik bylo nasazeno na hliníkových ráfcích. Jednalo se o použitá kola v celkové hodnotě minimálně 2.000,- EUR, která byla vždy v provozu maximálně jednu sezónu. Jmenovaná kola obvinění uložili na přívěs s úřední českou registrační zn. ............... za osobní vůz Seat Malaga, úřední české reg. zn. ......... Kromě toho oba obvinění odcizili ještě větší množství ráfků, které neměl žádnou prodejní hodnotu.

III. Rozsudkem Obvodového soudu v Annaberg (Spolková republika Německo) ze dne 18. 10. 2010, sp. zn. 3 Ds 700 Js 16557/10, byl obv. H. odsouzen pro krádež ve zvlášť těžkém případě k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 1 (jednoho) roku a 9 (devět) měsíců. Podle skutkových zjištění tohoto soudu se dne 31. 1. 2008 v době od 21.45 do 22.15 hod. obv. M. a jinak stíhání K., B. vloupali ve vědomé a chtěné spolupráci v oblasti nemovitosti G. v A.-B. tam odstavený kontejner autosalony S., aby odcizili pneumatiky uložené uvnitř v celkové hodnotě asi 3.400,- EUR. Obv. H. zatím svým osobním vozem vyčkával před místem, aby ukradené zboží odvezl, čímž zajišťoval místo činu dle předchozí dohody. Před dokončením činu byli účastníci policií zastaveni, takže nakonec k odvezení lupu nedošlo. Ale na zámku kontejneru vznikla věcná škoda ve výši 150,- EUR.

IV. Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem pod sp. zn. 394/2009-MOT-T/28 ze dne 27. 12. 2012, Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a navrhuje, aby Nejvyšší soud rozhodl, že se na odsouzení obv. H. rozsudkem Zemského soudu v Chemnitz ze dne 3. 4. 2009, sp. zn. 7 Ns 710 Js 44807/07 a Obvodového soudu Annaberg ze dne 18. 10. 2010, sp. zn. 3 Ds 700 Js 16 557/10, hledí jako na odsouzení soudem České republiky. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 8. 1. 2013.

Podle § 4a odst. 3 může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že odsouzený M. H. je občanem České republiky, byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie a odsouzení se ve všech případech týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky § 4a odst. 3 zákona.

Co se týče závažnosti spáchaných skutků, odsouzený H. se v rámci organizované skupiny ve všech skutcích dopustil závažné úmyslné majetkové trestné činnosti, kterou si dlouhodobě obstarával rychlý zdroj finančních prostředků. Přičemž celková škoda z jednotlivých prokázaných trestných činů dosahuje přibližné celkové částky kolem výše 7.500,- EUR.

Za spáchání výše popsaných skutků byl obv. H. uložen Zemským soudem v Chemnitz trest odnětí svobody v trvání 18 (osmnácti) měsíců a Obvodovým soudem Pirna trest odnětí svobody v trvání 14 (čtrnácti) měsíců. V obou případech se jedná o trest, který je podle platného trestního zákoníku adekvátní závažnosti popsané spáchané trestné činnosti.

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedená odsouzení obv. M. H. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky, a proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. července 2013

Předseda senátu

JUDr. Stanislav Rizman

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru