Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 251/2012Usnesení NS ze dne 23.04.2013

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:11.TCU.251.2012.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 251/2012-10

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 23. dubna 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na přijetí rozhodnutí ve věci občana České republiky, obv. M. M., podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení M. M. rozsudkem Obvodního soudu v Plauen ze dne 30. 7. 2009, sp. zn. 6 Ls 423 Js 8163/09 jug mi, ve spojení s rozsudkem Obvodního soudu v Plauen ze dne 6. 1. 2009, sp. zn. 6 Ls 423 Js 17518/08 jug, pro spáchání trestných činů úmyslného ublížení na zdraví, nátlaku a poškození věci podle § 223 odst. 1, § 240 odst. 1 a 2, § 303, § 52, § 53 německého tr. zákoníku, § 1, § 3, § 105 zákona o soudu pro mladistvé, za který mu byl uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání 1 (jednoho) roku a 8 (osm) měsíců, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

Rozsudkem Obvodního soudu v Plauen ze dne 30. 7. 2009, sp. zn. 6 Ls 423 Js 8163/09 jug (Spolková republika Německo), při započítání trestu z rozsudku Obvodního soudu v Plauen ze dne 6. 1. 2009, sp. zn. 6 Ls 423 Js 17518/08 jug, byl obv. M. M. uznán vinným ze spáchání výše uvedených trestných činů a následně odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 1 (jednoho) roku a 8 (osm) měsíců.

Podle skutkových zjištění Obvodního soudu v Plauen, popsaných v rozsudku sp. zn. 6 Ls 423 Js 8163/09 jug ze dne 30. 11. 2009 obv. M.:

1. dne 23. 1. 2009 asi ve 23,45 hod. přitlačil poškozeného H. v P. na rohu J. Strasse/F. na domovní zeď a potom ho několikrát udeřil pěstí do obličeje, aby ho zranil, a poté přitlačil H. na zem tak, aby poškozený klečel před svědkyní S. a nutil ho, aby se jí omluvil za údajnou urážku,

2. v přesně nezjistitelném okamžiku ve večerních hodinách dne 12. 2. 2009 obv. M. poškodil úmyslným okopáváním větší počet pískovcových desek, které tvoří obložení Městské galerie v Paulen, aby jí způsobil škodu. Tímto způsobil značnou věcnou škodu, kterou poškozená firma ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG vyčíslila celkovou částkou ve výši 7.400,- €.

Do tohoto rozhodnutí bylo započítáno i odsouzení Obvodního soudu Plauen, sp. zn. 6 Ls 423 Js 17518/08 jug ze dne 6. 1. 2009, za spáchání krádeže méně hodnotné věci (konkrétně krádeže tabáku) a dále tresty, které byly tímto rozhodnutím započítány - konkrétně trest odnětí svobody ve výši 9 měsíců pro mladistvé, s podmíněným odkladem na tři roky, uložený Obvodním soudem Greiz, sp. zn. 350 Js 25339/05 ze dne 7. 6. 2006, a trest odnětí svobody v trvání 10 měsíců pro mladistvé, uložený rozhodnutím Obvodního soudu Gera sp. zn. 350 Js 11480/06 2 Ls jug ze dne 8. 6. 2006.

Obvodním soudem Greiz ze dne 7. 6. 2006, sp. zn. 350 Js 25339/05 DS jug, byl obv. M. odsouzen pro společné lupičské donucování ve dvou méně závažných případech a společnou krádež se zbraní, a dále pokus o společnou krádež ve zvlášť závažném případě, společnou krádež ve dvou případech, krádež, zranění a rušení domovního míru.

Obvodním soudem v Gera ze dne 8. 6. 2006, sp. zn. 350 Js 11480/06 2 Ls jug, pro společný pokus o krádež v jednom obzvláště závažném případě, poškození věci ve třech případech ve skutkové jednotě s nebezpečným zraněním i úmyslném zranění ve dvou případech, z toho v prvním případě ve skutkové shodě s pokusem o donucování.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem pod sp. zn. 1029/2009-MOT-T/10 ze dne 18. 12. 2012, Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s žádostí o to, aby Nejvyšší soud ČR rozhod, že se na odsouzení obv. M. rozsudkem Obvodního soudu Plauzen ze dne 30. 7. 2009, sp. zn. 6 Ls 423 Js 8163/09 jug, při započítání trestu z rozsudku Obvodního soudu Plauen ze dne 6. 1. 2009, sp. zn. 6 Ls 423 Js 17518/08 jug, hledí jako na odsouzení soudem České republiky. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 21. 12. 2012.

Obecně - podle § 4a odst. 3 může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že odsouzený M. M. je občanem České republiky, byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie a všechna výše uvedená odsouzení se týkají skutků, která vykazují znaky trestných činů i podle příslušných právních předpisů České republiky - konkrétně se jedná o trestné činy poškození cizí věci podle 228 tr. zákoníku, ublížení na zdraví podle § 146, útisku podle § 177 tr. zákoníku a krádeže podle § 205 tr. zákoníku. Tím jsou splněny formální podmínky § 4a odst. 3 zákona.

Co se týče splnění materiální podmínky, odsouzený se svými skutky opakovaně dopustil trestných činů zaměřených proti zdraví, proti svobodě a proti majetku. V posledním případě poškození věci (úmyslného poškození pískovcového obložení) dosáhla výše škody částky v celkové výši 7.00,- EUR. Druh a výměra celkového trestu odnětí svobody ve výši 1 (jednoho) roku a 8 (osmi) měsíců, který mu byl uložen posledním rozhodnutím Obvodního soudu Plauen, sp. zn. 6 Ls 423 Js 8163/09 jug z 30. 7. 2009, který zahrnuje tresty dříve uložené, zcela odpovídají závažnosti všech spáchaných trestných činů.

Z toho tedy lze dovodit, že podmínky § 4a odst. 3 zákona jsou splněny, a proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. dubna 2013

Předseda senátu

JUDr. Stanislav Rizman

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru