Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 38/2007Usnesení NS ze dne 31.05.2007

EcliECLI:CZ:NS:2007:11.TCU.38.2007.1

přidejte vlastní popisek

11 Tcu 38/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 31. května 2007 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl takto:

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky J. R., rozsudkem Obvodového soudu Dresden, Spolková republika Německo, ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. 215 Ds 314 Js 022890/06, a to pro trestný čin krádeže podle § 242 odst. 1, § 243 odst. 1 č. 1 a § 53 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, k trestu odnětí svobody v délce trvání jednoho roku a dvou měsíců.

Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Obvodového soudu Dresden, Spolková republika Německo, který nabyl právní moci dne 8. 9. 2006, byl J. R. uznán vinným trestným činem krádeže podle shora uvedených ustanovení právních předpisů Spolkové republiky Německo a odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání jednoho roku a dvou měsíců.

Uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění soudu tím, že:

1. dne 16. 5. 2006 kolem 13:30 hod. vnikl vyražením okénka u dveří spolujezdce do řádně uzamčeného osobního vozu, patřícího S. ú. p. c. s. v K. a odcizil odtud černou tašku s laptopem, jakož i tiskárnu, nabíječku, vícero CD a disket, mobilní telefon tov. zn. Siemens, jakož i technický průkaz vozu a tankovací kartu v celkové hodnotě asi 1 500 €, aby s uvedenými věcmi v budoucnu disponoval jako vlastník,

2. dne 16. 5. 2006 v době mezi 14:15 hod. a 16:50 hod. vnikl neznámým způsobem do řádně uzamčeného osobního vozu, poškozené H. K., a odcizil z něj zabudované autorádio tov. zn. Pionieer v hodnotě 375 € za účelem ponechat si ho pro vlastní potřebu,

3. dne 13. 3. 2006 v době od 16:30 hod. do 20:20 hod. vnikl násilně vyháčkováním okénka u dveří spolujezdce do osobního vozu tov. zn. Opel Astra, patřícího poškozenému A. B., odemkl dveře a z vnitřního prostoru vozidla odcizil CD–rádio tov. zn. Blaupunkt, jakož i mobilní telefon tov. zn. Siemens SL 55 v celkové hodnotě asi 500 €, a to za účelem ponechat si tyto věci pro svoji potřebu,

4. dne 15. 5. 2006 v době od 12:30 hod. do 13:20 hod. vnikl násilným rozbitím okénka u dveří spolujezdce do řádně uzamčeného osobního vozu tov. zn. Ford Mondeo, patřícího poškozenému D. O., přičemž z tohoto vozidla odcizil zabudované CD–autorádio tov. zn. Sony CDX GT 300, jakož i tam se nacházející CD Joany Baez, aby si tyto věci ponechal pro vlastní potřebu.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 17. 5. 2007, pod sp. zn. 3627/2006–MO–M/6, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen „zákon“), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německým soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu České republiky dne 21. 5. 2007.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud České republiky rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený J. R. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 247 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený J. R. se dopustil úmyslné majetkové trestné činnosti, přičemž jednal v takovém rozsahu (ve čtyřech případech způsobil celkově větší škodu), že již lze jeho trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen již poměrně citelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. května 2007

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru