Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 25/2013Usnesení NS ze dne 21.03.2013

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:11.TCU.25.2013.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 25/2013-9

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 21. března 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl

takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občanky České republiky M. D., rozsudkem Městského soudu v Kodani, Dánské království, ze dne 11. 12. 2007, sp. zn. SS2-10453/2007, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Městského soudu v Kodani ze dne 11. 12. 2007 byla M. D. uznána vinnou trestnými činy podle § 262a odst. 2, § 228 odst. 2 č. 2 a § 261 odst. 1 dánského trestního zákona a byla odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání dvou let.

Uvedené trestné činnosti se odsouzená dopustila podle zjištění Městského soudu v Kodani společně s dalším spolupachatelem tím, že

1. v době od září 2004 do začátku roku 2006 v Kodani společně verbovali, přepravili, ubytovali doma nebo přijali české ženy E. M. a J. S., přičemž bylo použito nezákonného tlaku, potlačení svobody, vyhrožování, uvádění v omyl, utvrzování v omylu nebo využívání omylu nebo jiného nepřípustného způsobu k tomu, aby využili dotyčné ženy k sexuální nemravnosti, v této situaci jim vyhrožovali násilím, zneužívali autoritu nebo využívali choulostivého postavení E. M. a J. S., a tím je přiměli k placení obnosů, které si E. M. a J. S. vydělaly provozováním prostituce na Vesterbro v Kodani.

2. v době od nejpozději od listopadu 2006 do prosince 2006 v Kodani společně verbovali, přepravili, ubytovali doma nebo přijali českou ženu J. K., přičemž bylo použito nezákonného tlaku, potlačení svobody, vyhrožování, uvádění v omyl, utvrzování v omylu nebo využívání omylu nebo jiného nepřípustného způsobu k tomu, aby využili dotyčnou ženu k sexuální nemravnosti tím, že jí v této situaci vyhrožovali násilím, zneužívali autoritu nebo využívali choulostivého postavení J. K., a tím ji přiměli k placení obnosů, které si J. K. vydělala provozováním prostituce na Vesterbro v Kodani.

3. v době od září 2004 do 16. února 2006 v Kodani společně verbovali, přepravili, poskytli ubytování nebo přijali českou ženu M. S., přičemž bylo použito nezákonného tlaku, potlačení svobody, vyhrožování, uvádění v omyl, utvrzování v omylu nebo využívání omylu nebo jiného nepřípustného způsobu k tomu, aby využili dotyčnou ženu k sexuální nemravnosti tím, že jí v této situaci vyhrožovali násilím, zneužívali autoritu nebo využívali choulostivého postavení M. S., a tím ji přiměli k placení obnosů, které si M. S. vydělala provozováním prostituce na Vesterbro v Kodani.

4. v době od září 2004 do 16. února 2007 v Kodani kvůli zisku svedli české ženy E. M., J. S., J. K. a M. S. k sexuální nemravnosti, přičemž na nich žádali částky, které ženy přijaly za provozování prostituce na Vesterbro v Kodani, aby tak získali ekonomický užitek.

5. 15. února 2007 v přibližně v 16.00 na neznámém místě v Kodani společně se dvěma neidentifikovanými spolupachateli zbavili J. K. svobody, tím že J. K. byla proti své vůli vsazena do auta a vezena k B. T. a M. D. do bytu na M. B. V. …, st. th na F., kde J. K. byla držena do 16. února 2007 do přibližně 13.00.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzená M. D. je občankou České republiky, která byla odsouzena soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin obchodování s lidmi podle § 168 tr. zákoníku, minimálně trestný čin omezování osobní svobody podle § 171 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzená se dopustila úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně osobní svobody. Jednala přitom v takovém rozsahu (zejména se dopustila trestné činnosti na více poškozených), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl jí uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. března 2013

Předseda senátu:JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru