Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 18/2011Usnesení NS ze dne 27.04.2011

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2011:11.TCU.18.2011.1
Dotčené předpisy

§ 4 odst. 2 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 18/2011-6

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 27. dubna 2011 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl takto:

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky M. S. rozsudkem Obvodního soudu Landshut, Spolková republika Německo, ze dne 5. 8. 2009, sp. zn. 12 LS 39 Js 13981/09, který nabyl právní moci téhož dne, a to pro trestný čin krádeže v jednočinném souběhu s úmyslným ublížením na těle podle §§ 242 odst. 1, 223 odst. 1, 230 a 52 německého trestního zákoníku, k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a tří měsíců.

Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Obvodního soudu Landshut ze dne 5. 8. 2009 byl M. S. uznán vinným trestným činem krádeže v jednočinném souběhu s úmyslným ublížením na těle a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a tří měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Obvodního soudu Landshut tím, že dne 29. 5. 2009 kolem 18.25 hod. odcizil v obchodních prostorách firmy Schlecker v B., 84130 Dingolfing, čtyři balení po pěti žiletkách značky Gillette Mach 3 a čtyři balení po pěti žiletkách značky Gillette Mach 3 Turbo v celkové hodnotě 99,92 €. Když byl osloven kvůli krádeži místním detektivem Eckstädtem, začal prchat. Po asi 300 m detektiv odsouzeného zastavil, ten se proti němu postavil, udeřil ho pěstí do obličeje a pokusil se mu dát další rány pěstí do břicha, nakonec mu dal několik ran do horní části těla. Poškozený utrpěl pohmožděniny na pravé tváři, škrábance v oblasti lícní kosti, odřeninu olekranonu a škrábance na levém hřbetu ruky a kloubu malíku.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 14. 2. 2011, pod č. j. 1106/2010–MOT–T/8, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen „zákon“), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německým soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený M. S. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (minimálně by se jednalo o trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku, v úvahu by mohl přicházet i pokus trestného činu ublížení na zdraví podle § 146 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně především vlastnického práva. Jednal přitom v takovém rozsahu, že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. dubna 2011

Předseda senátu:JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru