Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 159/2002Usnesení NS ze dne 06.09.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:11.TCU.159.2002.1

přidejte vlastní popisek

11 Tcu 159/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 6. září 2002 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl takto:

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky Z. K., rozsudkem Okresního soudu v Hofu, Spolková republika Německo, ze dne 26. 4. 2000, sp. zn. 7 Ls 28 Js 15296/99, a to pro trestné činy krádeže ve zvlášť těžkém případě v osmi případech a pokusu o krádež ve zvlášť těžkém případě ve dvou případech podle § 242 I, § 243 I věta 2 č. 2, č. 3, a § 53 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a šesti měsíců.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Hofu, Spolková republika Německo, ze dne 26. 4. 2000, sp. zn. 7 Ls 28 Js 15296/99, byl Z. K. uznán vinným, a to pro trestné činy krádeže ve zvlášť těžkém případě v osmi případech a pokusu o krádež ve zvlášť těžkém případě ve dvou případech podle § 242 I, § 243 I věta 2 č. 2, č. 3, a § 53 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo. Uvedených činů se podle zjištění soudu dopustil tím, že na podzim roku 1999 se rozhodl, že bude páchat po přicestování do Spolkové republiky Německo v blízkosti hranic vloupání do automobilů, aby z nich odcizoval takové věci, zejména autorádia a automobilové hifipříslušenství, přičemž

1. dne 27. 9. 1999 přicestoval přes hraniční přechod S. do M., vydal se k nemovitosti poškozeného A. D. -B. v M. a tam se vloupal do řádně uzamčeného osobního automobilu VW Passat, poškozeného D.-B., když otevřel dveře u řidiče napíchnutím spodního zámku a odcizil autorádio s přehrávačem a různá CD v celkové hodnotě 800 DM a způsobil přitom věcnou škodu 50 DM;

2. dne 14. 10. 1999 kolem 23.13 hodin přicestoval do Spolkové republiky Německo přes hraniční přechod S., zemský okres W. a dne 15. 10. 1999 kolem 01.55 hodin se vloupal do uzamčeného a odstaveného osobního automobilu Seat Ibiza, poškozené S. L. v A. napíchnutím spodního zámku ve dveřích spolujezdce a odcizil z osobního automobilu zabudovanou dětskou sedačku značky Römer v hodnotě 300 DM a způsobil věcnou škodu ve výši 50 DM. Bezprostředně po činu byl obžalovaný kontrolován a zadržen policejní hlídkou. Odcizená dětská sedačka se nacházela v obžalovaným řízeném osobním automobilu VW Golf;

3. ve stejnou noc, tedy 15. 10. 1999 před 01.55 hod. se vloupal do uzamčeného osobního automobilu VW Golf, obžalovaného H. B. v B. v A. napíchnutím spodního zámku u dveří spolujezdce, z vozidla ovšem nemohl nic odcizit;

4. téže noci stejnou noc se chtěl vloupat do uzamčeného osobního automobilu VW Polo, poškozeného M. S. v A., a to napíchnutím spodního zámku. Obžalovanému se ovšem nepodařilo dostat se do osobního automobilu. Při činu vznikla věcná škoda ve výši 50 DM;

5. téže noci se vloupal do uzamčeného osobního automobilu Fiat Panda poškozeného J. R., který stál zaparkovaný v K./ roh L. v A., a to rozříznutím skládací střechy a zevnitř odblokoval dveře. Z vozidla odcizil nainstalované autorádio Pionner a equalizér v celkové hodnotě 599 DM. Rozříznutím skládací střechy vznikla věcná škoda ve výši 300 DM;

6. téže noci se vloupal do uzamčeného osobního automobilu VW Golf poškozeného B. R., který stál zaparkovaný v ulici L. na úrovni spořitelny v A., a to napíchnutím spodního zámku ve dveřích řidiče, a odcizil z osobního automobilu radiomagnetofon značky ONWA včetně obslužného dílu, přenosný CD přehrávač značky PowerTEC, velkou červenou basu značky Crazy-Sound a skládací nůž, vše v celkové hodnotě 430 DM. Při činu vznikla věcná škoda ve výši 829 DM;

7. v blíže nezjištěnou dobu v noci ze dne 13. 10. 1999 v 18.30 hod. a 14. 10. 1999 v 7.40 hod. se vloupal do zaparkovaného uzamčeného osobního automobilu VW Golf, poškozené M. R., který stál zaparkovaný v K. ve W., a to napíchnutím zámku. Odcizil z něj modrý mobilní telefon Alcatel, CD přehrávač Sony v časové hodnotě 450 DM, osm CD a peněženku obsahující 100 DM. Čin byl spáchán šroubovákem, který měl obžalovaný u sebe při jeho zadržení dne 15. 10. 1999 v 01.55 hod. v A. Škoda na odcizených věcech činila 1000 DM, věcná škoda činí 150 DM;

8. ve čtvrtek dne 14. 10. 1999 mezi 02.30 hod. a 02.45 hod. se vloupal do řádně uzamčeného a zaparkovaného osobního automobilu VW Golf II poškozených M. a A. S. v W. napíchnutím zámku a odcizil z osobního automobilu rádio s kazetovým magnetofonem a zabezpečovací kartu proti krádeži, Blaupunkt Frankfurt, v hodnotě 600 DM a 23 DM v mincích;

9. ve stejnou noc se vloupal do zaparkovaného uzamčeného osobního automobilu Golf II poškozených D. a A. S., který stál zaparkovaný v W., a to napíchnutím zámku ve dveřích spolujezdce, a odcizil z něho autorádio s kazetovou částí Kenwood v hodnotě 500 DM, dále řidičský průkaz a doklad od vozidla poškozeného D. S.;

10. taktéž v noci ze 13. 10. 1999 na 14. 10. 1999 se vloupal do zaparkovaného a uzamčeného osobního automobilu VW Golf poškozeného H. H., který stál zaparkovaný v W., a to napíchnutím zámku dveří spolujezdce, a odcizil z osobního automobilu autorádio Blaupunkt s CD přehrávačem a keycard, model London REM169 v hodnotě 900 DM;

Za to byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a šesti měsíců.

Dne 3. 9. 2002 pod sp. zn. 4802/201-MO-M podalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německého soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl podle § 384a odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud České republiky. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestného činu podle právního řádu České republiky (trestný čin krádeže podle § 247 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. Z. K. si chtěl obstarat opakovaným pácháním zdroj příjmů, neboť chtěl autorádia s příslušenstvím dále prodávat. Dopustil se ve krátkém časovém období více útoků, přičemž vesměs násilným způsobem vnikal do uzavřených osobních automobilů. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v nikoli zanedbatelné výměře. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. září 2002

Předseda senátu

JUDr. Antonín Draštík

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru