Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 22/2013Usnesení NS ze dne 14.03.2013

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:11.TCU.22.2013.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 22/2013-8

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 14. března 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů se na odsouzení občana České republiky R. K. rozsudkem Zemského soudu Linz, Rakousko, ze dne 18. 3. 2011, sp. zn. 27 Hv 18/11s, který nabyl právní moci dne 22. 6. 2012 , a to pro zločin závažné krádeže vloupáním v rámci zločinného spolčení podle §§ 127, 128 odst. 2, 129 č. 1 a 2, 130 2. případ Trestního zákoníku Rakouska spáchané jako (přispívající) spolupachatel podle § 12 3. případ Trestního zákoníku Rakouska, k trestu odnětí svobody v trvání dvou let se hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu Linz ze dne 18. 3. 2011 byl R. K. uznán vinným trestným činem krádeže v rámci zločinného spolčení ve spolupachatelství a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou let.

Shora uvedené trestné činnosti se obviněný dopustil podle zjištění Zemského soudu Linz tím, že přispěl v dále uvedených časech k dále uvedeným trestným činům přímých pachatelů tím, že tyto odvezl na místa činu případně čekal v jejich blízkosti nebo - pro případ nouze - čekal na výzvu, když bezprostřední pachatelé odcizili dále uvedeným poškozeným cizí movité věci v hodnotě celkově mnohonásobně překračující 50.000,- EUR vloupáním s úmyslem protiprávně obohatit sebe nebo třetí osoby prostřednictvím jejich přivlastnění, a sice:

1. V noci na den 20. září 2007 v P. osobám oprávněným k disponování společnosti Autohaus Ortner & Gunther vylomením plexisklového okenního skla a vniknutím do areálu společnosti a vybráním autoklíčů, které byly ve schránce na klíče od vozu Audi A6, 2,7 Tdi V6 v hodnotě 49.000,- EUR, jednoho osobního vozu Audi A3 Sportback v hodnotě 26.000,- EUR, jednoho osobního vozu VW Golf VR 32 4-motion v hodnotě 34.000,- EUR a rovněž výrobků Audi a VW neznámé hodnoty,

2. dne 14. listopadu 2007 v U. osobám oprávněným k disponování společnosti Autohaus Himmelbauer rozbitím kancelářského okna, vylomením dvou krabic na klíče a vybráním klíče od zapalování tří osobních vozů Mitsubishi L 200 v celkové hodnotě 98.470,- EUR a dvou autorádií Sony a JVC v celkové hodnotě 328,- EUR,

3. v noci 12. prosince 2007 ve F. osobám oprávněným k disponování společností Firma Lenzenweger rozbitím skleněné výplně dveří u vstupu a odcizením ve schránce na klíče uloženého klíče od osobního vozidla Jeep Commander v hodnotě 43.900,- EUR a Porsche Cayenne v hodnotě 45.000,- EUR a tří bund v hodnotě 1.770,- EUR,

4. dne 27. 12. 2007 v P. osobám oprávněným k disponování společnosti Lagerhausgenossenschaft Pregarten-Galneukirchen rozbitím dveří dílny a většího počtu oken i odcizením většího počtu klíčů k vozidlům jednoho traktoru John Deere 6230 a traktoru Steyr 9090M a laptopu, tří motorových pil a dvou bund v celkové hodnotě přibližně 110.000,- Eur,

5. v noci na den 4. března 2008 v K. osobám oprávněným k disponování společnosti Birngruber GMBH & CO KG rozbitím dvou okenních tabulí, vylomením dvou schránek na klíče a odcizením klíčů k vozidlům jeden osobní vůz A6 2,0 TDI v hodnotě 44.151,- EUR, jeden osobní vůz Audi A4 Avant 2,0 TDI v hodnotě 39.712,- EUR, jeden osobní vůz Audi Sportback A3, 1,9 TDI v hodnotě 28.398,- EUR a dva navigační přístroje v celkové hodnotě 698,99 EUR.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 31. 1. 2013, pod č. j. 566/2012-MOT-T/7, podle ustanovení § 4a odst. 3 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) návrh, aby rozhodl, že se na odsouzení shora jmenovaného českého občana rozsudkem Zemského soud Linz ze dne 18. 3. 2011, sp. zn. 27 Hv 18/11s hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou pro rozhodnutí zákonné podmínky.

Především je třeba uvést, že podle § 4a citovaného zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 zákona č. 40/2009 Sb. tr. zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně vlastnického práva. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména dopustil se trestné činnosti krádeže opakovaně (v 5 případech) jako spolupachatel, přičemž jeho jednání neslo určité prvky činnosti v rámci organizované zločinecké skupiny. Způsobená věcná škoda mnohonásobně překračovala 50. 000,- Eur (značná škoda). Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 týkající se závažnosti a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. března 2013

Předseda senátu

JUDr. Stanislav Rizman

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru