Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 21/2013Usnesení NS ze dne 21.03.2013

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:11.TCU.21.2013.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 21/2013-11

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 21. března 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky V. M., rozsudkem Obvodového soudu Pirna, Spolková republika Německo, ze dne 2. 9. 2010, sp. zn. 22 Ls 151 Js 45188/08 Erw., hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Obvodového soudu Pirna ze dne 2. 9. 2010 byl V. M. uznán vinným trestným činem krádeže ve dvanácti případech a byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let a čtyř měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Obvodového soudu Pirna tím, že se opakovaně vloupával do chat a jiných rekreačních objektů, v jednom případě do restaurace, kde odcizoval převážně potraviny, alkoholické a nealkoholické nápoje, oblečení, elektroniku a jiné zde uložené movité věci. Konkrétně odcizil věci:

1. mezi 6. 1. 2008 a 12. 1. 2008 v B. S./OT O., Z. …, z chaty R. E.,

2. v době od 29. 1. 2008, 17.00, do 30. 1. 2008 v B. S./OT O. Z. …, z chaty Dr. Ing. U. R.

3. v době od 5. 11. 2008 do 7. 11. 2008 z rekreačního domu ENSO Strom AG v B. S. /OT O., F. …,

4. v noci ze 7. 5. 2009 na 8. 5. 2009 z hostince v N./OT W. B., H. …,

5. dne 11. 10. 2009 kolem 6.00 hodin v B. S./OT O., Z. …, z chaty pana R. H.,

6. od 26. 9. 2009 do 19. 9. 2009 v B. S./OT O. K., na parcele …, z víkendového domu pana R. L.,

7. v době od 19. 9. 2009 do 26. 9. 2009 v B. S./OT O. K., na parcele …, z chaty paní Ch. M.,

8. v době od 25. 10. 2009 do 13. 11. 2009 v R., K. …, z chaty pana Ch. D.,

9. v noci z 18. 10. 2009 na 19. 10. 2009 v malých zahrádkách „Einigkeit“ v P./OT W., L. …, z altánku pana D. S.,

10. v noci z 20. 10. 2009 na 21. 10. 2009 v P./OT W. z altánu na zahradě „Waldeck“ č. … pana M. N.,

11. v době od 25. 4. 2010, 18.00 hodin, do 27. 4. 2010, 13.00 hodin v R., F. v zahrádkářské kolonii „Zur kleinen Bastei“ č. … z altánu pana G. K.,

12. v době od 25. 4. 2010 do 27. 4. 2010 v bodě 11 uvedené lokalitě v R., z altánu č. … pana F.-M. K.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený V. M. je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně vlastnického práva. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména se dopustil trestné činnosti opakovaně), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. března 2013

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru