Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 243/2012Usnesení NS ze dne 04.07.2013

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:11.TCU.243.2012.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 243/2012-13

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 4. července 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, ve věci občana České republiky, obv. M. M. a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení M. M., rozsudkem Obvodního soudu v Norimberku ze dne 18. 1. 2010, sp. zn. 65 Ls 609 Js 51212/09, pro spáchání trestného činu krádeže podle § 242 odst. 1, § 17 odst. 2 spolkového zákona o centrálním registru (BZRG), při započítání trestu odnětí svobody v trvání 3 (tří) let, který mu byl uložen rozsudkem Obvodního soudu – senátu pro mladistvé – v Norimberku ze dne 27. 8. 2008, sp. zn. 60 Js 605 Ls 41 647/08, k trestu odnětí svobody v trvání 3 (tří) let a 9 (devíti) měsíců, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

Rozsudkem Obvodního soudu v Norimberku ze dne 18. 1. 2010, sp. zn. 65 Ls 609 Js 51212/09 (Spolková republika Německo), byl obv. M. M. uznán vinným ze spáchání trestného činu krádeže § 242 odst. 1, § 17 odst. 2 spolkového zákona o centrálním registru (BZRG).

Podle skutkových zjištění Obvodního soudu v Norimberku spáchal obviněný tento trestný čin tím, že:

v blíže nezjistitelnou dobu, mezi dnem 16. 9. 2009, 22.00 hod. a 9. 10. 2009, 14.30 hod., odcizil z domu poškozené R. H., G. v N., laptop zn. HP s příslušenstvím v celkové hodnotě cca 500,- € a malou televizi zn. Philips v hodnotě 50,- €, aby si tyto předměty ponechal a následně prodal. To také udělal, když v N., V. neznámému člověku prodal tyto věci asi za 175,- €, aby si za tyto peníze opatřil heroin.

Do konečného trestu v celkové výši 3 (tří) let a 9 (devět) měsíců, který byl uložen obv. M. rozsudkem Obvodního soudu v Norimberku ze dne 18. 1. 2010, sp. zn. 65 Ls 609 Js 51212/09, byl tímto soudem započten také trest z pravomocného rozsudku Obvodního soudu – senátního soudu pro mladistvé – Norimberk ze dne 27. 8. 2008, sp. zn. 60 Js 605 Ls 41 647/08, kterým byl M. M. uznán vinným ze spáchání trestného činu krádeže a vynucení služeb ve třech skutkově souvisejících případech a následně odsouzen k trestu odnětí svobody ve výši 3 (tří) let.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem pod sp. zn. 803/2009-MOT-T/30 ze dne 11. 12. 2012, Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 13. 12. 2012.

Podle § 4a odst. 3 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že odsouzený M. M. je občanem České republiky, byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky § 4a odst. 3 zákona.

Co se týče závažnosti spáchaných skutků, odsouzený se opětovně dopustil úmyslné majetkové trestné činnosti. Touto činností si obviněný dlouhodobě obstarává rychlý zdroj finančních prostředků na heroin, na kterém je závislý. Na výši uloženého trestu Obvodním soudem v Norimberku měl vliv i trest, který v minulosti odsouzenému tento soud uložil rozhodnutím ze dne 27. 8. 2008, sp. zn. 60 Js 605 Ls 41 647/08, takže odsouzenému byl nově uložen trest odnětí svobody v trvání 3 (tří) let a 9 (devíti) měsíců, který je zcela odpovídající závažnosti spáchané trestné činnosti.

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení obv. M. M. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky, a proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. července 2013

Předseda senátu

JUDr. Stanislav Rizman

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru