Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 132/2005Usnesení NS ze dne 24.11.2005

EcliECLI:CZ:NS:2005:11.TCU.132.2005.1

přidejte vlastní popisek

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 24. listopadu 2005 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl takto:

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky M. H., rozsudkem Zemského soudu Bautzen, Spolková republika Německo, ze dne 18. 11. 2002, sp. zn. 1 KLs 160 Js 1796/02, a to pro trestný čin krádeže vloupáním do bytu v devíti případech a pokus trestného činu krádeže vloupáním do bytu podle § 244 odst. 1 č. 3, odst. 2, § 22, § 23, § 53 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, k celkovému trestu odnětí svobody v trvání čtyř roků a tří měsíců.

Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu Bautzen, Spolková republika Německo, ze dne 18. 11. 2002, sp. zn. 1 KLs 160 Js 1796/02, jenž nabyl právní moci dne 26. 11. 2002, byl M. H. uznán vinným trestným činem krádeže vloupáním do bytu v devíti případech a pokusem trestného činu krádeže vloupáním do bytu podle § 244 odst. 1 č. 3, odst. 2, § 22, § 23, § 53 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, za což byl odsouzen k celkovému trestu odnětí svobody v trvání čtyř roků a tří měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se měl podle zjištění soudu dopustit tím, že v níže uvedených případech vnikl vždy na základě nového rozhodnutí ke spáchání činu oknem do rodinných domů poškozených a odcizil z nich následující předměty, aby je použil pro sebe:

1.dne 12. 1. 2002 v cca 6.00 hodin z rodinného domu poškozeného U. G. ve Sch. v S. dvoje dámské náramkové hodinky, tři stříbrné prstýnky, jeden stříbrný řetízek a jeden bajonet;

2.dne 26. 2. 2002 v blíže neurčenou dobu před 5.45 hod. vnikl do domu poškozeného H. W., H. v S., s úmyslem odcizit něco vhodného, přičemž byl svědkem W. překvapen a byl vykázán z domu, takže nemohl nic odcizit;

3.v blíže nezjištěnou dobu mezi 6. 3. 2002 od 20.45 hod. a 7. 3. 2002 do 6.30 hod. z domu poškozené G. M. v ulici H. S. hotovost v rakouské, švýcarské, italské a slovinské měně v hodnotě celkem 200 EUR;

4.dne 14. 3. 2002 kolem 2.50 hod. z domu poškozeného M. T. v ulici Sch. S. v S. 400 Kč;

5.v blíže nezjištěnou dobu mezi 26. 3. od 23.45 hod. a 27. 3. 2002 do 6.30 hod. z domu poškozeného W. Sch., W. v S. náprsní tašku s hotovostí 400 EUR a řidičským průkazem, občanským průkazem, kartou nemocenské pojišťovny poškozeného a jednu láhev vodky, dvě láhve whisky, dvě láhve vína a dva balíčky kávy;

6.v blíže nezjištěnou dobu mezi 29. 3. od 12.00 hod. a 30. 3. 2002 do 7.15 hod. z domu poškozené M. Z. v ulici W. S. v S. O. T. T. jednu láhev becherovky a dvě láhve vína;

7.dne 31. 3. 2002 v době mezi 5.30 hod. a 7.15 hod. z domu poškozeného H.-G. T., A Sch. v S. dva mobilní telefony Nokia, jeden bezdrátový telefon Siemens, jedny pánské náramkové hodinky, dvoje dámské náramkové hodinky, jednu peněženku s hotovostí 150 EUR a dokumenty, jeden pár zlatých náušnic, jeden stříbrný řetízek a jeden zlatý dámský prstýnek;

8.v blíže nezjištěnou dobu mezi 1. 4. od 21.30 hod. a 2. 4. 2002 do 6.30 hod. z domu poškozené H. W. v ulici Sch. SvS. dvě vrtačky, troje dámské náramkové hodinky a hotovost 150 EUR;

9.v blíže nezjištěnou dobu mezi 1. 4. od 22.30 hod. a 2. 4. 2002 do 7.30 hod. z domu poškozené A. W. v ulici Sch. S. v S. troje náramkové hodinky a jeden dalekohled;

10.dne 5. 4. 2002 v blíže nezjištěnou dobu před 1.00 hod. z domu rodiny M. v ulici Sch. S. v S. tři mobilní telefony a dvoje náramkové hodinky.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německého soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl Nejvyšší soud České republiky. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Konečně pak podle § 4 odst. 3 téhož zákona, jestliže Nejvyšší soud rozhodne o uznání rozsudku podle odstavce 1 nebo o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů podle odstavce 2, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestných činů i podle právního řádu České republiky (trestné činy porušování domovní svobody podle § 238 tr. zák. a krádeže podle § 247 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. Odsouzený M. H. se dopustil závažné úmyslné trestné činnosti směřující proti majetku, domovní svobodě a soukromí vícero osob, spáchané mnoha útoky v krátkém časovém rozmezí. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. listopadu 2005

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru