Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 136/2007Usnesení NS ze dne 21.01.2008

EcliECLI:CZ:NS:2008:11.TCU.136.2007.1

přidejte vlastní popisek

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 21. ledna 2008 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl takto:

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky L. H., rozsudkem Zemského soudu Korneuburg, Rakouská republika, ze dne 12. 3. 2007, sp. zn. 504 Hv 9/07x, a to pro trestný čin zločinného spolčení a trestný čin krádeže podle § 278 odst. 1, § 127, § 128 odst. 1 č. 4, § 130 první případ, § 15 trestního zákoníku Rakouské republiky, k trestu odnětí svobody v délce trvání jednoho roku a tří měsíců.

Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu Korneuburg, Rakouská republika, který nabyl právní moci dne 16. 3. 2007, byl L. H. uznán vinným trestným činem zločinného spolčení a trestným činem krádeže podle shora uvedených ustanovení právních předpisů Rakouské republiky a odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání jednoho roku a tří měsíců.

Uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění soudu tím, že ve Z., v blíže nezjištěné době roku 2006, založil s K. G., P. N., P. K. a M. Š. zločinnou organizaci s cílem trvale páchat v pohraničí České republiky, Slovenska a Rakouska krádeže. Těchto činů se měl dopouštět vždy jeden anebo více členů organizace. V souladu s cílem organizace se L. H. od září 2006 v oblasti W. dopustil dále uvedených krádeží, přičemž se specializoval převážně na odcizení velmi hodnotného nářadí, které pak převezl do České republiky, kde je ostatní členové organizace rozprodali.

Odsouzený se konkrétně dopustil následujících případů:

1. dne 2. 9. 2006 v obci P. R. K. odcizil jednu černou a jednu červenou zasunovací kazetu, jedno posuvné měřítko a troje kleště v celkové hodnotě 331 EUR,

2. dne 17. 9. 2006 v obci P. S. D. odcizil motocykl tov. zn. SUZUKI TL 1000, včetně ochranné přilby v nezjištěné hodnotě,

3. dne 30. 9. 2006 v obci U. odcizil G. P. vysokotlaké čistící zařízení tov. zn. Karcher 550M a sadu šroubováků v celkové hodnotě 320 EUR,

4. dne 17. 10. 2006 v obci K. odcizil z dílny H. T. úhlovou brusku tov. zn. Bosch a deset kusů dělících kotoučů v celkové hodnotě 160 EUR,

5. dne 19. 10. 2006 v obci N. odcizil U. R. motorovou benzínovou sekačku tov. zn. Husquvarna v hodnotě 400 EUR,

6. v době od 23. 10. 2006 do 15. 11. 2006 v obci U. odcizil F. E. úhlovou brusku tov. zn. Makita, kompresor tov. zn. Airkraft, startovací kabely, zámek tov. zn. Mullner a 35 litrů nafty v celkové hodnotě 374 EUR,

7. dne 31. 10. 2006 v obci K. z dílny H. T. odcizil benzínovou motorovou pilu tov. zn. Husquvarna o celkové hodnotě 1 200 EUR,

8. v době mezi 8. 11. 2006 až 12. 11. 2006 v obci R. odcizil M. D. benzínovou motorovou pilu tov. zn. Husquvarna, dále dvě motorové benzínové pily tov. zn. Jonsered, ruční kotoučovou pilu, sadu nástrčkových klíčů a dvě pneumatiky na traktor v celkové hodnotě 2 000 EUR,

9. dne 10. 11. 2006 v obci K. odcizil J. G. elektrické kladivo tov. zn. Bosch v hodnotě 496,60 EUR,

10. dne 16. 11. 2006 odcizil v obci M. J. M. úhlovou brusku tov. zn. Bosch, kompresor tov. zn. Agre, sadu závitníků v modré kovové kazetě, dále sadu nástrčkových klíčů, elektrické kladivo tov. zn. Black and Decker a dva autozvedáky v celkové hodnotě 953 EUR,

11. dne 17. 11. 2006 v obci P. odcizil L. K. čtyři pneumatiky tov. zn. značky Yokohama v hodnotě 408 EUR,

12. dne 23. 11. 2006 odcizil v obci K. H. N. akuvrtačku tov. zn. Bosch, příklepovou vrtačku tov. zn. Metabo, úhlovou brusku tov. zn. Metabo, dále křovinořez tov. zn. Bosch a spirálovou hadici s manometrem v hodnotě 50 EUR,

13. dne 27. 11. 2006 odcizil v obci U. F. F. kombikladivo a příklepovou vrtačku tov. zn. Hilti v celkové hodnotě 1 200 EUR,

14. dne 30. 11. 2006 v obci O. odcizil F. H. motorovou pilu tov. zn. Husquvarna v hodnotě 479 EUR,

15. dne 1. 12. 2006 v obci U. odcizil M. K. laptop tov. zn. Acer v hodnotě 650 UR a dále 50 EUR v hotovosti,

16. v době mezi 7. 12. až 12. 12. 2006 v obci M. odcizil J. S. ochranné svařovací pomůcky tov. zn. Daco–Mig a úhlovou brusku tov. zn. Bosch v celkové hodnotě 1 600 EUR,

17. dne 10. 12. 2006 v obci U. odcizil G. Z. čtyři letní pneumatiky na hliníkových discích v celkové hodnotě 400 EUR,

18. v době mezi 11. 12. až 14. 12. 2006 v obci U. odcizil R. P. čtyři letní pneumatiky na hliníkových discích, jeden tlakový přístroj na opravu pneumatik Pasolit a jeden tlakový přístroj na opravu pneumatik v celkové hodnotě

2 100 EUR,

19. dne 13. 12. 2006 odcizil v obci F. G. R. motorovou pilu tov. zn. Husquvarna v hodnotě 300 EUR,

20. dne 13. 12. 2006 odcizil v obci M. W. S. čtyři zimní pneumatiky na ocelových discích v celkové hodnotě 300 EUR,

21. se v listopadu roku 2006 v obci P. pokusil odcizit E. P. blíže neurčené hodnotné předměty,

22. se dne 14. 12. 2006 v obci K. pokusil odcizit E. R. blíže neurčené hodnotné předměty.

L. H. uvedeným jednáním způsobil celkovou škodu ve výši 16 000 EUR, přičemž tak činil s úmyslem sebe nebo jiné členy organizace obohatit, resp. opakovanými krádežemi si opatřit nepřetržitý zdroj příjmů, ze kterého by mohl hradit dluh vůči jiným členům organizace.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 12. 12. 2007, pod sp. zn. 922/2007–MO–T/6, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen „zákon“), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení rakouským soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 14. 12. 2007.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený L. H. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (přinejmenším trestný čin krádeže podle § 247 tr. zák., resp. pokus o takový trestný čin podle § 8 odst. 1 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený L. H. se pro finanční prospěch dopustil úmyslné majetkové trestné činnosti. Jednal přitom v takovém rozsahu (v celkem 22 případech odcizil nebo se pokusil odcizit jinému hodnotné předměty, přičemž způsobil škodu ve výši blížící se hranici značné škody), že již lze tuto jeho trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Závažnost jeho jednání je dále zvyšována tou skutečností, že se shora uvedené trestné činnosti dopustil jako člen organizované skupiny.

Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen již poměrně citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. ledna 2008

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru