Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 143/2005Usnesení NS ze dne 16.12.2005

EcliECLI:CZ:NS:2005:11.TCU.143.2005.1

přidejte vlastní popisek

11 Tcu 143/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 16. prosince 2005 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl takto:

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky M. A., rozsudkem Okresního soudu v Bratislavě V, Slovenská republika, ze dne 21. 2. 2005, sp. zn. 4 T 49/04, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Bratislavě ze dne 11. 5. 2005, sp. zn. 1 To 66/05, a to pro trestný čin krádeže dílem dokonaný, dílem ve stádiu pokusu podle § 247 odst. 1, odst. 4 slovenského trestního zákona a trestný čin legalizace příjmu z trestné činnosti podle § 252 odst. 1 písm. a), b), odst. 3 slovenského trestního zákona, k trestu odnětí svobody v trvání čtyř a půl roku.

Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Okresního soudu v Bratislavě, Slovenská republika, jenž ve spojení s citovaným usnesením Krajského soudu v Bratislavě, Slovenská republika, nabyl právní moci dne 11. 5. 2005, byl M. A. uznán vinným trestným činem krádeže dílem dokonaným, dílem ve stádiu pokusu podle § 247 odst. 1, odst. 4, slovenského trestního zákona a trestným činem legalizace příjmu z trestné činnosti podle § 252 odst. 1 písm. a), b), odst. 3 slovenského trestního zákona ve znění zákona č. 183/1999 slovenské Sbírky zákonů, a to v podstatě na základě zjištění, že

1) v přesně nezjištěné době v noci ze dne 17. 7. 2003 na 18. 7. 2003 v B.-P. na F. ul. z parkovacích míst odcizil zaparkované osobní motorové vozidlo značky VW Passat Variant 1,9 TDI combi, a to tak, že nezjištěným způsobem vnikl do vozidla a přemístil ho pak do objektu společných garáží v B. na P. ulici, kde bylo dne 19. 8. 2003 v demontovaném stavu nalezeno policií.Odcizením vozidla poškozené M. způsobil škodu ve výši 361.915,- Sk.

2) dne 18. 8. 2003 v době kolem 0.50 hodin v B.- P. na F. u. se pokusil odcizit zaparkované osobní vozidlo značky MAZDA MX 5 1,6, a to tak, že za pomoci přinesených nástrojů překonal uzamknutí na levých předních dveřích, vniknul do prostorů vozidla, kde se pokusil vozidlo nastartovat, přičemž poškodil spínací skříňku a byl zadržen příslušníky policie. V případě dokonání krádeže vozidla by způsobil poškozenému K. škodu ve výši 284.786,- Sk, a poškozením vozidla způsobil poškozenému škodu ve výši 11.004,- Sk,

3) dne 18. 8. 2003 bezprostředně po zadržení příslušníky policie při pokusu odcizit vozidlo poškozeného K. na F. u. uvedl, že přijel osobním motorovým vozidlem AUDI A4, které odstavil na W. ulici před P., a po příchodu na místo zaparkování uvedl, že přijel zaparkovaným vozem zn. Škoda Octavia combi 1,8 T, přičemž následnou lustrací bylo zjištěno, že jde ve skutečnosti o osobní vůz zn. Škoda Octavia Combi 1,8 T, které bylo odcizené neznámým pachatelem někdy v noci z 6. 7. na 7. 7. 2003 v N. a v době odcizení mělo hodnotu asi 420.000,- Sk. Následnou prohlídkou dvojgaráží č. 42 a č. 43, které obviněný na základě smlouvy o pronájmu užíval od 10. 7. 2003, bylo nalezeno, kromě vozidla VW Passat 1,9 TDI poškozené M. v demontovaném stavu, také vozidlo SEAT Toledo 1,6 odcizené neznámým pachatelem v N. někdy v noci z 6. 7. 2003 na 7. 7. 2003, rovněž v demontovaném stavu a které v době odcizení mělo hodnotu asi ve výši 380.000,- Sk.

Za to mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání čtyř a půl roku.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení slovenských soudů do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 3 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin krádeže podle § 247 tr. zák., trestný čin podílnictví podle § 251 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. M. A. se dopustil závažné majetkové trestné činnosti, kterou způsobil značnou škodu na cizím majetku. Společenská nebezpečnost jeho trestné činnosti je především zvyšována způsobem provedení činu (vloupání) a opakovaným pácháním trestné činnosti. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen již citelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. prosince 2005

Předseda senátu

JUDr. Antonín Draštík

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru