Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 142/2002Usnesení NS ze dne 20.08.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:11.TCU.142.2002.1

přidejte vlastní popisek

11 Tcu 142/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 20. srpna 2002 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl takto:

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky J. K. rozsudkem Okresního soudu v Ružomberku, Slovenská republika, ze dne 27. 8. 2001, sp. zn. 1 T 86/01, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Žilině ze dne 7. 11. 2001, sp. zn. 2 To 524/01, a to pro trestné činy porušování ochrany rostlin a živočichů podle § 181c odst. 1 písm a) a pytláctví podle § 181d odst. 1 trestního zákona Slovenské republiky, k trestu odnětí svobody v trvání dvanácti měsíců, trestu vyhoštění z území Slovenské republiky a trestu propadnutí věci – plátěného ruksaku zelené barvy, plastové krabice červené barvy vystlané molitanem s průhledným víkem, dalekohledu zn. Carl Zeiss 7x50 v. č. 4900947, dvou kusů kovových lesnických stupaček a červeného plátěného opasku.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Ružomberku, Slovenská republika, ze dne 27. 8. 2001, sp. zn. 1 T 86/01, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Žilině ze dne 7. 11. 2001, sp. zn. 2 To 524/01, byl J. K. uznán vinným trestnými činy porušování ochrany rostlin a živočichů podle § 181c odst. 1 písm a) a pytláctví podle § 181d odst. 1 trestního zákona Slovenské republiky. Uvedených trestných činů se podle zjištění soudu dopustil tím, že dne 4. května 2001 okolo 17.00 hod. v katastru obce L. R., okres R., kam přijel z České republiky ve svém osobním motorovém vozidle zn. Ford Escort, v dolině zvané N. R. pod lyžařským vlekem vozidlo odstavil a vzal z něj ruksak s dalekohledem, speciální plátěný opasek s kovovými chyty, plátěným lanem a kovovou karabinkou, dvě lesnické stupačky s kovovými trny a řemeny a krabici přizpůsobenou k přenosu vajec pernaté zvěře. Pěšky přišel v horském terénu ke stromu, na kterém hnízdil orel skalní, kde pomocí přineseného vybavení vyšplhal na strom k hnízdu, ve kterém se nacházely dvě mláďata orla skalního. Přestože je tento druh celoročně chráněný, vzal z hnízda a odnesl s sebou starší a silnější mládě, čímž ohrozil populaci orla skalního. Za tento trestný čin byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvanácti měsíců, trestu vyhoštění z území Slovenské republiky a trestu propadnutí věci – plátěného ruksaku zelené barvy, plastové krabice červené barvy vystlané molitanem s průhledným víkem, dalekohledu zn. Carl Zeiss 7x50 v. č. 4900947, dvou kusů kovových lesnických stupaček a červeného plátěného opasku.

Dne 30. 7. 2002 pod sp. zn. 1371/2002-MO-M podalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německého soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl podle § 384a odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud ČR. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud ČR na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin pytláctví podle § 178a tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. J. K. bez příslušného oprávnění ulovil (odchytil) zvěř a tuto přechovával, jednalo se přitom o zvláště chráněný druh živočicha spadajícího do kategorie druhů kriticky ohrožených. Škodlivě tím zasáhl do přirozeného vývoje a tak přispěl k ohrožení populace orla skalního ve Slovenské republice. Závažnost činu je zde tedy zřejmá. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen zejména nepodmíněný trest odnětí svobody v nikoli zanedbatelném trvání. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. srpna 2002

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru