Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 254/2003Usnesení NS ze dne 28.11.2003

EcliECLI:CZ:NS:2003:11.TCU.254.2003.1

přidejte vlastní popisek

11 Tcu 254/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 28. listopadu 2003 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl takto:

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky J. P. rozsudkem Okresního soudu v Norimberku, Spolková republika Německo, ze dne 10. 5. 2000, sp. zn. 44 Ls 806 Js 25963/99, ve spojení s rozsudkem Zemského soudu v Norimberku, Spolková republika Německo, ze dne 18. 9. 2000, sp. zn. 2 Ns 806 Js 25963/1999, trestného činu těžké krádeže ve skupině, trestného činu krádeže vloupáním a trestného činu krádeže se zbraní podle § 242, § 244 odst. 1 písm. a), odst. 3, § 248a, § 25 a § 63 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, k celkovému trestu odnětí svobody v trvání dvou let a šesti měsíců.

Odůvodnění:

Rozsudkem Obvodového soudu v Norimberku, Spolková republika Německo, ze dne 10. 5. 2000, sp. zn. 44 Ls 806 Js 25963/99, ve spojení s rozsudkem Zemského soudu v Norimberku, Spolková republika Německo, ze dne 18. 9. 2000, sp. zn. 2 Ns 806 Js 25963/1999, jenž nabyl právní moci téhož dne, byl J. P. uznán vinným trestným činem těžké krádeže vloupáním spáchaným ve spolupachatelství v šesti případech a pokusem trestného činu krádeže vloupáním spáchaným ve spolupachatelství v šesti případech a pokusem trestného činu krádeže vloupáním spáchaným ve spolupachatelství v jednom případě, trestným činem krádeže se zbraněmi spáchaným ve spolupachatelství ve dvou případech podle § 242, § 244 odst. 1 písm. a), odst. 3, § 248a, § 25 a § 63 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, za které byl odsouzen k celkovému trestu odnětí svobody v trvání dvou let a šesti měsíců.

Uvedené trestné činnosti se jmenovaný podle skutkových zjištění soudů obou stupňů dopustil tím, že

1. dne 7. 12. 1999 mezi 7,40 hod. a 14,55 hod. pronikl společně s obžalovaným T. D. do bytu poškozeného H. L. v K. 25 v N., kde odcizil předměty v celkové hodnotě cca 5.000,- DM, přičemž prolomením bytových dveří vznikla věcná škoda cca 3.500,- DM,

2. dne 7. 12. 1999 mezi 7,40 hod. a 14,55 hod. pronikl společně s obžalovaným T. D. do bytu poškozené F. B. v K. 25 v N. tak, že násilně vyrazili bytové dveře, kde odcizil prsten v hodnotě cca 120,- DM , přičemž vznikla škoda cca 1.700,- DM,

3. dne 7. 12. 1999 mezi 7,40 hod. a 14,30 hod. pronikl společně s obžalovaným T. D. do bytu poškozené S. R., H. 25 v N. tak, že vyrazil dveře bytu, odcizil předměty v hodnotě cca 4.000,- DM, přičemž vznikla věcná škoda ve výši cca 700,-DM,

4. dne 7. 12. 1999 mezi 7,40 hod. a 14,30 hod. se pokusil společně s obžalovaným T. D. vypáčit dveře bytu Dr. W. H., H. 25 v N., přičemž se mu byt otevřít nepodařilo,

5. dne 7. 12. 1999 mezi 11,00 hod. a 13,00 hod. pronikl společně s obžalovaným T. D. vyražením dveří do bytu U. E., W. 6 v N., odcizili předměty v hodnotě cca 7.000,- DM, hotovost ve výši 800,?DM a asi 20 pětimarkových mincí, přičemž vzniklá věcná škoda činí 2.600,?DM,

6. dne 7. 12. 1999 mezi 11,00 hod. a 13,00 hod. pronikl společně s obžalovaným T. D. do bytu H. G., W. 6 v N. tak, že vyrazil dveře a odcizil věci, hotovost ve výši 200,-DM, mince v hodnotě 15,? DM, cizí bankovky a mince, přičemž vzniklá věcná škoda činí 2.600,-- Kč,

7. dne 7. 12. 1999 mezi 11,00 hod. a 13,00 hod. pronikl společně s obžalovaným T. D. do bytu R. K., W. 6 v N., kde odcizil předměty v hodnotě cca 2.000,-- Kč, přičemž vzniklá věcná škoda se pohybuje mezi 2.000,-- až 3.000,- Kč.

8. dne 7. 12. 1999 v 16,00 hod odcizil společně s výše uvedeným obžalovaným ve vědomě a záměrné spolupráci u firmy W., L. 12-24 3 páry ponožek v hodnotě celkem 80,50 DM,

9. dne 7. 12. 1999 v 16,30 hod. odcizil společně s výše uvedeným obžalovaným ve vědomé a záměrné spolupráci u firmy C. M., L. 25-27 v N. prádlo v celkové hodnotě 324,75 DM, přičemž při krádežích pod body 8 a 9 měl J. P. v opasku sklápěcí nůž.

Dne 6. 11. 2003 pod sp. zn. 2227/2001-MO-M podalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německého soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Podle § 4 odst. 1 zákona o Rejstříku trestů se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl podle § 384a odst. 1 trestního řádu Nejvyšší soud ČR. Podle § 4 odst. 2 zákona o Rejstříku trestů může však Nejvyšší soud ČR na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin krádeže podle § 247 trestního zákona). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona o Rejstříku trestů.

V posuzované věci jsou ovšem dány i podmínky materiální povahy. J. P. se dopustil závažné úmyslné majetkové trestné činnosti spáchané mnoha útoky v krátkém časovém rozmezí, s vysokou škodou způsobenou více osobám. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný nepodmíněný trest odnětí svobody.

Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona o Rejstříku trestů týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. listopadu 2003

Předseda senátu

JUDr. Antonín Draštík

Vyhotovil:

JUDr. Alexander Sotolář

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru