Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 187/2014Usnesení NS ze dne 12.03.2015

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:11.TCU.187.2014.3
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 187/2014-I-33

USNESENÍ

Předseda senátu Nejvyššího soudu dne 12. března 2015 ve věci odsouzení občana České republiky obv. J. H. , Česká republika, cizozemským soudem podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:

Podle § 138 tr. ř. s použitím § 131 odst. 1 tr. ř. opravuji výrok usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2015, sp. zn. 11 Tcu 187/2014, a to tak, že správná spisová značka rozsudku Obvodního soudu Hof ze dne 13. 11. 2013 je 7 Ls 35 Js 10575/13.

Odůvodnění:

Rozsudkem Obvodního soudu Hof ze dne 13. 11. 2013, sp. zn. 7 Ls 35 Js 10575/13, který nabyl právní moci dne 13. 11. 2013, byl občan České republiky J. H. uznán vinným ze spáchání krádeže vloupáním do obydlí ve dvou případech v souběhu s pokusem o trestný čin krádeže vloupáním do obydlí podle § 242 I, § 244 I č. 3, II, § 22, § 23, § 53 německého tr. zákoníku, za který mu byl uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání 1(jednoho) roku a 6 (šesti) měsíců.

Následně Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem pod sp. zn. MSP-524/2014-MOT-T/8 ze dne 9. 12. 2014 Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. Tomuto návrhu Nejvyšší soud vyhověl usnesením ze dne 25. 2. 2014, sp. zn. 11 Tcu 187/2014, ve kterém rozhodl, že podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/2014 Sb. o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na výše uvedené odsouzení občana České republiky J. H. Obvodním soudem Hof hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Ve vyhotovení tohoto usnesení Nejvyššího soudu a následně v opisech tohoto usnesení však nedopatřením došlo ve spisové značce rozhodnutí Obvodního soudu Hof k písařské chybě, když namísto správné sp. zn. 7 Ls 35 Js 10575/13 ze dne 13. 11. 2013, byla uvedena nesprávná sp. zn. 7 Ls 25 Js 10575/13.

Předseda senátuproto tímto zvláštním usnesením v souladu s § 138 tr. ř., s použitím § 131 odst. 1 tr. ř., tento „překlep“ opravil, aby nejen usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2015, sp. zn. 11 Tcu 187/2014, ale také všechna další vyhotovení a opisy tohoto rozhodnutí byly v naprosté shodě s obsahem tohoto usnesení, jak bylo vyhlášeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 12. března 2015

Předseda senátu:JUDr. Stanislav Rizman

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru